Debata nad konwencją Rady Europy o zapobieganiu przemocy domowej

29 kwietnia Rada Ministrów zgodziła się na ratyfikację konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ta decyzja wywołała wiele emocji wśród polityków wszystkich opcji politycznych. Wypowiadali się oni zarówno na temat samej konwencji, jak i przemocy wobec kobiet w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Marzena Okła-Drewnowicz

Byliśmy ostatnim krajem, w którym gwałt nie był ścigany z urzędu, tylko na wniosek ofiary.

 Debata polityczna Jedynki 29.04.2014

Fałsz Ukryj uzasadnienie

 

Polska nie była ostatnim krajem, w którym gwałt ścigany był wyłącznie na wniosek ofiary.

27 stycznia 2014 weszła w życie nowelizacja kodeksu prawa karnego, zgodnie z którą przestępstwa na tle seksualnym, m.in. gwałt, są ścigane nie na wniosek ofiary, lecz z urzędu. Przegłosowano ją w Sejmie 10 maja 2013.

Jak donosi The European Women’s Lobby Barometer on Rape in the EU z czerwca 2013, gwałt (a przynajmniej niektóre jego rodzaje, jak np. gwałt w małżeństwie), był ścigany wciąż jedynie na wniosek ofiary w takich krajach jak Bułgaria, Litwa, Malta, Portugalia, Serbia, Słowenia, Ukraina, Turcja czy Węgry. Jeszcze w styczniu 2014 roku, komentując dla radia Tokfm wejście w/w nowelizacji w życie, pani Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka mówiła o tym, iż gwałt wciąż jest ścigany na wniosek ofiary w Rumunii i na Malcie.

 

Cezary Wąsik

Ale mówię, że właśnie wcale te statystyki nie są takie ładne, że tak to określę, bo ponad np. 80% skazanych [za znęcanie się nad rodziną] dostaje wyrok w zawieszeniu i wracają później często do domu.

Debata polityczna Jedynki 29.04.2014

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości (najnowsze dotyczą 2011 roku) aż 81,6% orzekanych kar w sprawach dotyczących przemoc w rodzinie to kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, bezwględnie pozbawionych wolności jest 12,6% skazanych.

W roku 2010 odsetek kar pozbawienia wolności w zawieszeniu był jeszcze wyższy, i wynosił 86,6%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >