Mateusz Morawiecki

Rok rządu Mateusza Morawieckiego

12.12.2018

Dokładnie rok temu, 12 grudnia 2017 r. premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose, w którym przedstawił główne kierunki działań swojego rządu. Złożył wówczas szereg obietnic, których weryfikacji podjęliśmy się w naszym cyklicznym raporcie podsumowującym działania rządu.


Wyodrębniliśmy 10, naszym zdaniem, najważniejszych i najkonkretniejszych obietnic z expose premiera Morawieckiego i następnie oceniliśmy stopień ich realizacji na przestrzeni minionego roku. Były to:

  1. 6 procent PKB na służbę zdrowia
  2. Narodowy Instytut Onkologii i Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego
  3. Program walki ze smogiem
  4. Gazociąg do Norwegii
  5. Centralny Port Komunikacyjny
  6. Tunel do Świnoujścia
  7. Via Carpatia
  8. Konstytucja Biznesu
  9. Walka z ASF
  10. Program “Przyjazna Polska”.

3 z nich zostały ocenione jako obietnice zrealizowane (program walki ze smogiem, Konstytucja Biznesu oraz program „Przyjazna Polska”). Pozostałe 7 obietnic pozostaje na różnym etapie ich realizacji.

Serdecznie zapraszamy do lektury całości raportu dostępnego pod poniższym linkiem:

RAPORT „ROK RZĄDU MATEUSZA MORAWIECKIEGO”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.