Krzysztof Czabański

Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Beaty Szydło, poseł na Sejm VIII kadencji z okręgu toruńsko-włocławskiego