Strona główna Wypowiedzi Zapłodnienia in vitro – czy rząd kontroluje ośrodki, które je realizują?

Zapłodnienia in vitro – czy rząd kontroluje ośrodki, które je realizują?

Zapłodnienia in vitro – czy rząd kontroluje ośrodki, które je realizują?

Bartosz Arłukowicz

Poseł
Platforma Obywatelska

Dzisiaj nie mamy kontroli nad ośrodkami przeprowadzającymi procedury in vitro, poza tymi oczywiście są w programie rządowym, ale przecież nie wszystkie są w tym programie.

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 11.03.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na dzień dzisiejszy (11 marca 2015 r.) nie istnieje w Polsce ustawa regulująca zapłodnienie metodą in vitro oraz kontrolująca kliniki zajmujące się tą metodą.

10 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulujący tę kwestię, znajdują się w nim również przepisy dotyczące klinik wykonujących zabiegi in vitro: Podmioty wykonujące w dniu wejścia w życie procedury przewidziane ww. ustawą będą miały 12-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do określonych w niej wymogów związanych z uzyskaniem stosownego pozwolenia.
programie Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 została dokładnie opisana procedura zapłodnienia in vitro oraz to, kto może się ubiegać o udział w programie, zarówno jeśli chodzi o przychodnie, jak i o uczestników.

W programie uczestniczą jedynie kliniki, które się do niego zgłosiły i spełniły określone wymagania. Nie można jednak stwierdzić ile klinik leczących niepłodność metodą in vitro, a nie będących objętymi powyższym programem, funkcjonuje w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!