Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 17.] Brak religii na świadectwie szkolnym

[Konkret 17.] Brak religii na świadectwie szkolnym

[Konkret 17.] Brak religii na świadectwie szkolnym

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

MEN proponuje wykreślić religię ze średniej

Zgodnie z par. 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania roczne oceny z religii, etyki i zajęć dodatkowych wlicza się do średniej ocen na koniec roku szkolnego. Uwzględnia się je także przy ustalaniu średniej na koniec szkoły (par. 19 ust. 2).

Pod koniec stycznia na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt nowelizacji tego rozporządzenia. Jednym z jego celów jest usunięcie słów „religię lub etykę” z wyżej wspomnianych przepisów.

Jak uzasadnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie ma sensu, by ocenę z religii lub etyki uwzględniać w średniej ocen, skoro są to zajęcia nieobowiązkowe, z których uczeń w każdej chwili może zrezygnować. Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025.

Katecheci przeciwni propozycjom MEN

Wyżej wspomniany projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Swoje opinie przesłali m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Rzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw Obywatelskich. Odnoszą się oni jednak nie do części nowelizacji o średniej ocen, lecz do tej o ograniczeniu prac domowych.

Swoje zdanie wyrazili w liście otwartym nauczyciele religii z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ich zdaniem proponowana zmiana deprecjonuje pracę katechetów i uderza w dobrze pracujących na lekcjach uczniów.

Nieuwzględnianie w średniej to nie usunięcie ze świadectw

Obietnica Koalicji Obywatelskiej mówiła jednak o dosłownym usunięcie religii ze świadectwa, a nie ze średniej. Wygląd świadectw szkolnych reguluje inne rozporządzenie.

W obecnym brzmieniu rozporządzenia w sprawie świadectw przewiduje się miejsce przeznaczone na ocenę z religii/etyki. Jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z nich, wpisuje się obok poziomą kreskę. Gdy uczeń uczęszczał na religię lub etykę, wpisać należy ocenę z jednego lub obydwu przedmiotów (par. 25 ust. 6).

Informacja o tej ocenie znajduje się na odwrocie świadectwa, pod informacją o ocenie zachowania (s. 88). W systemie Rządowego Centrum Legislacyjnego nie znajduje się projekt nowelizacji tego rozporządzenia.

Jest projekt – zmian brak

Rząd w ciągu 100 dni podjął działania w kierunku usunięcia religii ze średniej ocen. Czas pokaże, czy uda się wprowadzić taką zmianę w planowanym terminie 1 września 2024 roku. Nic nie wiadomo o pracach nad całkowitym wykreśleniem religii ze świadectw.

Obietnicę oceniamy jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!