Sytuacja na rynku pracy i ubezpieczeń społecznych

Podczas debaty w Programie 1 Polskiego Radia Dariusz Joński i Marcin Święcicki dyskutowali o sytuacji osób bezrobotnych i emerytów, a także poruszyli kwestię umów śmieciowych. Na ile orientują się w tej tematyce?

Sprawdzone wypowiedzi

Dariusz Joński

Jednak milion osiemset tysięcy ludzi bezrobotnych [dziś] to jest dokładnietyle samo, ile w 2007, dokładnie tyle samo.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W I kwartale 2015 r. bez pracy pozostawało 1,494 mln Polaków (dane GUS). Najniższe bezrobocie w 2007 roku odnotowano w listopadzie – bez pracy pozostawało wtedy 1,72 mln Polaków (dane MPiPS).

Co ciekawe, stopa bezrobocia w kwietniu 2015 r. i listopadzie 2007 r. wynosi tyle samo – 11,2%.

Marcin Święcicki

Jeśli chodzi o milion siedemset tysięcy bezrobotnych w 2007 roku, to w całej Europie jednak bezrobocie od tamtego czasu z powodu kryzysu bardzo się powiększyło.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W listopadzie  2007 roku 1,72 mln Polaków pozostawało bez pracy (dane MPiPS).

Jeśli chodzi o bezrobocie w Unii Europejskiej, to faktycznie, od 2009 roku obserwowany był znaczący wzrost bezrobocia, z 7,0% w 2008 r. do 10,8% w 2013 r., a w strefie euro z 7,5% do 12%.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/7/77/Unemployment_rate%2C_2002-2013_%28%25%29.png

Dariusz Joński

Prawie 1,5 miliona ludzi w Polsce pracuje na umowach śmieciowych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Główny Urząd Statystyczny szacuje, że na koniec 2013 r. (najnowsze dane) ok. 1,4 mln Polaków pracuje na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a nie są one nigdzie zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Marcin Święcicki

Tych umów śmieciowych jest w Polsce po prostu za dużo, mamy jeden z najwyższych w Europie wskaźników tego typu umów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska jest krajem o najwyższym wskaźniku zatrudnienia na umowach “śmieciowych” (contracts of limited duration) w Unii Europejskiej (Eurostat).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/c0/Proportion_of_employees_with_a_contract_of_limited_duration%2C_age_group_15%E2%80%9364%2C_2013_%28%25_of_total_employees%29_YB15.png

Dariusz Joński

No i w końcu prawie milion emerytów, którzy dostają emeryturę poniżej

tysiąca złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z danymi ZUS, w 2013 roku emerytury i renty pobierało 7,307 mln osób, z czego 13,5%, czyli 98,6 tys. otrzymywało świadczenie poniżej 1000 zł.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >