Czas czytania: około min.

Jak naprawić system abonamentu radiowo-telewizyjnego?

05.06.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Kwestię opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego reguluje Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Obecnie każdy obywatel musi zarejestrować w urzędzie pocztowym posiadane przez siebie radio lub telewizor i musi zrobić to w ciągu 14 dni od zakupu urządzenia. Następnie ma obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, który finansuje działalność radia i telewizji publicznej. Z abonamentu zwolnione są osoby powyżej 75. roku życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej; kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi; osoby po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Na stronie Sejmu widnieje kilka projektów dotyczących uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego, z których jeden (złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej) został 20 maja 2016 odrzucony. Pozostałe projekty są zamrożone.

20 kwietnia 2016 do Sejmu trafiły trzy projekty ustaw regulujące media publiczne: projekt ustawy o mediach narodowych; projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej; projekt ustawy o składce audiowizualnej. Projekty te wprowadzają w miejsce obecnego abonamentu RTV opłatę audiowizualną. Opłata ta miałaby być doliczana do rachunku za prąd i miałaby wynosić 15 złotych miesięcznie.

Te trzy projekty są obecnie na etapie wysłuchania publicznego. Według zapisu przebiegu posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, Krzysztof Czabański (wówczas sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) był pełnomocnikiem rządu do spraw reformy mediów publicznych, jednak same projekty zostały złożone jako poselskie.

14 marca 2017 roku wpłynął z kolei do Sejmu projekt zmiany ustawy o opłatach abonamentowych autorstwa posłów PSL. Ten projekt zakładał zniesienie obowiązkowego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zamiast tego media publiczne miałyby być finansowane z budżetu państwa, przychodów z reklam i praw do audycji oraz dobrowolnych wpłat osób fizycznych. Projekt jest obecnie zamrożony.

30 maja 2017 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Projekt zakłada domniemanie posiadania odbiorników telewizyjnych przez osobę będącą stroną umowy o dostarczenie telewizji płatnej. Inaczej mówiąc, dostawcy usług telewizji płatnej (kablówki, platformy satelitarne), miałyby obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych o swoich klientach, tak aby ta mogła ustalić kto płaci abonament telewizyjny. Dzięki temu miałaby się poprawić ściągalność Abonamentu RTV. Obecnie projekt również jest w fazie zamrożenia.

23 kwietnia 2018 roku wpłynął do Sejmu kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Nie zakłada on jednak zmian dotyczących abonamentu RTV.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ Krzysztof Czabański nie widnieje jako autor projektów z 2016 roku (czyli sprzed dwóch lat), a był jedynie pełnomocnikiem ds. reformy mediów publicznych, tzn. brał udział w przygotowaniu tych projektów, jednak oficjalnie nie złożył ich w Sejmie, ani nie jest ich autorem.

Ponadto projekty ustaw z 2016 roku, zakładające doliczenie opłaty audiowizualnej do rachunków za prąd nie są jedynymi zamrożonymi projektami mającymi na celu usprawnienia systemu uiszczania opłat za abonament RTV. Projekty w tej sprawie w 2017 roku składali posłowie PSL, oraz premier Mateusz Morawiecki.

 

 

Share The Facts
Krzysztof Czabański
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych

 

2 lata temu, jak byłem wiceministrem kultury złożyłem w Sejmie – to jest jedyny projekt, który trafił do Sejmu i jest w podkomisji – został niestety zamrożony – projekt, który naprawiał ten system abonamentowy, znaczy stwarzał nowy – płatności przy okazji płatności za prąd.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub