Jaka jest różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce?

Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w środę był gościem Poranka na antenie TVP Info. W programie mówił między innymi o różnicy w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Włodzimierz Czarzasty

Jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie kobiet w stosunku do mężczyzn to jest 3400 w stosunku do 4200, 800 złotych różnicy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według badania Sedlak&Sedlak z roku 2015, przeprowadzonego na próbie 81 349 mężczyzn oraz 61 661 kobiet, mediana zarobków mężczyzn wynosi odpowiednio 4200 złotych oraz w przypadku kobiet – 3400 złotych. Oznacza to lukę płacową o wysokości 19%.

Badania przeprowadzone przez GUS wskazują, że na 2014 rok przeciętne wynagrodzenie mężczyzn wyniosło 4481,75 złotych, a w przypadku kobiet – 3717,57 złotych. Według badania mężczyźni uzyskali przeciętne miesięczne wynagrodzenie o 9,1% wyższe, a kobiety o 9,5% niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w skali kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn było o 20,6% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiet. Również przeciętne godzinowe wynagrodzenie mężczyzn było o 13,9% wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia kobiet. W 2014 roku wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń  kobiet i mężczyzn  dla Polski wyniósł 7,7, tym samym kobiety za godzinę pracy zarabiały średnio o 7,7% mniej od mężczyzn.

Dane opublikowane przez Komisję Europejską wskazują, że różnica w średniej płacy godzinowej kobiet i mężczyzn w Polsce w 2015 roku wynosiła 6,4%, natomiast różnica w całościowych zarobkach kobiet i mężczyzn wynosiła 29,6%.

Jak podaje Eurostat, różnica w średniej płacy godzinowej kobiet i mężczyzn na terenie Unii Europejskiej na rok 2014 wynosiła 16,1%. Polska stanowiła czwarty kraj z najmniejszą różnicą płac godzinowych w Unii Europejskiej zaraz po Słowenii, Malcie oraz Włoszech, natomiast w Estonii różnica ta jest największa i wynosi 28,3%.

Wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą ze względu na zgodność z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku przez Sedlak&Sedlak.

Włodzimierz Czarzasty

Różnice są takie: na przykład na stanowiskach kierowniczych kobiety zarabiają 6450 zł i to jest 60% tego, co zarabiają mężczyźni.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według badania Sedlak&Sedlak z roku 2015, mediana wynagrodzeń kobiet na stanowisku kierowniczym ze stażem 6-8 lat wynosi 5100 złotych, a mediana wynagrodzeń mężczyzn na tym samym stanowisku i stażu pracy wynosi 6150 złotych. Oznacza to, że kobiety na stanowisku kierowniczym ze stażem 6-8 lat zarabiały 82% tego, co mężczyźni na tym samym stanowisku oraz o tym samym stażu.

Zgodnie ze wspominanym badaniem, na stanowisku dyrektora mediana wynagrodzeń kobiet ze stanowiskiem 6-8 lat wynosi 6450 złotych. Mediana wynagrodzeń mężczyzn na tym samym stanowisku i o takim samym stażu pracy wynosi 10000 złotych, a więc zarobki kobiet na tym stanowisku wynoszą 64,5% zarobków mężczyzn.

Wypowiedź zostaje uznana za manipulację ze względu na użycie danych dotyczących osób na stanowiskach dyrektorskich w odniesieniu do osób zajmujących stanowiska kierownicze.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >