Strona główna Wypowiedzi Zmiana lekarza rodzinnego – ile razy w ciągu roku jest możliwa?

Zmiana lekarza rodzinnego – ile razy w ciągu roku jest możliwa?

Zmiana lekarza rodzinnego – ile razy w ciągu roku jest możliwa?

Bartosz Arłukowicz

Poseł
Platforma Obywatelska

Pacjent może trzykrotnie w ciągu roku zmienić lekarza rodzinnego, bez żadnych opłat, bez chodzenia do NFZ

TVP Info, 02.01.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVP Info, 02.01.2015

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z artykułem 28 ust. 1c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: “Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.” Dokonuje się tego w drodze złożenia w przychodni deklaracji wyboru lekarza rodzinnego.

Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to całkowicie nowe uprawnienie pacjenta, wcześniej bezpłatnej zmiany można było dokonać 2 razy w roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!