Strona główna Fake News Fundacja Rockefellera nie jest odpowiedzialna za pandemię COVID-19

Fundacja Rockefellera nie jest odpowiedzialna za pandemię COVID-19

Fundacja Rockefellera nie jest odpowiedzialna za pandemię COVID-19

Holenderski polityk w parlamencie rozsiewał fake newsy na temat pandemii COVID-19.

Obserwowany przez ponad 121 tys. osób fanpage GlosGminny.pl opublikował 11 czerwca post, który zawiera dezinformację na temat pandemii COVID-19. Do bardzo długiego postu (poniżej można zobaczyć jedynie zrzut ekranu, na którym widać jego fragment, cały post można przeczytać tutaj) dołączono link do artykułu z serwisu Polandia.nl, zatytułowanego Holandia: Szokujące wystąpienie Thierry’ego Baudeta w parlamencie. »Pandemia to plan zniewolenia ludzkości«

poście przekopiowano niemal całość wspomnianego artykułu. Można w nim przeczytać, że COVID-19 to po prostu odmiana grypy”, skutecznym lekarstwem na COVID-19 jest iwermektyna, a pandemię zaplanowała ponad 10 lat temu Fundacja Rockefellera.

Zrzut z ekranu fragmentu posta z Facebooka. Czytamy:

Źródło: www.facebook.com

Do 18 czerwca post uzyskał ponad 170 reakcji i był udostępniony 114 razy. Zgadza się o to światowej masonerii chodzi ….” – czytamy w jednym z komentarzy pod postem. No to chyba ostatni rok wystarczył żeby to oporni nawet zrozumieli” – czytamy w innym. Link do wspomnianego artykułu był udostępniany także na innych facebookowych grupach, m.in. Ruch Społeczny WIR: Weto+Inicjatywa+Referendum czy Przebudzona Świadomość / Polska Zjednoczona.

Kim jest Thierry Baudet?

Thierry Baudet to 38-letni holenderski polityk, parlamentarzysta, przewodniczący partii Forum na rzecz Demokracji (Forum voor Democratie), która określana jest jako eurosceptyczna.

Artykuł jest zapisem jego wystąpienia w holenderskim parlamencie z 3 czerwca 2021 roku (czas nagrania 12:28). Polityk umieścił link do zapisu wideo jego wystąpienia na swoim oficjalnym koncie na Twitterze. Film został już usunięty z serwisu YouTube z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności”, ale można go nadal obejrzeć np. w serwisie Gids.tv.

Wypowiedź holenderskiego polityka weryfikowały serwisy Politifact.comSprawdzam.afp.com.

COVID-19 to nie to samo co grypa. Naukowcy dobrze o tym wiedzą

Thierry Baudet bagatelizuje niebezpieczeństwo koronawirusa i przekonuje, że COVID-19 jest po prostu odmianą grypy”, co jest sprzeczne z wiedzą naukową.

COVID-19 i grypę wywołują zupełnie inne wirusy. W przypadku COVID-19 jest to koronawirus SARS-CoV-2, natomiast grypę u ludzi wywołuje wirus grypy (typu A, B lub C). COVID-19 i grypa mają sporo podobnych objawów, jednak na przestrzeni ostatniego roku badacze i eksperci, obserwując rozwój pandemii, dokonali niezbędnych porównań i wskazali na zasadnicze różnice pomiędzy tymi chorobami

artykułu WHO opublikowanego w sierpniu 2020 roku wynika, że śmiertelność z powodu COVID-19 można szacować na poziomie od 0,5 do 1 proc. Z kolei według analizy badawczej opublikowanej we wrześniu 2020 roku wskaźnik IFR ((ang. IFR – infection fatality rate, czyli wskaźnik śmiertelności infekcji) dla COVID-19 wynosi przeciętnie 0,68 proc. W przypadku grypy sezonowej, według WHO, wskaźnik śmiertelności wynosi zazwyczaj poniżej 0,1 proc. Należy jednak pamiętać, że do obliczenia wskaźnika śmiertelności w przypadku chorób zakaźnych wykorzystywana jest szacunkowa liczba danych, na co ma wpływ wiele czynników (co podkreśla m.in. WHO), np. liczba niewykrytych przypadków bezobjawowych, ograniczony dostęp do służby zdrowia, ograniczone możliwości testowania, trudności w zdiagnozowaniu jednostki chorobowej.

Więcej na ten temat przeczytacie w naszej analizie zatytułowanej: Badacze nie potrafią odróżnić grypy od COVID-19? Fake news!”.

Czym jest iwermektyna? Czy może być skuteczna w walce z COVID-19?

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), iwermektyna jest środkiem przeciwpasożytniczym, który ma szerokie spektrum zastosowania. Znajduje się na liście podstawowych leków WHO dla kilku chorób pasożytniczych. Stosowana jest m.in. w leczeniu onchocerkozy (ślepoty rzecznej), węgorczycy i świerzbu.

WHO opublikowało 31 marca 2021 roku swoje stanowisko w sprawie zastosowania iwermektyny w leczeniu pacjentów z COVID-19, w którym czytamy:

„Obecne dane o skuteczności stosowania iwermektyny w leczeniu pacjentów z COVID-19 są niejednoznaczne. Dopóki nie będzie dostępnych więcej informacji, WHO zaleca stosowanie leku wyłącznie w ramach badań klinicznych”.

WHO

Podobnie brzmi stanowisko Europejskiej Agencji Leków.  EMA odradza stosowanie iwermektyny w zapobieganiu lub leczeniu COVID-19, poza randomizowanymi (czyli opierającymi się na losowym rozdziale badanych do grup porównawczych) badaniami klinicznymi.

Reasumując, obecnie nie istnieją dowody na skuteczność iwermektyny w walce z COVID-19.

„Scenarios for the Future of Technology and International Development”. To przewidywania, które nie są dowodem na zaplanowanie zdarzenia

Holenderski polityk w atmosferze sensacji ujawnia istnienie raportu stworzonego przed ponad 10 laty, w którym opisano „globalną pandemię i jej następstwa”. Argument, że pandemia została zaplanowana, a odpowiedzialność za nią leży po stronie Fundacji Rockefellera jest popularna wśród zwolenników teorii spiskowych

Polityk przywołał publikację zatytułowaną „Scenarios for the Future of Technology and International Development”. To raport The Rockefeller FoundationGlobal Business Network, którego treść jest publicznie dostępna. Ma on charakter czysto teoretyczny, a jego celem jest przybliżenie odpowiedzi na pytanie: „Jak technologia może wpłynąć na bariery w budowaniu elastycznego i sprawiedliwego wzrostu w krajach rozwijających się ciągu następnych 15-20 lat?”. Jak możemy przeczytać we wstępie do publikacji:

„Celem tego projektu nie jest potwierdzenie tego, co jest już wiadome i możliwe do poznania, co dzieje się obecnie na styku technologii i rozwoju. Chodziło raczej o zbadanie wielu sposobów, w jakie technologia i rozwój mogą rozwijać się równolegle (…), a następnie zbadanie, co te alternatywne ścieżki mogą oznaczać dla biednych i wrażliwych społeczności na całym świecie”.

The Rockefeller Foundation i Global Business Network, „Scenarios for the Future of Technology and International Development”

Raport bada możliwe ścieżki rozwoju technologicznego, nie mając na celu ich praktycznego implementowania. Jeden ze scenariuszy przedstawiał motyw pandemii, która – zakładając czysto hipotetycznie – wybuchłaby w 2012 roku i w 7 miesięcy pochłonęłaby 8 mln ludzi, a jej ofiarami byłyby głównie nastolatki. Była to swego rodzaju dalekowzroczna strategia wymyślona na potrzeby opracowania potencjalnych ścieżek rozwoju, m.in. technologii czy myśli politycznej w danej sytuacji.

Inne rozpatrywane w raporcie scenariusze opowiadają o świecie, w którym nastąpiła recesja albo wręcz przeciwnie – ludzkość szybko podniosła się po kryzysie finansowym w latach 2008-2010, nastąpiła szybka industrializacja, a na świecie pojawiły się kolejne megamiasta. Kolejny scenariusz mówi o rzeczywistości, w której zintensyfikowały się katastrofy naturalne, ekologiczne, a także ataki terrorystyczne.

W chwili powstawania raportu nie sposób było przewidzieć, czy któryś ze scenariuszy w ogóle się ziści. Teoretyzowanie i przewidywanie, nawet trafne, nie oznacza, że ktoś odpowiada za wywołanie konkretnych zdarzeń, tym bardziej o skomplikowanym charakterze, globalnym zasięgu i ze sporą liczbą ewentualnych czynników losowych, do których należy właśnie pandemia.

Podsumowanie

Thierry Baudet w swoim wystąpieniu powiela szereg fake newsów na temat pandemii COVID-19. Nie jest prawdą, że COVID-19 to odmiana grypy”, a skutecznym lekarstwem na COVID-19 jest iwermektyna. Fałszywa jest też informacja, że Fundacja Rockefellera zaplanowała pandemię COVID-19 ponad 10 lat temu.

Z wiarygodnymi informacjami na temat koronawirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19 można zapoznać się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Leków, a także w białej księdze pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, opracowanej przez inicjatywę Nauka Przeciw Pandemii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram