Czas czytania: około min.

Zapłodnienia in vitro – czy rząd kontroluje ośrodki, które je realizują?

19.03.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na dzień dzisiejszy (11 marca 2015 r.) nie istnieje w Polsce ustawa regulująca zapłodnienie metodą in vitro oraz kontrolująca kliniki zajmujące się tą metodą.

10 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulujący tę kwestię, znajdują się w nim również przepisy dotyczące klinik wykonujących zabiegi in vitro: Podmioty wykonujące w dniu wejścia w życie procedury przewidziane ww. ustawą będą miały 12-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do określonych w niej wymogów związanych z uzyskaniem stosownego pozwolenia.
programie Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 została dokładnie opisana procedura zapłodnienia in vitro oraz to, kto może się ubiegać o udział w programie, zarówno jeśli chodzi o przychodnie, jak i o uczestników.

W programie uczestniczą jedynie kliniki, które się do niego zgłosiły i spełniły określone wymagania. Nie można jednak stwierdzić ile klinik leczących niepłodność metodą in vitro, a nie będących objętymi powyższym programem, funkcjonuje w Polsce.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.