Strona główna Wypowiedzi Z jakich środków wymieniono więcej krakowskich pieców – lokalnych czy rządowych?

Z jakich środków wymieniono więcej krakowskich pieców – lokalnych czy rządowych?

Z jakich środków wymieniono więcej krakowskich pieców – lokalnych czy rządowych?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

(…) w Krakowie z funduszy samorządowych wymieniono w zeszłym roku blisko 4,4 tys. pieców. A z funduszu „Czyste powietrze” – dwa.

Magazyn Wyborczej, 19.03.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Magazyn Wyborczej, 19.03.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

W wywiadzie przeprowadzonym przez Tomasza Kwaśniewskiego dla „Magazynu Wyborczej” Borys Budka poruszył temat palenia węglem w gospodarstwach domowych. Jego zdaniem zmiany na rzecz klimatu zachodzą zbyt wolno, na co dowodem ma być wymiana jedynie dwóch pieców w Krakowie w zeszłym roku.

Informacje Budki są prawdziwe, ale nieaktualne

Według danych Polskiego Alarmu Smogowego pozyskanych od gmin i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w roku 2019 w Krakowie wymieniono łącznie 4 188 kotłów. Z kolei zgodnie ze statystykami krakowskiego Urzędu Miasta działania samorządu lokalnego doprowadziły do likwidacji 4 186 niespełniających normy pieców. Oznacza to, że w 2019 roku jedynie dwa kotły zostały wymienione w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Borys Budka zawyżył również nieco liczbę pieców wymienionych z funduszy samorządowych. Przypomnijmy, że według lidera Koalicji Obywatelskiej dzięki działaniom samych tylko władz lokalnych likwidacji miało ulec prawie 4,4 tys. pieców. Aby sprawdzić, ile pieców wymieniono w 2020 roku, skierowaliśmy wnioski o udzielenie informacji publicznej do gminy Miasta Kraków, NFOŚiGW oraz do krakowskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Wymiana krakowskich pieców w 2020 roku

Samorząd gminy Kraków w 2020 roku realizował „Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe”. Program był przeznaczony jedynie dla tych osób, które złożyły wcześniej wniosek w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Kraków (PONE) i ich wnioski zostały odrzucone lub nierozpatrzone z powodu braków formalnych. Realizacja PONE zakończyła się w 2019 roku.

Jak informuje urząd, w 2020 roku w Krakowie wymieniono 22 systemy grzewcze na paliwo stałe z funduszy samorządowych. Jednocześnie udzielono 35 dotacji na łączną kwotę 299 262,60 zł, z czego poprawnie rozliczono 20 dotacji na kwotę 174 528,74 zł. Warto również dodać, że od października 2019 roku w Urzędzie Miasta Kraków można składać wnioski do programu „Czyste Powietrze”, jednak w roku 2020 żaden wniosek nie został złożony w ramach tego projektu.

Z kolei NFOŚiGW poinformował nas, że w 2020 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” na terenie Krakowa wymieniono 30 kotłów. Natomiast WFOŚiGW przekazał nam, że dofinansował 14 kotłów. Różnica wynika z tego, że WFOŚiGW podał jedynie rozliczone umowy. Pozostałe 16 pieców zostało wymienionych, jednak umowy ich dotyczące nie zostały zatwierdzone przed końcem roku. W 2020 roku w Krakowie dotacje wyniosły 646 256 zł, jednak do tej sumy zaliczają się wszystkie umowy podpisane w tym roku niezależnie od daty realizacji.

W 2020 roku wymiana pieców ze środków samorządowych znacznie spowolniła. Okazuje się, że to z programu „Czyste Powietrze” wymieniono więcej pieców. Wypowiedź Borysa Budki uznajemy zatem za fałszywą.

Należy jednak zaznaczyć, że od 1 września 2019 roku w Krakowie obowiązuje zakaz ogrzewania paliwami stałymi. Do tego dnia wszystkie piece musiały zostać wymienione – w innym przypadku ich użytkownikom groziły kary finansowe. Polski Alarm Smogowy podaje, że w Krakowie w 2021 roku zostało ok. 1800 palenisk, czyli dwudziestokrotnie mniej niż 10 lat temu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!