Strona główna Obietnice wyborcze Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Wrócimy do koncepcji budowy centralnego portu lotniczego, który będzie obsługiwać Warszawę i Łódź, a zarazem pełnić funkcje lotniczego portu węzłowego o istotnym znaczeniu europejskim w powiązaniu z siecią połączeń międzykontynentalnych. Odrzucamy argument o braku takiej potrzeby ze względu na istnienie konkurencji. Dopóki nie będzie portu, nikt nie będzie brać pod uwagę ewentualności korzystania z połączeń przez Warszawę. Powstanie portu zmieni tę sytuację.

Program wyborczy PiS 2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy PiS 2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Obietnica budowy centralnego portu lotniczego znalazła się w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 r. w rozdziale „Gospodarka i rozwój” (s.88). Partia zapowiedziała powrót do „koncepcji budowy centralnego portu lotniczego, który będzie obsługiwać Warszawę i Łódź, a zarazem peł- nić funkcje lotniczego portu węzłowego o istotnym znaczeniu europejskim w powiązaniu z siecią połączeń międzykontynentalnych”.

Obietnica ta została wspomniana przez premiera Mateusza Morawieckiego w jego exposé z 12 grudnia 2017 r. Podczas tego wystąpienia premier zapowiedział budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego “Port Solidarność”, określając go jako „kluczowy element (…) strategii rozwoju transportu w Polsce, (…) pierwszy krok ku stworzeniu w Polsce najnowocześniejszego systemu transportu w Europie, otwartego również na takie innowacje, jak transport autonomiczny czy koleje próżnio- we”. Premier podkreślił, że obietnica budowy portu jest przykładem „strategii zbiorowej”, które składają się na wizję „Polski wielkich projektów”.

Według informacji podanych na oficjalnej stronie internetowej inwestycji, Centralny Port Komunikacyjny to „planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy”. Inwestycja ma być realizowana na obszarze ok. 3000 ha. Wybudowane zostanie 1600 km nowych linii kolejowych z 10 kierunków. Celem budowy jest przesunięcie ruchu cywilnego z Lotniska Chopina w Warszawie, którego przepustowość jest na wyczerpaniu.

Prace przygotowawcze nad inwestycją rozpoczęły się 27 kwietnia 2017 r., kiedy to Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. Na nowo powstały urząd mianowany został sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mikołaj Wild. Po zmianie aktu z 23 stycznia 2018 r. obowiązującą wersją rozporządzenia jest ta ogłoszona 6 marca 2019 roku.

7 listopada 2017 r. pełnomocnik ds. CPK Mikołaj Wild oficjalnie zarekomendował wybudowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Stanisławowie w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego. Tego samego dnia Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.

26 kwietnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Następnego dnia projekt wpłynął do Sejmu, gdzie od 7 maja rozpoczęły się nad nim prace. 3 dni później Sejm uchwalił Ustawę o CPK. 17 maja, gdy Senat nie wniósł poprawek, ustawę przekazano do podpisu prezydentowi. Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 1 czerwca 2018 r. Przepisy ustawy weszły w życie 26 czerwca 2018 r.

30 listopada 2018 r. Centralny Port Komunikacyjny, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka, nad którą nadzór właścicielski sprawuje Prezes Rady Ministrów, ma się zająć budową inwestycji.

Według informacji podanych na oficjalnej stronie internetowej inwestycji, w marcu 2019 r. gminy Baranowa, Teresina i Wiskitek, na terenie których planowana jest budowa, powołały Radę Społeczną ds. CPK. Swoją działalność Rada zainaugurowała 25 czerwca. Jej zadaniem jest m.in. doradztwo w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości, negocjacjami z właściciela- mi gruntów czy dialogiem społecznym. Ponadto w kwietniu 2019 r. spółka CPK rozpoczęła cykl konsultacji z partnerami branżowymi, którym pokazano schemat prac. W czerwcu 2019 r. inwestor CPK zaprezentował sześć koncepcji wyglądu lotniska, jakie przygotowały biura architektoniczne. Projekty te mają posłużyć jako inspiracja do końcowego planu. W lipcu 2019 r. decyzją premiera M. Morawieckiego spółka CPK została dofinansowana kwotą 300 mln zł. Podpisano umowy inwestycyjne i o objęciu udziałów przez Skarb Państwa.

Koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego przeszła całą drogę legislacyjną uzyskując podstawy prawne. Według informacji podanych przez pełnomocnika ds. CPK Mikołaja Wilda do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez 8 lat, do 2027 r. W trakcie trwającej kadencji Sejmu nie uda się zakończyć inwestycji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!