Strona główna Wypowiedzi Zezwolenia na pobyt i pracę w 2022 roku. Ile ich było?

Zezwolenia na pobyt i pracę w 2022 roku. Ile ich było?

Zezwolenia na pobyt i pracę w 2022 roku. Ile ich było?

Władysław Teofil Bartoszewski

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Rok temu przyjechało do Polski 800 tys. ludzi spoza Unii Europejskiej i ma prawo pobytu i pracy.

Poranek Radia TOK FM, 30.05.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Poranek Radia TOK FM, 30.05.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Dane statystyczne Straży Granicznej wskazują, że w 2022 roku granicę Polski przekroczyło 13 667 986 cudzoziemców, w tym 12 799 085 spoza krajów Unii Europejskiej.
 • Według informacji podanych w Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, w 2022 roku wydanych zostało 466 722 decyzji o udzielenie pozwolenia na pracę cudzoziemców. Liczba pozytywnie rozpatrzonych decyzji to 365 490, w tym 365 487 dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.
 • Urząd ds. Cudzoziemców podaje, że w 2022 roku pozytywnie rozpatrzono 331 450 decyzji o zezwolenie na pobyt w Polsce.
 • Wypowiedź uznajemy za fałsz, ponieważ oficjalne dane w znacznym stopniu różnią się od tych zaprezentowanych przez posła Bartoszewskiego.

Migracje z krajów znajdujących się poza Unią Europejską

30 maja 2023 roku gościem programu „Poranek Radia TOK FM” był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), Władysław Teofil Bartoszewski. W trakcie rozmowy z prowadzącym polityk powiedział, że w 2022 roku do Polski przybyło 800 tys. ludzi spoza Unii Europejskiej. Wszyscy wspomniani imigranci mieliby posiadać prawo do pobytu oraz pracy w Polsce.

W swojej wypowiedzi poseł PSL podkreślił, że wysoka liczba imigrantów spoza Unii Europejskiej (UE) jest w dużym stopniu spowodowana wojną, która toczy się na terenie Ukrainy. Według Bartoszewskiego od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 2,5 mln mieszkańców tego państwa. Już na wstępie warto zaznaczyć, że według danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) po rosyjskiej inwazji z Ukrainy do Polski przybyło 11,7 mln osób, z czego 1,6 mln otrzymało schronienie w naszym państwie.

Sprawdźmy, czy ogólna liczba imigrantów spoza krajów Unii Europejskiej, którą podał poseł PSL, odpowiada rzeczywistemu stanowi z 2022 roku.

Przyjazdy do Polski w 2022 roku według statystyk Straży Granicznej

Informacje zamieszczone przez Straż Graniczną wskazują, że w 2022 roku liczba cudzoziemców, którzy wjechali do Polski, wyniosła 13 667 986. Powyższą statystykę możemy podzielić na:

 • cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej – 12 799 085 osób,
 • cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej – 868 901 osób.

Największy odsetek cudzoziemców spoza Unii Europejskiej stanowili:

 • Ukraińcy – 9 592 444 (4 296 074 w 2021 roku),
 • Białorusini – 1 438 623 (865 950 w 2021 roku),
 • Brytyjczycy – 650 944 (204 747 w 2021 roku).

W przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej wyglądało to następująco:

 • Niemcy – 156 439 osób (96 413 w 2021 roku),
 • Irlandia – 112 822 osób (56 786 w 2021 roku),
 • Czechy – 84 153 osób (42 261 w 2021 roku).

Straż Graniczna prowadzi także statystykę odmowy wjazdu cudzoziemcom na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej w 2022 roku. Spośród obywateli 106 państw, najwięcej razy wjazdu odmówiono obywatelom:

 • Ukrainy – 21 152 (27 750 w 2021 roku),
 • Białorusi – 2 225 (1 475 w 2021 roku),
 • Gruzji – 1 265 (1 593 w 2021 roku),
 • Rosji – 614 (374 w 2021 roku).

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pracę w 2022 roku

Według informacji zamieszczonych w Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, w 2022 roku wydane zostały 466 722 decyzje o udzielenie zezwolenia na pracę, z czego:

 • 365 490 to zezwolenia (504 172 w 2021 roku),
 • 5102 to odmowy (2726 w 2021 roku),
 • 16 376 to umorzenia (17 248 w 2021 roku),
 • 79 754 to uchylenia (48 218 w 2021 roku).

W celu lepszego zobrazowania przedstawionych statystyk możemy posłużyć się prostą analogią. Liczba zezwoleń wydana w 2022 roku jest niemalże równa liczbie mieszkańców Szczecina.

W 2022 roku największa liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce została rozpatrzona w:

 • woj. mazowieckim  79 725 zezwoleń (104 843 w 2021 roku), 1060 odmów (632 w 2021 roku),
 • woj. łódzkim 38 028 zezwoleń (53 202 w 2021 roku), 143 odmowy (8 w 2021 roku),
 • woj. wielkopolskim 36 100 zezwoleń (57 878 w 2021 roku), 1206 odmów (392 w 2021 roku).

W swojej wypowiedzi Bartoszewski mówi o 800 tys. migrantów spoza krajów Unii Europejskiej. Jak wynika z przedstawionych wyżej danych, liczba migrantów, którzy otrzymali w zeszłym roku prawo do wykonywania pracy w Polsce, była niższa o ponad 400 tys. (434 510), od tej sugerowanej przez posła.

Migranci z prawem pobytu w Polsce

Urząd ds. Cudzoziemców podaje, że w 2022 roku pozytywnie rozpatrzono 331 212 decyzje o zezwolenie na pobyt w Polsce. Powyższa liczba odnosi się do cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Najwięcej imigrantów pochodziło z:

 • Ukrainy 253 835 zezwoleń na pobyt (190 484 w 2021 roku),
 • Białorusi 41 459 zezwoleń na pobyt (21 534 w 2021 roku),
 • Gruzji 18 533 zezwolenia na pobyt (9477 w 2021 roku).

Powyższe sprawy dotyczą zarówno pobytu czasowego jak i pobytu stałego. W statystykę wliczają się także ochrona międzynarodowa pobyt rezydenta długoterminowego UE.

W 2022 roku najwięcej pozytywnych decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce wydanych zostało w woj. mazowieckim (66 914).

Podsumowanie

Liczba migrantów podana przez Bartoszewskiego różni się od oficjalnych statystyk podanych przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, Urząd ds. Cudzoziemców oraz Straż Graniczną. Podając liczbę 800 tys. ludzi spoza UE, którzy mieliby otrzymać w Polsce prawo pobytu i pracy, poseł znacząco się pomylił. Zarówno w przypadku liczby dotyczącej otrzymania prawa pobytu jak i tej odnoszącej się do prawa pracy zauważalna jest dysproporcja wynosząca ponad 400 tys. W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!