Bezrobocie wśród kobiet w Łodzi

Ewa Wójciak, kandydatka do Parlamentu Europejskiego z listy Europa Plus Twój Ruch powiedziała w radiowej Jedynce, że zdecydowała się na start z Łodzi, ponieważ tam kobiety w szczególny sposób dotknął kryzys ekonomiczny.

Sprawdzone wypowiedzi

Ewa Wójciak

Łódź wyróżnia się tym, że ma tych kobiet szczególnie dużo, i że właśnie w Łodzi kobiety są w szczególny sposób dotknięte kryzysem ekonomicznym.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku stopa bezrobocia w Łodzi wynosiła 8,7%. W rejestrach bezrobotnych pozostawało 15 034 kobiet, tj. 52,5% ogółu za rejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec roku 2013 stopa bezrobocia w Łodzi wynosiła 12,3%. Liczba bezrobotnych kobiet  to 19 933, co stanowi  47,3%.

Na podstawie powyższych danych zauważyć można ogólny wzrost stopy bezrobocia, jednak jeżeli chodzi o udział kobiet w  całkowitej liczbie osób bezrobotnych widoczny jest niewielki spadek, pomiędzy rokiem 2007, a 2013.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >