Jan Olszewski o komisji ds. likwidacji WSI

W rozmowie dla Stefczyk.info Jan Olszewski przedstawił ciekawą teorię, iż kierowana przez niego Komisja Weryfikacyjna z roku 2007 w myśl przepisów prawa nadal funkcjonuje. Postanowiliśmy skonfrontować jego słowa z literą prawa.

Sprawdzone wypowiedzi

Jan Olszewski

A wie pan, że tak nawet było. Praktycznie biorąc działanie komisji nie zostało formalnie zakończone. Z prawnego punktu widzenia jej praca ciągle trwa, bo nie zostało sporządzone ani końcowe sprawozdanie, ani nie zostały wykonane wszystkie czynności zamykające działalność komisji.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Termin zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej w myśl art. 70 par. 1 w związku z art. 63 par. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego miał zostać określony zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Dnia 8 listopada 2007 zostało wydane zarządzenie nr. 130 w sprawie terminu zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej, nakazujące zakończenie działalności do 30 czerwca 2008 roku. Pomimo faktycznego niedokonania przepisanych prawem czynności zmierzających do zakończenia działalności komisji, ta przestała więc działać.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >