Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 45.] Likwidacja prac domowych w podstawówkach

[Konkret 45.] Likwidacja prac domowych w podstawówkach

[Konkret 45.] Likwidacja prac domowych w podstawówkach

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. Wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Co oznacza likwidacja prac domowych?

W jednej z naszych analiz pokazaliśmy, że na temat zapowiedzi likwidacji prac domowych krążyło w debacie publicznej wiele sprzecznych ze sobą informacji. Minister edukacji Barbara Nowacka raz mówiła, że zadanie lektury nie jest pracą domową, a innym razem, że jak inne prace domowe, będzie to rzecz nieobowiązkowa i nieoceniana.

Daleko w interpretacjach zapowiedzi poszli politycy opozycji. Grzegorz Płaczek na tiktokowym profilu Konfederacji mówił o całkowitym zakazie prac domowych, pomijając fakt, że zapowiedź dotyczy tylko podstawówek. Z kolei Przemysław Czarnek z PiS sugerował, że dla chętnych będzie także przygotowywanie się do klasówek.

Niejasności w tych kwestiach rozwiał dopiero projekt nowego rozporządzenia.

Co zapisano w nowym projekcie?

W wykazie prac legislacyjnych rządu znalazł się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów w szkołach publicznych.

projekcie proponuje się dodać do obecnego rozporządzenia m.in. par. 12a, który ogranicza możliwość zadawania prac domowych w szkołach podstawowych.

W klasach I-III nauczyciel nie będzie mógł zadawać pisemnych ani praktycznych prac w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W przypadku uczniów klas IV-VIII nauczyciel może zadać uczniowi pracę, jednak jest ona nieobowiązkowa i nieoceniana. Ponadto nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pracę domową ucznia, który na nią się zdecydował, oraz przekazać mu informację zwrotną.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, celem zmian jest odciążenie dzieci i młodzieży z obowiązków szkolnych realizowanych po zakończeniu zajęć szkolnych. MEN powołuje się także na badania naukowe, z których wynika, że prace domowe mają pozytywny wpływ na wyniki edukacyjne, ale bardziej w szkołach średnich niż podstawowych.

Podsumowanie

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zmiana dotycząca prac domowych weszłaby w życie 14 dni po jego ogłoszeniu. Samo rozporządzenie jest dopiero na etapie konsultacji i opiniowania, więc nie zostało jeszcze przyjęte. 

W ramach konkretu 45. obecnie trwają prace nad zmianami, realizującymi częściowo obietnicę o likwidacji prac domowych w szkołach podstawowych. Nie wiadomo natomiast nic o realizacji pozostałych postulatów zawartych w tej obietnicy.

Z tych powodów na ten moment oceniamy obietnicę jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!