Mateusz Szczurek

Prawda - 8
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0