Ile przepisów konstytucyjnych narusza ustawa o zgromadzeniach?

Senator PO i były opozycjonista Jan Rulewski w Gościu Radia Zet komentował przyjęcie przez Senat dwóch poprawek do ustawy o zgromadzeniach. Pierwsza z poprawek wprowadza 14 dniowe vacatio legis, druga wykreśla zapisy dające Kościołowi oraz władzy państwowej pierwszeństwo w organizowaniu zgromadzeń przed innymi podmiotami. Jan Rulewski stwierdził, że przyjęcie przez władzę poprawek proponowanych przez opozycję było efektem silnego sprzeciwu organizacji pozarządowych oraz opinii Sądu Najwyższego do procedowanego projektu. Sprawdziliśmy czy senator prawidłowo określił liczbę niekonstytucyjnych przepisów, na które w swojej opinii wskazał Sąd Najwyższy.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Rulewski

Nie możemy zapominać o Sądzie Najwyższym, który wydał najsurowszą, jaką kiedykolwiek widziałem opinię o zarzutach, przynajmniej dwunastu konstytucyjnych przepisów.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Opinia Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – prawa o zgromadzeniach – została opublikowana 30 listopada 2016 roku. W tekście uzasadnienia (w punkcie pierwszym i drugim) Sąd Najwyższy bezpośrednio zaznaczył, że ustawa narusza 9 przepisów konstytucyjnych. W punkcie trzecim (konkluzji) Sąd Najwyższy  wymienia 8 przepisów Konstytucji RP, które narusza procedowana ustawa, jednak są to te same przepisy, które występują w punkcie pierwszym i drugim. W konkluzji zaznaczono iż opiniowany projekt narusza również  normy wiążące członka Rady Europy (art. 11 ust. 1 EKPC), a także wynikające z zobowiązań międzynarodowych Polski (art. 21 MPPOiP).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >