Strona główna Fake News Rząd i ZUS związane z Globalnym Porządkiem Świata? Fałsz

Rząd i ZUS związane z Globalnym Porządkiem Świata? Fałsz

Rząd i ZUS związane z Globalnym Porządkiem Świata? Fałsz

Fot. Canva / Modyfikacje: Demagog

Rząd i ZUS związane z Globalnym Porządkiem Świata? Fałsz

Nie istnieją dowody na istnienie Globalnego Porządku Świata.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Na Facebooku pojawiło się wystąpienie Teresy Garland, która określa się jako „Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej”. Podano w nim, że działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i „wymuszanie w kwestii obowiązku wpłacania składek na ZUS” to „zbrodnia przeciwko ludzkości” oraz że rząd polski jest „nazistowski”. W dodatku tłumaczono, że istnieje realne zagrożenie zniewolenia ludzkości przez rząd Globalnego Porządku Świata.
  • Nie ma dowodów na to, że ZUS ma związki z rządem „Globalnego Porządku Świata” ani że taki rząd w ogóle istnieje. Polski rząd nie promuje ani nie odwołuje się bezpośrednio do ideologii nazistowskiej Adolfa Hitlera. O tym, czy popełniono zbrodnię przeciwko ludzkości, orzeka sąd.

8 marca na profilu Teresy Garland pojawił się post z filmem, w którym ta odczytuje „Przedsądowe WEZWANIE do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”. W nagraniu wypowiada się samozwańcza „Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej” (czas nagrania 2:10), która niejednokrotnie rozpowszechniała fałszywe informacje, w tym teorie spiskowe. W omawianym poście nawołuje do „natychmiastowego spowodowania zaprzestania prześladowania ludzi – szczególnie mikroprzedsiębiorców, którzy nie płacą składek na ZUS” (czas nagrania 3:30). Argumentuje też, że przedsiębiorcy nie powinni płacić składek ZUS, jeśli brakuje im pieniędzy, aby zapewnić sobie przeżycie.

W  omawianym wystąpieniu Teresy Garland wyrwane z kontekstu fakty czy nieprecyzyjne informacje mieszały się z teoriami spiskowymi. Możemy usłyszeć, że np. działalność ZUS to „zbrodnia przeciwko ludzkości” oraz że „W Polsce mamy rządy nazistowskie, i w momencie, kiedy my ich nie zatrzymamy, to oni będą realizować agendę Globalnego Porządku Świata” (czas nagrania: 18:53). Podważa się również prawo do emerytur wypłacanych przez ZUS osobom z Ukrainy czy Izraela (czas nagrania: 18:08).

Zrzut ekranu posta na Facebooku. W kadrze znajduje się kobieta w dojrzałym wieku o jasnych włosach. Ubrana jest w granatową marynarkę i zieloną bluzkę. Patrzy na plik kartek, które trzyma w dłoniach.  

Źródło: www.facebook.com

Czym jest prawo naturalne i prawa człowieka, na które powołano się w filmie?

filmie możemy usłyszeć: „Wielu ludzi nie płaci składek, bo ich na to po prostu nie stać – ledwo zarabiają na swoje przeżycie! Od takich ludzi nie ma Pani żadnego Prawa żądać wpłacania jakichkolwiek obowiązkowych danin na ZUS! Jeśli pani tego żąda, to łamie pani zawsze obowiązujące prawo naturalne! Katolicka nauka społeczna mówi jasno, że nikt nie ma prawa płacić żadnych danin na rzecz państwa czy jakiejkolwiek innej instytucji, jeśli wcześniej nie zapewni sobie przeżycia” (czas nagrania 3:43). Mówi też, że w Polsce „łamane są podstawowe naturalne prawa człowieka” (czas nagrania 20:25).

Prawo naturalne nie jest prawem obowiązującym. Według encyklopedii Britannica prawo naturalne to: „w filozofii, system prawa lub sprawiedliwości uważany za wspólny dla wszystkich ludzi i wywodzący się z natury, a nie z zasad społecznych, czy prawa pozytywnego” (czyli stanowionego, które powstaje na mocy ustawy i jest obowiązujące).

W Polsce istnieje hierarchia źródeł prawa, z których najważniejszym jest Konstytucja, a następnie kolejno: ratyfikowane ustawy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Nie ma w niej ani prawa naturalnego, ani dzieł z zakresu katolickich nauk społecznych. 

Natomiast prawa człowieka – nie „naturalne prawa człowieka”, jak słyszymy w filmie – podobnie jak prawo naturalne nie należy do praw stanowionych. Mimo to ich respektowanie wymaga stworzenia odpowiedniego systemu wewnątrz państw oraz na arenie międzynarodowej.

Dlatego też na tym szczeblu podejmowane są inicjatywy podpisywania umów dotyczących praw człowieka, np. Konwencja o Prawach Dziecka. Prawa człowieka wpływają na poszczególne przepisy prawne w różnych krajach, w tym w Polsce. Dla przykładu: prawo do życia wpłynęło na kształt art. 148 Kodeksu karnego, w którym znajduje się zapis o karze za zabójstwo. 

Nie znaleźliśmy żadnego źródła z zakresu społecznych nauk Kościoła, który traktowałby o płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Sporo natomiast napisano na temat płacenia podatków. Według „Compendium of the Social Doctrine of the Church” podatki są elementem budowania solidarności, zwraca się jednak uwagę na to, aby ich wysokość była ustalona w granicach rozsądku. Podobne stwierdzenia znajdziemy w artykułach opracowujących to zagadnienie (1, 2). 

Kiedy i ile miesięcznie musi zapłacić przedsiębiorca? Wyjaśniamy

poście możemy przeczytać: „[…] obywatele mikroprzedsiębiorcy którzy zarabiają mniej niż wynosi ZUSowska obowiązkowa składka ok. 1500-2000 zł/mies. są z mocy prawa ZMUSZANI tę składkę zapłacić nawet wtedy, gdy ich dochody są niższe od 1500-2000 zł” (czas nagrania 2:10). Kwota ta jest zawyżona, a w wypowiedzi nie wspomniano o tym, że istnieje możliwość obniżenia składek. 

Dokładną wysokość składek możemy znaleźć na stronie ZUS. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z ulg i uiszczają składki od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2023 roku, zapłacą 1 418,48 zł, a jeśli nie korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – 1 316,54 zł.

Przedsiębiorcy, których przychody przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł, mogli skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus. Dostępne jest również obniżenie składek na 24 miesiące. W przypadku osób niebędących przedsiębiorcami i chcących uzyskać dodatkowe dochody istnieje możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej, pod warunkiem że miesięczny dochód nie będzie przekraczał 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (które aktualnie wynosi 3 490 zł). W takim przypadku osoba prowadząca taką działalność nie musi opłacać składek.

ZUS w innych krajach? Nieprecyzyjne i fałszywe informacje o składkach

poście jest też stwierdzenie, że: „w Niemczech ZUS jest dobrowolny, w Wielkiej Brytani wynosi około 70 zł na miesiąc, w Irlandii podobnie, w Dani nie ma żadnych opłat ZUS-owskich, bo renty i emerytury są wypłacane bezpośrednio z podatków obywateli”. Gdy przyjrzymy się systemom składek w tych krajach, okaże się, że sprawa jest bardziej skomplikowana.

Niemcy. Składki społeczne w Niemczech składają z się z kilku filarów. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę takie składki odprowadza. Większość przedsiębiorców jest zobowiązana do płacenia ubezpieczenia zdrowotnego (z możliwością wyboru prywatnego ubezpieczenia). Nie jest obowiązkowa dla nich np. składka emerytalna (ale nadal musi pokryć część składki dla swoich pracowników) czy ubezpieczenie od wypadków przy pracy.

Wielka Brytania. Faktem jest, że składki dla osób samozatrudnionych w tym kraju mogą oscylować wokół równowartości kilkudziesięciu złotych miesięcznie (dokładnie 3,15 funtów tygodniowo), ale dotyczy to wyłącznie tych przedsiębiorców, których zyski roczne nie przekraczają 11,908 tys. funtów (czyli ok. 64 tys. zł). Ci, którzy zarabiają więcej, wysokość składek obliczają na podstawie zysku:

  • 9,73 proc. zysku dla tych, u których wynosił od 11,909 tys. funtów do 50,270 tys. funtów,
  • 2,73 zysku dla tych, u których wynosił on powyżej 50,270 funtów.

Irlandia. Składka ubezpieczeniowa w Irlandii dla samozatrudnionych jest obowiązkowa (dla dochodów przekraczających 5 tys. euro rocznie) i wynosi rocznie 500 euro lub 4 proc. obliczane od całości dochodów (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa).

Dania. W tym kraju składki na ubezpieczenie społeczne są powiązane z podatkami, które płacą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Duńscy przedsiębiorcy są zobowiązani odprowadzać podatek VAT czy podatek dochodowy. Warto zaznaczyć, że wysokość podatków w Danii oceniana jest jako bardzo wysoka: przypadku osób fizycznych należy do najwyższych w Europie i w 2022 roku wynosiła ponad 55,98 proc. 

Dlaczego ZUS realizuje świadczenia dla obywateli Ukrainy i Izraela?

filmie padają słowa: „Jeszcze pozostaje kwestia wypłacania nienależnych obcym państwom jakichś świadczeń ZUS-u. Na jakiej podstawie my tutaj realizujemy jakieś świadczenia ZUS-owskie dla Ukraińców […] obywateli izraelskich? […] Co, my będziemy za chwile cały świat utrzymywać?” (czas nagrania 18:08) – takie zaprezentowanie sprawy może wprowadzać w błąd.

Kwestia wypłacania Ukraińcom emerytur czy naliczania izraelskim firmom niższych składek stała się tematem dezinformujących treści. W przypadku Ukraińców zdarzało się, że była ona elementem narracji o tym, że Polska i Ukraina mają być po cichu scalone w jedno państwo.

Świadczenia rentowe czy emerytalne dla obywateli Ukrainy są w Polsce wypłacane na mocy umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską i Ukrainą, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Te same zasady obowiązują Ukraińców w Polsce, jak i Polaków mieszkających w Ukrainie – nie jest zatem tak, że obejmuje ona tylko jedną stronę umowy. Więcej na temat tej umowy możesz przeczytać na stronie ZUS.

Z kolei umowa z Izraelem o zabezpieczeniu społecznym weszła w życie 1 maja 2021 roku. Jak możemy przeczytać na stronie rządowej „pozwoli na uwzględnianie (sumowanie) okresów ubezpieczenia przebytych w Państwie Izrael, w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i odwrotnie), pozwoli na transfer świadczeń osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zapewni ochronę przed utratą praw przysługujących z zabezpieczenia społecznego, nabytych na terytorium drugiego państwa”. Dotyczy ona również Polaków, którzy pracowali w Izraelu – nie jest to więc jednostronny układ.

Warto wiedzieć, że w ramach Unii Europejskiej każdy kraj ma swoje przepisy w tej kwestii, ale przepisy unijne je koordynują. Podobne umowy – jak w przypadku Izraela i Ukrainy – zostały podpisane także z innymi krajami spoza Unii Europejskiej. W ten sposób, jeśli pracowaliśmy jakiś czas w innym kraju, będzie się on liczył do naszej emerytury.

Czym jest zbrodnia przeciwko ludzkości? Nie ma związku z ZUS

W omawianym wystąpieniu można usłyszeć, że wyciągając konsekwencje wobec przedsiębiorców, którzy nie płacą składek ZUS, dopuszcza się zbrodni przeciwko ludzkości. Wezwanie adresowane jest do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: „W przypadku niezaprzestania W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM działalności prześladowczej przeciwko polskim przedsiębiorcom […] to zostanie skierowane przeciwko Pani Zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Panią przestępstwa dokonywania ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI na Narodzie Polskim” (czas nagrania 4:37).

Pojęcie „zbrodni przeciwko ludzkości” nie jest zdefiniowane jednolicie (szerzej na ten temat pisaliśmy w innej naszej analizie). To, czy dany czyn można zakwalifikować jakoś zbrodnię przeciwko ludzkości, orzeka się na drodze sądowej, a kara za taki czyn określona jest w Kodeksie karnym. Według polskiego prawa, a dokładniej art. 118a Kodeksu karnego, zbrodni przeciw ludzkości dopuszcza się ten, kto bierze „udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachach skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji”. 

Tym samym osoba/grupa osób dopuszcza się m.in. zabójstwa, powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, czy też stwarza osobom należącym do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności w postaci pozbawienia dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie, oraz ośmiu innych działań (m.in. dotyczące tortur, przestępstw na tle seksualnym, prześladowań czy przymusowych przesiedleń).

Polską rządzą naziści sterowani przez „Globalny Porządek Świata”? 

Wypowiedź w filmie nawiązuje też do teorii spiskowej o tym, że istnieje rząd NWO, czyli tajny, ogólnoświatowy rząd. W innych treściach dezinformujących jest on oskarżany np. o celowe wywołanie pandemii COVID-19, aby zniewolić ludzkość, a jej znaczną część zabić przy użyciu szczepionek. W filmie natomiast możemy usłyszeć, że „W Polsce mamy rządy nazistowskie, i w momencie, kiedy my ich nie zatrzymamy, to oni będą realizować agendę Globalnego Porządku Świata. Na dodatek przygotowują nas oczywiście do wojny” (czas nagrania 18:53).

Nawiązywanie do nazizmu, teorii spiskowej o NWO czy do wspomnianych wyżej świadczeń dla Ukraińców i Izraelczyków ma stworzyć wrażenie, że Polacy są wykorzystywani albo przez inne nacje, albo przez własny czy bliżej nieokreślony „rząd światowy”. Nie ma dowodów na to, że „elity” dążące z ukrycia do wprowadzenia globalistycznego, światowego rządu istnieją. Pisaliśmy o tym w wielu naszych analizach.

Według polskiego Kodeksu karnego propogowanie ustroju totalitarnego, w tym nazizmu, faszyzmy czy komunizmu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast w 13 artykule Konstytucji możemy przeczytać:

„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Podsumowanie

W analizowanym poście możemy znaleźć nieprecyzyjne informacje i teorie spiskowe. Pomija się np. informacje o tym, że niektórym przedsiębiorcom przysługują ulgi w wysokości składek, a trudna sytuacja życiowa może być podstawą do umorzenia długu wynikłego z ich nieopłacania. Wypowiedź odwołuje się też do teorii spiskowej o NWO, która zakłada, że istnieje tajny rząd elit, który prowadzi politykę wyzysku względem zwykłych ludzi, a ZUS jest lub może być instytucją w ten plan wpisaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać