Jak sprawdzamy fake newsy?

Jako członkowie Programu niezależnej weryfikacji treści Facebooka zajmujemy się weryfikacją nieprawdziwych treści (artykułów, zdjęć, filmów) w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się fake newsów w mediach społecznościowych. Więcej informacji na temat programu znaleźć można tutaj.

Jak wyszukujemy fake newsy?

Prowadzimy aktywny monitoring treści z wykorzystaniem narzędzi takich jak CrowdTangle, a także dedykowanego narzędzia opracowanego przez Facebooka. Szczególną uwagę przywiązujemy do treści omawiających kwestie istotne z punktu widzenia debaty publicznej, których wydźwięk może mieć dezinformujący wpływ na odbiorców. Decyzję o fact-checkingu danej treści podejmuje wyłącznie redakcja Demagoga. Facebook jako firma nie ma żadnego wpływu na tematykę treści, jakie weryfikujemy.

Jak zgłosić fake newsa?

Każdy użytkownik Facebooka ma możliwość oznaczenia danej treści jako nieprawdziwej. Aby to zrobić, należy:

  • kliknąć na znajdujące się w prawym górnym rogu każdego posta menu i wybrać opcję „Uzyskaj pomoc lub zgłoś post”,
  • następnie wybrać opcję „Fałszywa informacja”.

Poinformowanie o podejrzanych treściach możliwe jest również bezpośrednio poprzez kontakt z redakcją Demagoga za pomocą mediów społecznościowych lub formularza kontaktowego na stronie.

Jak sprawdzamy fake newsy?

Do fact-checkingu fake newsów stosujemy te same kryteria merytoryczne, jak w przypadku sprawdzania wypowiedzi osób publicznych. Wszystkie analizy opierają się na najbardziej aktualnych, pierwotnych i wiarygodnych źródłach.

Powołujemy się na opinie wiodących ekspertów i naukowców z danej dziedziny.

Ocena treści

Na podstawie przygotowanej analizy oceniamy daną treść. Oznaczamy ją na Facebooku, wykorzystując jedną z dostępnych ocen. Oznaczenie treści jedną z trzech kategorii ocen: „fałsz”, „częściowo fałszywe” lub „fałszywy nagłówek” skutkuje ograniczeniem jej zasięgu.

Fałsz: Główne założenia materiału zawierają nieścisłości dotyczące faktów. Na ogół odpowiada to ocenie „fałsz” lub „w większości fałsz” w odniesieniu do materiałów na weryfikowanych stronach.

Częściowo fałszywe: Informacje zawarte w materiale są połączeniem informacji rzetelnych i nierzetelnych albo główne założenia materiału są niekompletne bądź wprowadzają w błąd.

Fałszywy nagłówek: Główne założenia w treści artykułu są prawdziwe, ale nagłówek jest nieprawdziwy.

Poprawki i korekta

Jeśli w ocenionej przez nas treści zostały wprowadzone poprawki lub autor nie zgadza się z oceną redakcji, wydawca danego medium może skontaktować się z nami bezpośrednio celem powtórnej weryfikacji treści. Zalecamy, aby uczynić to w przeciągu tygodnia od momentu otrzymania informacji o naszej ocenie. Niezbędne jest podanie wyraźnego powodu oraz przytoczenie wiarygodnych źródeł, wobec których pierwotna ocena treści jest niewłaściwa.

Zasadność merytoryczna każdego odwołania, jak również przywołana w nim argumentacja, jest rozpatrywana przez zespół Demagoga w przeciągu 24 godzin od momentu nadesłania zgłoszenia.

W przypadku, gdy wprowadzone zmiany skutkują usunięciem fałszywych informacji z ocenionej przez nas treści, w przeciągu 5 dni roboczych przygotowujemy aktualizację naszej analizy, która wiąże się także ze zmianą pierwotnie przyznanej oceny i odzyskaniem zasięgów.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub