Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 6.] 1500 zł podwyżki dla nauczycieli

[Konkret 6.] 1500 zł podwyżki dla nauczycieli

[Konkret 6.] 1500 zł podwyżki dla nauczycieli

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30%. Nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela. Wprowadzimy stały system automatycznej rewaloryzacji. Przywrócimy autonomię i prestiż zawodu nauczyciela – mniej biurokracji, większa niezależność w doborze lektur, rozszerzaniu tematów.

100 konkretów

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

100 konkretów

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Podwyżki dla nauczycieli coraz bliżej

19 stycznia na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Jak omówiliśmy w jednej z naszych analiz, przewiduje on podwyżki – w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela – od 1167 zł (nauczyciele mianowani) do 1365 zł (nauczyciele dyplomowani).

Obecnie nie wiadomo, kiedy projekt zostanie przyjęty. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że prawdopodobnie podwyżki wejdą w życie w marcu. Z projektu rozporządzenia wynika, że nauczyciele dostaną wyrównanie od stycznia.

Jednocześnie, mimo przewidzianych w projekcie stawek, Ministerstwo Edukacji ogłosiło „wzrost wynagrodzeń nauczycieli o ponad 1500 zł brutto”. Co ważne, chodzi tu jednak nie o wynagrodzenie zasadnicze, lecz średnie.

O ile dokładnie ma wzrosnąć wynagrodzenie zasadnicze?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego,
 • dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy),
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem niektórych świadczeń.

Niezmienną podstawą pensji każdego nauczyciela jest zatem wynagrodzenie zasadnicze. Cała reszta zależy m.in. od lat przepracowanych w zawodzie, liczby dodatkowych godzin czy nagród.

Oznacza to, że – o ile rozporządzenie zostanie przyjęte – względem obecnych minimalnych stawek wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o:

 • o 1218 zł (dla nauczycieli początkujących),
 • o 1167 zł (dla nauczycieli mianowanych),
 • o 1365 zł (dla nauczycieli dyplomowanych).

W przypadku nauczycieli początkujących będzie to zatem podwyżka o 33 proc., a w przypadku pozostałych – o 30 proc.

Czym jest średnie wynagrodzenie nauczyciela?

Jednocześnie w Karcie Nauczyciela funkcjonuje pojęcie wynagrodzenia średniego (art. 30 ust. 3). Jak zwraca uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego, średnie wynagrodzenie nauczyciela nie jest średnią arytmetyczną wszystkich wynagrodzeń, lecz konstruktem prawnym. Wlicza się do niego kilka dodatków, które nauczyciele dostają w różnym stopniu.

Art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela mówi, że wynagrodzenie średnie:

 • nauczycieli początkujących wynosi 120 proc. kwoty bazowej,
 • nauczycieli mianowanych wynosi 144 proc. kwoty bazowej,
 • nauczycieli dyplomowanych wynosi 184 proc. kwoty bazowej.

Ponadto w art. 3 niepodpisanej jeszcze przez prezydenta ustawy okołobudżetowej przewidziano dodatkowy wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących o 2,308 proc.

O ile ma wzrosnąć średnie wynagrodzenie?

Kwota bazowa jest określana w ustawie budżetowej i w 2024 roku wynosi 5 176,02 zł. W 2023 roku kwota ta wynosiła natomiast 3 981,55 zł (art. 9 ust. 2).

Na podstawie przedstawionych powyżej informacji można łatwo obliczyć, ile wynosi średnie wynagrodzenie w 2024 roku. Będzie to odpowiednio:

 • 6 211,22 zł dla nauczyciela początkującego,
 • 7 453,47 zł dla nauczyciela mianowanego,
 • 9 523,88 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

W porównaniu do poprzedniego roku średnie wynagrodzenie wzrośnie o 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, czyli odpowiednio o 1720,04 zł i 2 197,83 zł.

W przypadku nauczycieli początkujących sytuacja jest nieco inna. W porównaniu do poprzedniego roku średnie wynagrodzenie ma wzrosnąć o 33 proc., czyli o 1 576,72 zł. 

Podwyżki są duże, ale ciągle nie takie jak obiecano

Obecnie w ramach realizacji szóstego konkretu skupiono się na podwyższeniu wynagrodzeń nauczycieli. W przypadku pozostałych kwestii, takich jak wprowadzenie stałego systemu rewaloryzacji oraz zwiększenie autonomii nauczyciela, nie podjęto dotąd kroków. Obywatelski projekt ustawy wiążący średnią pensję nauczyciela z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce przeszedł dopiero pierwsze czytanie w Sejmie.

Ponadto podwyżki minimalnych stawek dla nauczycieli zapowiadają się niższe, niż początkowo zapowiadano. Podwyżka o 1500 zł dotyczy pensji średniej, tymczasem Donald Tusk przed wyborami zapowiadał, że będzie ona związana z wynagrodzeniem zasadniczym.

W związku z powyższym obietnicę oceniamy jako pozostającą w trakcie realizacji. Ta ocena może jednak ulec zmianie w związku z podjęciem odpowiednich działań przez rząd.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!