Strona główna Fake News Twierdzenia dot. COVID-19 w nagraniu Vernona Colemana są fałszywe

Twierdzenia dot. COVID-19 w nagraniu Vernona Colemana są fałszywe

Twierdzenia dot. COVID-19 w nagraniu Vernona Colemana są fałszywe

Popularne w sieci nagranie wideo z wykładem Vernona Colemana powiela szereg fake newsów na temat szczepień przeciw COVID-19. 

W serwisie Rumble.com został opublikowany ponad 24-minutowy dezinformujący film zatytułowany Dr. Vernon Coleman podaje  dowody, że szczepienia na Covid-19 powinny zostać zatrzymane natychmiast! Napisy PL”. Ten sam materiał można znaleźć m.in. w serwisie CDA.pl. Wspomniany film jest dostępny z polskimi napisami, oryginalny film pojawił się w sieci wcześniej, już 1 lipca można było go obejrzeć w serwisie Brand New Tube

Powielający dezinformację film z wykładem Vernona Colemana jest rozpowszechniany również na Facebooku. Największą popularnością cieszy się na fanpage’u Wolna Polska WiadomościCasuals. Sporym zainteresowaniem cieszy się po udostępnieniu w grupach: otwieraMY się I Polska oraz Grupa wzajemnego wsparcia, gospodarczo informacyjnego Kapitał ma narodowość.

Zrzut ekranu z Facebooka. W poście czytamy: „Międzynarodowy autor bestsellerów i emerytowany brytyjski lekarz, dr Vernon Coleman, wyjaśnia, dlaczego natychmiast należy powstrzymać szczepienia na COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.vernoncoleman.org”. Post ilustruje zrzut ekranu z film, na którym widzimy starszego mężczyznę siedzącego na skórzanym fotelu. W ręku trzyma dokumenty.

Źródło: www.facebook.com

Kim jest Vernon Coleman i jakie tezy wygłosił na nagraniu?

Vernon Coleman to postać znana z rozpowszechniania dezinformujących przekazów. O powielanych przez niego fake newsach na temat COVID-19 pisaliśmy już na łamach Demagoga w analizie zatytułowanej Pandemia zaplanowana w celu depopulacji? Fake news!”. Vernon Coleman ukończył medycynę w 1970 roku na Uniwersytecie w Birmingham i pracował jako lekarz ogólny. Obecnie nie posiada prawa do wykonywania zawodu lekarza. Znany jest również z tego, że zaprzeczał istnieniu HIV/AIDS, a w 2019 roku opublikował książkę, w której próbował zdyskredytować szczepienia. Jego niedawny wykład, któremu przyjrzymy się w niniejszej analizie, pełen jest niepopartych faktami i dowodami twierdzeń na temat szkodliwości szczepień przeciw COVID-19.

W filmie pt. Dr. Vernon Coleman podaje  dowody, że szczepienia na Covid-19 powinny zostać zatrzymane natychmiast! Napisy PL” Vernon Coleman twierdzi m.in. że:

  • [Szczepionka przeciw COVID-19] nie została odpowiednio przetestowana, nie działa i nie jest potrzebna” (czas nagrania – 0:32). Później dodawał, że: Technologia stosowana w niektórych z tych szczepionek, technologia mRNA, nigdy nie została właściwie zatwierdzona dla ludzi. To eksperyment” (czas nagrania – 15:38).
  • [COVID-19] jest niczym innym jak inaczej nazywaną grypą” (czas nagrania – 1:10).
  • Definicja szczepionki musiała zostać zmieniona w celu uwzględnienia tych nowych substancji toksycznych” (czas nagrania – 3:22).
  • BBC w Wielkiej Brytanii celowo odmawia swoim widzom i słuchaczom czegokolwiek, co kwestionuje wartość szczepień” (czas nagrania – 5:40).
  • Do końca maja 2021 roku szczepionki te były odpowiedzialne za 4 406 zgonów w Stanach Zjednoczonych i 1 213 zgonów w Wielkiej Brytanii. Są to oficjalne dane rządowe i są one niskie, ponieważ zgłaszanych jest mniej niż 1 na 100 zdarzeń niepożądanych w USA” (czas nagrania – 5:56).
  • Vernon Coleman mówił również, że: CDC w USA poinformowała, że szczepionka spowodowała ogromną różnorodność niebezpiecznych skutków ubocznych (…). Rzeczywiście, częstość zgonów i poważnych skutków ubocznych wynosiła ponad 2,5 proc. Logicznie rzecz biorąc, oznacza to, że jeśli zaszczepisz 100 osób, 2,5 umrze lub będzie miało zauważalne skutki uboczne (…). To stawia te szczepionki w tej samej kategorii, co napalm” (czas nagrania – 3:38).
  • Całkowicie zdrowe dzieci prawdopodobnie nie są bardziej narażone na śmierć z powodu COVID-19 niż na zabicie przez piorun” (czas nagrania –8:41).
  • Żadne wcześniej zdrowe dziecko w wieku poniżej 15 lat nie zmarło z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii” (czas nagrania – 8:50).

Przyjrzyjmy się więc szczegółowo tezom Vernona Colemana, które zostały zaprezentowane na filmie. 

Szczepionki nie zostały należycie sprawdzone przed dopuszczeniem do obrotu? Fake news!

Vernon Coleman przekonuje, że szczepionka przeciw COVID-19 „nie została odpowiednio przetestowana, nie działa i nie jest potrzebna”. To fake news! Na podstawie zakończonych badań nad szczepionkami przeciw COVID-19, w których wykazano ich skuteczność i bezpieczeństwo, zezwolono na ich warunkowe użycie. Co to oznacza? Warunkowe pozwolenie (w skrócie nazywane CMA) gwarantuje, że lek/szczepionka podlega rygorystycznym ramom oceny, w tym właśnie analizom bezpieczeństwa (także po ich wprowadzeniu), i może być wdrożona do powszechnego użytku tak jak preparaty przyjęte w ramach normalnej procedury, ale w krótszym czasie. 

Dalej Vernon Coleman mówił również o tym, że „technologia stosowana w niektórych z tych szczepionek, technologia mRNA, nigdy nie została właściwie zatwierdzona dla ludzi. To eksperyment”. Należy mieć na względzie, że wbrew wielu dezinformującym przekazom szczepionki przeciw COVID-19 nie są eksperymentem medycznym, ponieważ eksperyment medyczny dotyczy preparatów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane. W dość szczegółowy sposób wyjaśnił to Rzecznik Praw Pacjenta w informacji „RPP: szczepienia przeciwko COVID-19 nie są eksperymentem medycznym”, dostępnej w serwisie gov.pl. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej analizie.

Czy COVID-19 jest jak grypa? Mimo że te choroby mogą mieć cechy wspólne, to nie są tym samym rodzajem zagrożenia

W innym fragmencie filmu Vernon Coleman twierdzi, że„[COVID-19] jest niczym innym jak inaczej nazywaną grypą”. To błędna teoria z tego powodu, że – choć zachorowania na sezonową grypę, jak i COVID-19 mają elementy wspólne – koronawirus SARS-CoV-2, wywołujący COVID-19, jest względnie nową i szybciej rozprzestrzeniającą się chorobą, w przypadku której dopiero niedawno udało się wypracować środki mogące przyczynić się do zakończenia pandemii (np. szczepienia). 

Od początku pandemii do 3 sierpnia 2021 roku koronawirus doprowadził do ponad 4,23 mln zgonów, a wiele śmiertelnych przypadków pozostało niezdiagnozowanych. Tymczasem grypa (mimo że to również groźna choroba) przyczynia się do śmierci ok. 650 tys. osób rocznie. W mniejszej skali – dla przykładu w Polsce – z powodu lub przy udziale COVID-19 zmarło 28,5 tys. osób w 2020 roku. Tymczasem, jak można zauważyć na podstawie danych Narodowego Instytutu Zdrowia-PZH, z powodu grypy w 2020 roku zmarło nie więcej niż 100 osób. Przyjmuje się, że dane dla obu chorób mogą być zaniżone, jednak między nimi widoczna jest wyraźna dysproporcja, stąd też nie można ich rozpatrywać jako „tych samych chorób”.

Szczepionka przeciw COVID-19 nie spełnia definicji szczepionki? Fake news!

