Strona główna Fake News Nowa zasada Facebooka od jutra? Nie, to łańcuszek internetowy

Nowa zasada Facebooka od jutra? Nie, to łańcuszek internetowy

Regulamin Facebooka nie sprawi, że stracimy prawo do swoich treści.

Telefon leżący na stole, na ekranie panel logowania do Facebooka. Po prawej stronie napis “social media” ułożony z literek z gry Scrabble.

fot. Pixabay / Modyfikacje: Demagog

Nowa zasada Facebooka od jutra? Nie, to łańcuszek internetowy

Regulamin Facebooka nie sprawi, że stracimy prawo do swoich treści.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Wielu użytkowników Facebooka zamieszcza na platformie komunikat (np. 1, 2, 3, 4), w którym odmawia zgody na wykorzystanie ich treści przez platformę społecznościową. Internauci piszą: „Nie udzielam Facebookowi ani żadnym podmiotom powiązanym z Facebookiem zgody na wykorzystanie moich zdjęć, informacji, wiadomości czy postów, zarówno przeszłych, jak i przyszłych”.
  • Zmiany w regulaminie będą obowiązywać dopiero od 12 stycznia 2024 roku i nie wpływają na dotychczasowe zapisy związane ze zgodami udzielanymi Facebookowi przez użytkowników. Mają związek z wprowadzeniem odpłatnej wersji platformy.

Od 12 stycznia 2024 roku będzie obowiązywać nowy regulamin Facebooka. W związku z ogłoszeniem tych planów w ostatnich dniach na portalu społecznościowym zaczęło pojawiać się wiele wpisów (np. 1, 2, 3, 4), w których użytkownicy deklarowali niezgodę na „wykorzystanie zdjęć, informacji, wiadomości czy postów, zarówno przeszłych, jak i przyszłych”. 

We wpisach podawano: Nie zapomnij, że jutro zacznie obowiązywać nowa zasada Facebooka, zgodnie z którą będą mogli korzystać z Twoich zdjęć. Pamiętajcie, że ostateczny termin upływa dzisiaj!!! Można go wykorzystać w sprawach sądowych w postępowaniu sądowym przeciwko Tobie”.

Niemniej jednak nowe zasady nie wchodzą w życie „od jutra” i dotyczą innych kwestii niż te opisywane w postach (np. 1, 2, 3, 4). Do tego deklaracje we wpisach nie są wiążące – to jedynie tzw. łańcuszki internetowe.

Zrzut ekranu wpisu na Facebooku, w którym zamieszczono internetowy łańcuszek z wyrażeniem sprzeciwu wobec domniemanych nowych zasad Facebooka.

Źródło: www.facebook.com

Łańcuszek internetowy – to nie jest skuteczna forma sprzeciwu

Tworzenie konta na Facebooku, który należy do Meta Platforms, wymaga zaakceptowania regulaminu, czyli m.in. udzielenia platformom dostępu do danych, dzięki którym będą one mogły świadczyć nam określone usługi. Tego faktu nie zmieni udostępnienie na swoim profilu grafiki z deklaracją. W punkcie trzecim obowiązującego regulaminu odnajdujemy informacje o pozwoleniach, których udzielają użytkownicy zakładający konto. Są to m.in.:

  • „Zgoda na wykorzystywanie treści tworzonych i udostępnianych przez użytkownika”,
  • „Zgoda na wykorzystanie imienia i nazwiska użytkownika, jego zdjęcia profilowego oraz informacji o jego działaniach podejmowanych w stosunku do reklam i treści sponsorowanych lub komercyjnych”,
  • „Zgoda na aktualizację oprogramowania wykorzystywanego lub pobieranego przez użytkownika”. 

Tym samym łańcuszkiem internetowym zajmowaliśmy się na naszych łamach już w lipcu 2023 roku. Od tamtej pory treść regulaminu Facebooka nie zmieniła się w tym zakresie. W wersji regulaminu z 13.11.2023 nadal czytamy, że akceptując zasady, musimy wyrazić zgodę m.in. na licencję, która obejmuje przetwarzanie treści rozpowszechnianych na profilu:

„Użytkownik udziela nam [firmie Meta – przyp. Demagog] licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywania praw zależnych (zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami prywatności i aplikacji). Oznacza to na przykład, że udostępniając zdjęcie na Facebooku, użytkownik daje nam pozwolenie na przechowywanie, zwielokrotnianie i udostępnianie go innym podmiotom (w tym przypadku też zgodnie z ustawieniami swojego konta), np. dostawcom usług obsługującym nasz serwis lub inne Produkty firmy Meta”.

Akceptacja zasad nie pozbawia użytkowników ich praw własności intelektualnej, jak np. praw autorskich (np. zdjęć czy treści wpisów) czy praw do znaków towarowych. Każdy użytkownik może zrezygnować z udzielonej zgody na wykorzystanie treści poprzez ich usunięcie lub usunięcie konta. Podobnie wszyscy korzystający z Facebooka mogą regulować swoje ustawienia prywatności co do przetwarzania treści w odpowiedniej zakładce ustawień. 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Centrum ochrony prywatności Mety, Facebook i Instagram nie mają wglądu do prywatnych konwersacji użytkowników i nie wykorzystują ich w celu personalizowania reklam. 

Nowe zasady Facebooka od 2024 roku – czego będą w ogóle dotyczyć?

Regulamin, który będzie obowiązywał od 12 stycznia 2024 roku, nie zmienia zasad w zakresie pozwoleń udzielonych przez użytkowników Facebookowi. Nowe zmiany mają związek przede wszystkim z wprowadzaniem nowej, odpłatnej wersji portalu bez reklam.

W przypadku wyboru opcji nieodpłatnego korzystania z naszych Produktów z reklamami nie pobieramy opłat za korzystanie z naszych Produktów i usług objętych niniejszym Regulaminem, o ile nie określono inaczej. Zamiast tego firmy, organizacje i inne osoby płacą nam za wyświetlanie reklam ich produktów i usług. Wyświetlamy reklamy, które naszym zdaniem mogą być istotne dla użytkownika i wykorzystujemy jego dane, by łatwiej nam było określić, które reklamy mu wyświetlić. Można też wybrać opcję subskrypcji naszych Produktów bez reklam”.

komunikacie prasowym z 30 października 2023 roku Meta Platforms wskazała: „Niezależnie od tego, czy ludzie zdecydują się na bezpłatne korzystanie z naszych produktów z reklamami, czy też wykupią subskrypcję, aby nie widzieć reklam, dokładamy wszelkich starań, aby informacje innych osób były prywatne i bezpieczne, zgodnie z naszymi własnymi politykami oraz ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO)”.

Zmiany w regulaminie są podawane do publicznej wiadomości

Rozpowszechniane wpisy (np. 1, 2, 3, 4) mogą sugerować, że zmiany w regulaminie są wprowadzane bez wiedzy użytkowników. Tymczasem zgodnie z zapisami regulaminu Facebooka, każdorazowo przed wprowadzeniem zmian w zasadach funkcjonowania platformy użytkownicy zostają o tym powiadomieni. Jak czytamy:

„Powiadomimy użytkownika (na przykład drogą e-mailową lub za pośrednictwem naszych Produktów) o zmianach w niniejszym Regulaminie co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem i umożliwimy zapoznanie się z nimi zanim wejdą w życie, chyba że zmiany takie wynikają z przepisów. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla użytkownika w przypadku dalszego korzystania z naszych Produktów”.

Od września 2019 roku jesteśmy członkiem Programu niezależnej weryfikacji treści firmy Meta, w ramach którego weryfikujemy nieprawdziwe treści (artykuły, zdjęcia, filmy) w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się fake newsów w mediach społecznościowych. Jesteśmy w pełni niezależni. Wyłączna odpowiedzialność merytoryczna za publikowane przez nas analizy spoczywa na zespole redakcji portalu demagog.org.pl.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać