Czy Polscy członkowie Komisji Weneckiej zostali odwołani?

Ryszard Petru na twitterze zamieścił informacje dotyczącą odwołania przez rząd polskich członków Komisji Weneckiej, a Minister Spraw Zagranicznych w wywiadzie w Salonie Politycznym Trójki dementuje te informacje.

Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Polscy członkowie Komisji Weneckiej prof. H.Suchocka i prof. K.Drzewicki zostali odwołani przez rząd.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Polskimi członkami Komisji Weneckiej zgodnie z tym, co mówi Ryszard Petru jest prof. Hanna Suchocka jako wiceprzewodnicząca Komisji oraz prof. Krzysztof Drzewicki jako członek subsydiarny. Według Statutu Komisji Weneckiej odwołanie członka jest możliwe tylko na podstawie jego własnej rezygnacji lub uchwały samej Komisji. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ statut nie przewiduje odwołania polskich członków Komisji przez rząd jak twierdzi przewodniczący Nowoczesnej.

Witold Waszczykowski

[Polscy członkowie Komisji Weneckiej] nie zostali odwołani tylko skończyły im się kadencje w tym miesiącu.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 pkt. 3 statutu Komisji Weneckiej jej członkowie powoływani są na 4-letnią kadencję z możliwością ponownego wyboru. Ponadto stwierdza on, że „w trakcie trwania kadencji członkowie mogą zostać odwołani, jeśli przedstawi swoją rezygnację lub jeśli Komisja uzna, że członek nie jest w stanie lub nie posiada odpowiednich kwalifikacji do wykonywania swoich funkcji”.

Członkowie oraz ich zastępcy powoływani są przez państwa członkowskie (art. 2 pkt. 2). Komisji Weneckiej podaje na swojej stronie, że Hanna Suchocka jest jej członkiem od 1991 roku, jednakże nie jest wskazana informacja kiedy kończy się jej kadencja. W związku z tym wysłaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dniu 11.04.2016 w sprawie określenia początku i końca kadencji prof. Hanny Suchockiej i prof. Krzysztofa Dzewickiego.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >