Świadczenia dla ofiar Holocaustu

Nowelizacja ustawy o kombatantach wywołała wile kontrowersji w związku z przyznaniem świadczeń osobom zamieszkującym poza granicami RP. Paweł Graś w Radiu Zet tłumaczył istotę zmian prawnych.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Graś

Są wypłacane zasiłki bodajże w wysokości 400 złotych ofiarom Holocaustu, obywatelom polskim, co należy zaznaczyć, nastąpiły zmiany w prawie, ale tylko na poziomie technicznym po to żeby Polacy mieszkający za granicą, którzy są do tych uprawnień, którzy są do tych świadczeń uprawnieni w łatwiejszy sposób mogli te świadczenia otrzymywać.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, mówi o metodach technicznych w sprawie wypłacania świadczeń kombatanckich osobom, które znajdują się poza granicami państwa. Celem nowelizacji jest zrównanie praw kombatantów w dostępie do przysługujących im świadczeń niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydał specjalny komunikat w tej sprawie.  Wypłacane świadczenia kombatanckie dla kombatanta lub osoby represjonowanej wynosi ok. 400 zł miesięcznie, nie jest to jednak forma odszkodowania czy specjalnej renty. Są one kierowane do osób, które wymienione zostały w art. 1 ust. 2, art. 2 lub art. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >