Strona główna Wypowiedzi Wysokość stawki kapitacyjnej

Wysokość stawki kapitacyjnej

Wysokość stawki kapitacyjnej

Bartosz Arłukowicz

Poseł
Platforma Obywatelska

Lekarz rodzinny jest finansowany wg stawki kapitacyjnej. Za każdego pacjenta zapisanego na swojej liscie otrzymuje z NFZ 96 zł.

— Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) lipiec 25, 2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Roczna stawka kapitacyjna, to kwota jaka zostaje przeznaczona na kompleksowe sfinansowanie opieki w danym zakresie dla jednego pacjenta, która przekazywana jest świadczeniodawcy co miesiąc, niezależnie, czy pacjent korzysta z usług zdrowotnych, czy też nie.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 listopada 2013r. stawka kapitacyjna, dotycząca świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2014 wynosi 96 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!