Strona główna Wypowiedzi Znaczenie eksportu na Wschód

Znaczenie eksportu na Wschód

Znaczenie eksportu na Wschód

Mateusz Szczurek

Ale pamiętajmy o tym, że znaczenie eksportu na Wschód jest ciągle jeszcze w Polsce nie aż tak wielkie, jak było np. przed kryzysem rosyjskim w 98 roku. Rosja i Ukraina były znacznie ważniejszymi partnerami handlowymi niż są dzisiaj.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Przed kryzysem finansowym w Rosji w 1997 roku wartość wszystkich towarów eksportowanych z Polski wynosiła 25.7 mld dolarów . Eksport do Rosji wynosił wtedy 1,8 mld dolarów co stanowiło około 7% całego eksportu. Wartość eksportu do Ukrainy – 838 mln dolarów to mniej więcej 3,3% ówczesnej wartości eksportu z Polski.

 

2013 roku polski eksport wyniósł 152,8 mld euro, udział w nim Rosji (8,1 mld) i Ukrainy (4,3 mld) wyniósł odpowiednio 5,3% i 2,8% całej wartości eksportu z Polski.

 

Z porównania udziału eksportu do Rosji i Ukrainy przed 1998 rokiem i z ubiegłego roku widać, iż teza Mateusza Szczurka o tym, że znaczenie eksportu na Wschód nie jest obecnie tak duże jak przed kryzysem z 1998 roku jest prawdziwa.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!