Vernon Coleman z całą stanowczością przekonuje, że definicja szczepionki musiała zostać zmieniona w celu uwzględnienia tych nowych substancji toksycznych”. Tymczasem niezmienna od lat definicja szczepionek głosi, że jest to „preparat biologiczny, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem)”. Wbrew słowom Colemana szczepionki mogą mieć różnego rodzaju antygeny, w tym m.in. atenuowany („żywy/osłabiony” drobnoustrój) lub inaktywowany wirus („zabity” drobnoustrój), rozbity drobnoustrój, oczyszczone białka, oczyszczone polisacharydy, produkty metabolizmu bakterii (toksyny) lub przygotowane sekwencje genetyczne kodujące antygen. 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH wyjaśnia, że w praktyce „pod hasłem »szczepionka « kryje się wiele różnych preparatów, które różnią się składem, procesem produkcyjnym, a nawet koncepcją kryjącą się za ich powstaniem”, a sam proces szczepienia to po prostu „trening układu odpornościowego”. Pierwsza na świecie szczepionka przeciw ospie prawdziwej była szczepionką przeciwwirusową. Gdyby kierować się podejściem, że to, co względnie nowe nie może zostać uznane za szczepionkę, to szczepionki przeciwbakteryjne, zawierające produkty metabolizmu bakterii, najpewniej nie zostałyby właśnie tak potraktowane w momencie, w którym zaczęły być stosowane.

Do końca maja 2021 roku szczepionki te były odpowiedzialne za 4 406 zgonów w Stanach Zjednoczonych i 1 213 zgonów w Wielkiej Brytanii? Fake news!

Vernon Coleman twierdzi: Do końca maja 2021 roku szczepionki te były odpowiedzialne za 4 406 zgonów w Stanach Zjednoczonych i 1 213 zgonów w Wielkiej Brytanii. Są to oficjalne dane rządowe i są one niskie, ponieważ zgłaszanych jest mniej niż 1 na 100 zdarzeń niepożądanych w USA”. Dalej przekonuje: CDC w USA poinformowała, że szczepionka spowodowała ogromną różnorodność niebezpiecznych skutków ubocznych (…). Rzeczywiście, częstość zgonów i poważnych skutków ubocznych wynosiła ponad 2,5 proc. Logicznie rzecz biorąc, oznacza to, że jeśli zaszczepisz 100 osób, 2,5 umrze lub będzie miało zauważalne skutki uboczne (…). To stawia te szczepionki w tej samej kategorii, co napalm”.

„2 000, 4 000 i 8 000 niepożądanych zdarzeń i 100, 1 000, 10 000 zgonów po szczepieniach – na takie przekazy można natknąć się w sieci bardzo często. Wskazywane dane mają być rzekomym dowodem na to, że wszelkie szczepionki są niebezpieczne” – pisaliśmy w naszym tekście Jak (NIE)korzystać z baz danych o podejrzanych NOP-ach. Twierdzenie Vernona Colemana to kolejny klasyczny przykład wyciągania fałszywych wniosków z baz danych o NOP-ach.

Antyszczepionkowcy często powołują się na amerykańską bazę danych Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) czy europejską EudraVigilance, która gromadzi informacje o zdarzeniach zaistniałych po lekach, jak i szczepionkach. Jak zgłasza się dane do tych systemów? Do VAERS każdy może zgłosić informację o niepożądanym zdarzeniu– mogą to zrobić pracownicy służby zdrowia, ale i pacjenci czy osoby, których zdaniem doszło do podejrzanego zdarzenia u kogoś innego. W przypadku EudraVigilance droga jest podobna, ale nieco inna – tu pacjenci, konsumenci i osoby wykonujące zawód medyczny (w zależności od możliwości w poszczególnych państwach) zgłaszają podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych do krajowego organu regulacji leków albo do firmy farmaceutycznej, a te przekazywane są następnie do europejskiej bazy danych. 

Najważniejsze jest, by pamiętać, że dane pochodzące z systemów wcale nie określają tego, czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniem a zdarzeniem, a jedynie stanowią zgłoszenie podejrzanego przypadku wystąpienia negatywnego odczynu poszczepiennego, który musi zostać zweryfikowany na drodze analiz i badań.

Jeżeli wziąć na poważnie przedstawioną w filmie tezę, że częstość zgonów i poważnych skutków ubocznych wynosiła ponad 2,5 proc.”, to w Polsce, gdzie do 3 sierpnia zaszczepiono w pełni ponad 17 mln osób, śmierć lub zauważalne poważne skutki uboczne po szczepieniu powinny dotknąć ponad 425 tys. osób, a tak się nie dzieje. Liczba zgłoszonych negatywnych odczynów poszczepiennych w Polsce wyniosła ponad 13 tys., z czego w większości są to łagodne i szybko przemijające zdarzenia niepożądane.

BBC ukrywa informacje niekorzystne z perspektywy promocji szczepień? W rzeczywistości BBC niejeden raz informowało choćby o efektach ubocznych

W filmie słyszymy także, że BBC w Wielkiej Brytanii celowo odmawia swoim widzom i słuchaczom czegokolwiek, co kwestionuje wartość szczepień”. To też nie jest prawda. Na przykład 15 lipca BBC poinformowało o dochodzeniu, które ma wyjaśnić, czy śmierć 44-letniej dziennikarki BBC Radio Newcastle jest wynikiem szczepienia przeciw COVID-19.

W tym samym tekście dziennikarz medyczny Fergus Walsh otwarcie pisze o znanych efektach ubocznych szczepionki AstraZeneca. Na BBC można znaleźć wiele innych tekstów poświęconych tematyce efektów ubocznych szczepionek przeciw COVID-19. BBC nie rozpowszechnia jednak dezinformujących przekazów opartych na fałszywych informacjach, a takowe są uważane za wiarygodne przez Vernona Colemana.

Piorun jest większym niebezpieczeństwem dla dzieci niż COVID-19? Ten przykład to manipulacja niepoparta wyliczeniami

Vernon Coleman twierdzi, że całkowicie zdrowe dzieci prawdopodobnie nie są bardziej narażone na śmierć z powodu COVID-19, niż na zabicie przez piorun”. To znów nie jest prawdą. Dla przykładu w USA, o których to Vernon Coleman wielokrotnie wspomina w swoim wykładzie, dostępne są dane dotyczące zgonów spowodowanych uderzeniem pioruna wśród dzieci, jak i zgony spowodowane zachorowaniami na COVID-19 wśród dzieci.

Od początku pandemii, która wybuchła w 2020 roku, do 24 grudnia 2020 roku w USA z powodu COVID-19 zmarło przynajmniej 172 dzieci. W całym 2020 roku w USA odnotowano dwa przypadki śmierci dziecka z powodu pioruna. Ofiarami byli: 9-letnia dziewczynka w stanie Georgia i 16-letni chłopiec w Teksasie. Zatem dzieci – wbrew twierdzeniu Vernona Colemana – są bardziej narażone na śmierć z powodu COVID-19 niż z powodu pioruna.

Żadne wcześniej zdrowe dziecko w wieku poniżej 15 lat nie zmarło z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Fake news!

Vernon Coleman twierdzi, że żadne wcześniej zdrowe dziecko w wieku poniżej 15 lat nie zmarło z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii”. To nie jest prawda. 31 marca 2020 roku „The Guardian” poinformował o pierwszym dziecku, które w Anglii zmarło z powodu COVID-19. To 13-letni Ismail Mohamed Abdulwahab z Brixton, który zmarł w południowym Londynie. Rodzina w rozmowie z „The Guardian” poinformowała, że „według ich wiedzy syn nie miał żadnych ukrytych chorób”.

To – wbrew twierdzeniu Vernona Colemana – nie jest jedyna ofiara COVID-19 w Wielkiej Brytanii. Co prawda ten kraj nie publikuje regularnych danych na temat śmierci dzieci do 15. roku życia, ale na oficjalnej stronie brytyjskiego parlamentu opublikowano informację, że do 2 marca 2021 roku z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło dwoje dzieci, które nie skończyły roku, jedno dziecko w wieku od 1 do 4 lat, troje w wieku od 5 do 9 lat oraz sześcioro w wieku od 10 do 14 lat. Jednakże w tym przypadku brak informacji, czy COVID-19 było jedyną i bezpośrednią przyczyną śmierci.

To prawda, że dzieci należą do grupy o niskim ryzyku śmierci z powodu COVID-19, co nie zmienia faktu, że także w Wielkiej Brytanii z powodu COVID-19 umierają i są narażone na potencjalne powikłania. 9 lipca BBC poinformowała, że w pierwszym roku pandemii z powodu COVID-19 zmarło 25 osób w wieku poniżej 18 lat. 

Podsumowanie

Omawiane wideo z udziałem Vernona Colemana zawiera wiele często rozpowszechnianych nieprawdziwych twierdzeń, których celem jest zniechęcenie do szczepień przeciw COVID-19. Warto mieć na względzie, że osoby, które z pozoru wydają się autorytetami powinny opierać rozpowszechniane przez siebie informacje na podstawie wiarygodnych treści, które są zgodne ze stanem naukowej wiedzy. 

Z wiarygodnymi informacjami na temat szczepionek przeciw COVID-19 można zapoznać się na stronach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, Europejskiej Agencji Leków, a także w białej księdze pt. „Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność”, opracowanej przez inicjatywę Nauka Przeciw Pandemii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać