Czas czytania: około min.

Drugie expose Mateusza Morawieckiego

20.11.2019 godz. 18:58

Co powiedział w nim premier rządu?

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2018 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport “Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.” i są to najnowsze dane na ten temat.

W 2016 r. w Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet o 18,5%. Natomiast przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet o 12,1%.

Z informacji zawartych w raporcie wynika także, że Gender Pay Gap, czyli wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń według płci dla Polski w 2016 r. wynosił 7,2%. O

W 2018 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport “Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r.” i są to najnowsze dane na ten temat.

W 2016 r. w Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet o 18,5%. Natomiast przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet o 12,1%.

Z informacji zawartych w raporcie wynika także, że Gender Pay Gap, czyli wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń według płci dla Polski w 2016 r. wynosił 7,2%. Oznacza to, że kobiety w Polsce za godzinę pracy zarabiały średnio o 7,2% mniej od mężczyzn. Odsetek ten znalazł się w grupie najmniejszych różnic w Europie.

Te same dane dokładniej przedstawia publikacja Eurostatu “Życie kobiet i mężczyzn w Europie”. W 2016 r. kobiety w Unii Europejskiej zarabiały o 16,2% mniej niż mężczyźni (wg przeciętnych stawek godzinowych brutto). Największa różnica występowała w Estonii (25,3%), Czechach (21,8%) i Niemczech (21,5%), Wielkiej Brytanii (21,0%) i Austrii (20,1%). Najmniejsza – w Rumunii (5,2%), we Włoszech (5,3%), w Luksemburgu (5,5%), Belgii (6,1%) i Polsce (7,2%). Średnia unijna wyniosła 16%.

Eurostat przedstawił te dane także w formie wykresu.

Z powyższej analizy wynika, że Polska zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem najmniejszej różnicy płac kobiet i mężczyzn, wynik ten jest ponadto niższy od średniej unijnej. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) przeprowadziło w kwietniu 2019 roku coroczne badanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków. Próba badawcza została przeprowadzona na grupie 1064 osób metodą wywiadów face to face wspomaganych komputerowo (CAPI).

Odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytanie „Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?” wyniósł 89%. Oznacza, to wzrost o 19 punktów procentowych względem roku 2014. Wówczas 70% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na postawione pytanie. Należy również podkreślić, iż w roku 2015 odnotowano spadek poczuci

Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) przeprowadziło w kwietniu 2019 roku coroczne badanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków. Próba badawcza została przeprowadzona na grupie 1064 osób metodą wywiadów face to face wspomaganych komputerowo (CAPI).

Odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytanie „Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?” wyniósł 89%. Oznacza, to wzrost o 19 punktów procentowych względem roku 2014. Wówczas 70% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na postawione pytanie. Należy również podkreślić, iż w roku 2015 odnotowano spadek poczucia bezpieczeństwa wśród naszych rodaków, na pytanie w tej kwestii pozytywnie odpowiedziało 66% ankietowanych. 

W przytoczonym badaniu z 2019 roku weryfikacji poddano również kwestie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Na pytanie „Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym?” pozytywnie odpowiedziało 98% ankietowanych.

Premier Mateusz Morawiecki przytacza prawidłowe dane statystyczne, które mają swoje odzwierciedlenie w raportach CBOS-u. Szef rządu prawidłowo operuje również pojęciem punktów procentowych jako różnicy pomiędzy poszczególnymi wynikami w poszczególnych latach. Wypowiedź oceniamy więc jako prawdę.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki z sierpnia 2019 r. czytamy, że w latach 2016-2019 na infrastrukturę sportową przeznaczono około 2,3 mld zł, co ma przełożyć się na wybudowanie 6 tys. obiektów tego typu w całym kraju. W tym samym materiale ogłoszono, że dofinansowanych przez Ministerstwo jest już 5 856 obiektów, co możliwe było dzięki podpisaniu 3 032 umów.

Liczby te są zgodne ze stanem na 5 sierpnia 2019 r. Natomiast dwa miesiące później na stronie internetowej Ministerstwa ukazała się zaktualizowana lista umów o dofinansowanie inwestycji w obiekty sportowe w latach 2016-2019 ze s

W komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki z sierpnia 2019 r. czytamy, że w latach 2016-2019 na infrastrukturę sportową przeznaczono około 2,3 mld zł, co ma przełożyć się na wybudowanie 6 tys. obiektów tego typu w całym kraju. W tym samym materiale ogłoszono, że dofinansowanych przez Ministerstwo jest już 5 856 obiektów, co możliwe było dzięki podpisaniu 3 032 umów.

Liczby te są zgodne ze stanem na 5 sierpnia 2019 r. Natomiast dwa miesiące później na stronie internetowej Ministerstwa ukazała się zaktualizowana lista umów o dofinansowanie inwestycji w obiekty sportowe w latach 2016-2019 ze stanem na 8 października. Figuruje na niej 3 176 pozycji, a zatem o 144 więcej, niż głosił poprzedni komunikat. Co prawda w dokumencie nie znajduje się wyszczególnienie, na ile konkretnie obiektów przekłada się taka ilość umów, jednak najprawdopodobniej liczba ta zbliża się do 6 tys. albo je już nawet przekroczyła.

Oznacza to, że Ministerstwo Sportu i Turystyki wywiązuje się z zobowiązania dążenia do osiągnięcia liczby 6 tys. obiektów sportowych i jest bardzo bliskie pełnego osiągnięcia tego celu jeszcze w bieżącym roku. Wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego oceniamy zatem jako prawdę.

Jak podaje Ministerstwo, rozwój nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej to jeden z priorytetów tej instytucji. W ramach przeznaczonej na ten cel kwoty zaplanowano budowę m.in.:

  • 2950 Otwartych Stref Aktywności,
  • 65 krytych pływalni,
  • 208 hal sportowych (przyszkolnych oraz miejskich),
  • 330 przyszkolnych sal gimnastycznych,
  • 117 stadionów lekkoatletycznych,
  • 401 innych obiektów lekkoatletycznych,
  • 384 boiska piłkarskie,
  • 749 boisk wielofunkcyjnych.

W 2019 r. nabory prowadzone były w ramach:

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub