Strona główna Obietnice wyborcze Darmowy wstęp do muzeów dla uczniów

Darmowy wstęp do muzeów dla uczniów

Darmowy wstęp do muzeów dla uczniów

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Przyjmiemy zasadę, że uczniowie i studenci mają darmowy wstęp do muzeów, co ułatwi dodatkowo organizowanie wycieczek szkolnych mających na celu poznanie kultury i historii Polski.
Rozwiązanie takie przyjęte we Francji powoduje, że wstęp do Luwru jest darmowy dla polskich
uczniów, a Wawel i Zamek Królewskie pozostają płatne. To będzie zmienione.

Program wyborczy PiS 2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Program wyborczy PiS 2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Obietnica darmowego wstępu do muzeów dla uczniów i studentów pojawiła się w programie PiS z 2014 r. Zrealizowanie tego projektu miałoby „ułatwić organizowanie wycieczek szkolnych mających na celu poznanie kultury i historii Polski”. Argumentowano, że „we Francji wstęp do Muzeum w Luwrze dla uczniów jest bezpłatny, a „Wawel i Zamek Królewski pozostają płatne”. Choć obietnica ta pojawiła się w programie w roku 2014, już w rok wcześniej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał program „Muzeum za złotówkę”, który zapewniał od 1 września 2013 r. wstęp za złotówkę do konkretnych muzeów dla dzieci do 16 roku życia. Od momentu wejścia w życie 33 placówki kulturalne uczestniczyły w tej inicjatywie. Według MKiDN wskazany projekt „jest jednym z elementów procesu zwiększania dostępności do dóbr kultury dla najmłodszych – najważniejszych odbiorców kultury”. Co więcej, od listopada 2012 r. resort kultury rozpoczął organizowanie corocznej akcji „Darmowy listopad”, polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu przez rezydencje królewskie (Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Łazienki Królewskie, Muzeum Pałac w Wilanowie) swoich zbiorów odwiedzającym.

1 lutego 2015 r. MKiDN rozpoczęło realizację programu „Kultura Dostępna”, którego celem był m.in. tańszy dostęp do „wydarzeń artystycznych, muzeów i wybranych teatrów (…)”. W ramach programu oferta wstępu do 33 muzeów za symboliczną złotówkę od tamtej pory jest również przeznaczona dla studentów do 26. roku życia.

Już za rządów PiSu, 10 października 2016 r., poseł PO Paweł Olszewski zgłosił interpelację do ministra edukacji narodowej i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w której zadał następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo podtrzymuje deklarację programową Prawa i Sprawiedliwości o przyjęciu zasady, że uczniowie i studenci mają darmowy wstęp do muzeów?
  2. Jakie działania podjęło Ministerstwo w przedmiotowej sprawie?
  3. Które muzea stały się bezpłatne dla polskich uczniów i studentów po 11.2015 roku?

Pierwsza udzieliła odpowiedzi sekretarz stanu w MEN Teresa Wargocka. Zaznaczyła ona, że ministerstwo „podejmuje działania na rzecz zwiększania udostępniania oferty kulturalnej w podległych resortowi muzeach poprzez szereg inicjatyw, wśród których należy wymienić między inny- mi: (…) bezpłatne udostępnianie historycznych wnętrz czterech rezydencji królewskich w ramach akcji pn. „Darmowy Listopad”(…), rozbudowę oferty uczestnictwa w kulturze dzięki prowadzonym akcjom muzeum za symboliczną złotówkę oraz dodatkowym lekcjom muzealnym(…)”. Sekretarz stanu podkreśliła również, że poza zasadami, że raz w tygodniu wstęp na wystawy stałe w muzeach jest bezpłatny, a dyrektor muzeum może zwolnić z opłaty za wejście do muzeum (powołując się przy tym na ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach), to muzea wprowadziły sporo „finansowych udogodnień” – „(…) darmowy wstęp dla dzieci poniżej 7 lat, zniżki dla rodziców z dziećmi, dodatkowe zniżki dla rodzin wielodzietnych, darmowy wstęp dla seniorów i zniżki dla grup”.

Drugiej odpowiedzi na interpelację udzielił sekretarz stanu w MNiSW Aleksander Bobko, stwierdzając, że ministerstwo „podejmuje działania na rzecz zwiększania dostępności oferty kulturalnej podległych MKiDN muzeów, poprzez szereg inicjatyw”. Oświadczył także, że muzea są „instytucjami, które nie mogą oferować swoich zbiorów całkowicie bezpłatnie, m.in. ze względu na konieczność stałego poszerzania posiadanych zbiorów, czy też zapewnienia im właściwej ochrony”. W związku brakiem informacji związanych z realizacją postulatu o darmowym wejściu do muzeów dla studentów i uczniów w trybie dostępu do informacji publicznej zapytaliśmy MKiDN o prowadzone prace w tym zakresie. Resort w odniesieniu do naszego zapytania przedstawił, którym uczniom przysługuje ulga w opłacie za wstęp do muzeum, powołując się przy tym na art. 10 ust. 3a pkt 1-6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ponadto MKiDN wymienił możliwości, których zaistnienie umożliwi bezpłatny wstęp do muzeum (zwolnienie uczniów z opłaty za wstęp do muzeum przez dyrektora muzeum) oraz wskazał na realizowane przez Ministerstwo programy takie jak „Muzeum za złotówkę”, lekcje muzealne, „Darmowy listopad w rezydencjach królewskich”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!