Strona główna Analizy Rok rządu Ewy Kopacz

Rok rządu Ewy Kopacz

Analizie fact-check zostały poddane 52 obietnice premier Ewy Kopacz wygłoszone podczas exposé w dniu 1 października 2014 roku. Wypowiedzi te zostały zebrane, pogrupowane, a następnie sprawdzone pod kątem stanu ich realizacji na dzień 30 września 2015 roku.

Rok rządu Ewy Kopacz

Analizie fact-check zostały poddane 52 obietnice premier Ewy Kopacz wygłoszone podczas exposé w dniu 1 października 2014 roku. Wypowiedzi te zostały zebrane, pogrupowane, a następnie sprawdzone pod kątem stanu ich realizacji na dzień 30 września 2015 roku.

Opublikowany w 2015 roku raport „OBIETNICE EWY KOPACZ Exposé 1 X 2014” powstał w oparciu o uproszczoną metodologię, niekompatybilną do pewnego stopnia z obecnie obowiązującą. Wykorzystywał on wówczas cztery kategorie oceny obietnic: „spełnioną”, „w trakcie”, „niespełnioną”, „nieweryfikowalne”.

Główne różnice metodologiczne polegają na przyjętym wówczas szerszym kryterium weryfikowalności złożonej obietnicy (patrz obietnica o podpisaniu umowy o wolnym handlu USA-UE), a także ocenie jako „spełnione” tych obietnic, których założenia nie weszły jeszcze w życie, pomimo uchwalenia odpowiednich ustaw (np. obietnica o załatwieniu sprawy podatkowej w dowolnym urzędzie). Poniżej zamieszczone oceny, przygotowane w oparciu o obowiązującą metodologię, różnią się więc w niektórych przypadkach od ocen zaprezentowanych w powyższym raporcie.

>>> Ewa Kopacz Expose <<< – raport wrzesień 2015  

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!