Czas czytania: około min.

Czy abonament radiowo-telewizyjny jest wydajnym systemem?

05.06.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2017 rok z 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce jedynie 1 034 447 (ok. 8%) ma zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, nie jest zwolnione z wnoszenia opłat i terminowo uregulowało opłaty abonamentowe (s. 60). K. Czabański pomija fakt, że około 26% gospodarstw nie reguluje opłat abonamentowych, ponieważ jest z nich zwolnione. Bez tej informacji wypowiedź sugeruje, że aż 92% gospodarstw domowych nielegalnie uchyla się od opłat. Sugestię tą wyraźnie widać w szerszym kontekście wypowiedzi K. Czabańskiego:

“To jest obowiązujące prawo, choć niestety nieprzestrzegane przez wiele osób. Płaci 8 proc. gospodarstw domowych, czyli jest niewydajny ten system”.

Liczba 13 572 000 gospodarstw domowych w Polsce podana w sprawozdaniu z działalności KRRiT opiera się na danych GUS uzyskanych w Spisie Powszechnym z 2011 roku.

Spośród tych gospodarstw 6 689 130 (czyli ok. 49%) miało zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne. Spośród nich zwolnionych z wnoszenia opłat było 3 593 142, czyli ok. 54% gospodarstw z zarejestrowanymi odbiornikami i 26% wszystkich gospodarstw. Najczęściej występującymi podstawami do zwolnienia z opłat abonamentowej były m.in. ukończenie 75 roku życia (1 632 548, ok. 45% zwolnionych) i zaliczenie do I grupy inwalidów (773 348, ok. 22%).

Z 3 095 988 gospodarstw, które powinny wnosić opłaty terminowo, na koniec 2017 roku uregulowało je tylko 1 034 447. Liczba ta stanowi ok. 7,62% wszystkich gospodarstw domowych i ok. 33% gospodarstw domowych z zarejestrowanymi odbiornikami, których członkowie nie są zwolnieni z opłat. Tak więc wśród gospodarstw domowych z zarejestrowanymi odbiornikami 67% nie reguluje obowiązujących ich opłat.

Problemem, którego nie porusza sprawozdanie z działalności KRRiT jest ustalenie liczby osób posiadającej niezarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Według danych GUS w 2016 roku 96,4% gospodarstw domowych było wyposażone w odbiornik telewizyjny (tabela 4., s. 298). Porównując te dane z odsetkiem gospodarstw z zarejestrowanymi odbiornikami (49%) można ostrożnie szacować, że przynajmniej 40% gospodarstw posiada niezarejestrowane odbiorniki. Jednak nieweryfikowalne jest, jak duża część z nich musiałaby regulować opłaty abonamentowe po rejestracji, a jak duża byłaby z nich zwolniona.

 

 

Share The Facts
Krzysztof Czabański
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych

 

[Abonament radiowo-telewizyjny] Płaci 8 proc. gospodarstw domowych, czyli jest niewydajny ten system.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.