Strona główna Wypowiedzi Minister finansów o kondycji polskiej gospodarki

Minister finansów o kondycji polskiej gospodarki

Minister finansów o kondycji polskiej gospodarki

Mateusz Szczurek

Prognozy Narodowego Banku Polskiego, które już zostały jakiś czas temu opublikowane w raporcie o inflacji, mówią o jeszcze wyższym wzroście gospodarczym w tym roku. Te liczby, które poznajemy z Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy, są budujące, ostatnio dane o wzroście płac i prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego to 3,1.

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Raporcie o inflacji przewiduje się, iż PKB wzrośnie o 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym i ma wynosić 3,6% co znaczy, że jest o 0,5% wyższa od prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego z początku kwietnia. Zapowiadany wzrost PKB dla Polski w 2014 roku według IMF to 3,1%.

Dane GUS dotyczące miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2014 roku pokazują wzrost płac o 180,55 zł w porównaniu ze statystyką z całego 2013 roku. Infromacje dotyczące średniej płacy we wszystkich sektorach gospodarki w I kwartale 2014 roku zostaną opublikowane 12 maja 2014 roku.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy