Strona główna Wypowiedzi Polski bez Prusa? Wyjaśniamy zmiany w podstawie programowej

Polski bez Prusa? Wyjaśniamy zmiany w podstawie programowej

Polski bez Prusa? Wyjaśniamy zmiany w podstawie programowej

Marcin Warchoł

Poseł
Suwerenna Polska

Nie będzie też [w szkołach po zmianach podstawy programowej proponowanych przez MEN – przyp. Demagog] Sienkiewicza, Prusa ani Słowackiego.

TikTok, 16.02.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TikTok, 16.02.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Na stronie MEN opublikowano propozycję zmian podstawy programowej dla szkoły podstawowej oraz szkoły średniej.
  • Niektóre z pozycji Sienkiewicza, Prusa i Słowackiego zostały wykreślone z podstawy programowej [1, 2].
  • Nie oznacza to jednak, że ich twórczość zniknie z polskiej szkoły. Przykładowo: „Balladyna” Juliusza Słowackiego wciąż pozostaje lekturą obowiązkową w szkole podstawowej, a „Lalka” Bolesława Prusa i „Potop” Henryka Sienkiewicza w szkole ponadpodstawowej.
  • Wypowiedź Marcina Warchoła oceniamy jako fałsz. Z propozycji zmian podstawy programowej języka polskiego nie wynika, że twórczość Sienkiewicza, Prusa i Słowackiego nie będzie omawiana w szkole.

Nadchodzą zmiany w podstawie programowej. Czas na „odchudzenie”

Donald Tusk zapowiedział w ramach exposé odchudzenie podstawy programowej. Na początku stycznia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer potwierdziła, że resort zamierza iść w kierunku zapowiedzianym przez szefa rządu.

Lubnauer podkreślała, że usunięcie z obecnej podstawy niektórych treści ma pozwolić nauczycielom na dokładniejsze przećwiczenie pozostałych jej elementów. Zapowiadane zmiany mają również stanowić krok w stronę większej autonomii nauczyciela.

8 stycznia minister edukacji Barbara Nowacka potwierdziła, że pracę nad odchudzeniem podstawy programowej trwają. Decyzje dotyczące zmian będą zapadać na spokojnie”. Jak zaznaczyła, dla ministerstwa ważny jest głos kadry nauczycielskiej. Stąd rozpoczęte prekonsultacje dotyczące zmian w podstawie programowej.

MEN opublikowało projekt zmian podstawy programowej

Projekt zmian podstaw programowych pojawił się na stronie MEN 12 lutego. Z kolei do 21 lutego trwały prekonsultacje w formie spotkań online. Ministerstwo informowało, że pierwsze z trzech spotkań odbyło się 19 lutego.

Proponowane zmiany wywołały oburzenie wśród polityków opozycji [1, 2]. Poseł Sebastian Kaleta alarmował, że uczniowie szkoły podstawowej nie usłyszą już w szkole o bitwie pod Grunwaldem. Nie jest to jednak prawda.

Szeroko komentowane były też zmiany w podstawie programowej języka polskiego. Marcin Warchoł w nagraniu zamieszczonym na TikToku stwierdził, że ze szkoły zniknie twórczość Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Juliusza Słowackiego. 

Nagranie zamieszczone przez polityka zdobyło 220 tys. wyświetleń. Wśród komentarzy nie brakuje osób, które uwierzyły w to, co powiedział Warchoł. Słowa polityka wprowadzają jednak w błąd.

Czego dotyczą zmiany w szkole podstawowej?

Gdy porównamy obecną wersję podstawy z języka polskiego (s. 59–70) z tą proponowaną, zauważymy zmiany w treściach nauczania w szkole podstawowej. Można zauważyć, że z list lektur zniknęły niektóre pozycje autorów wymienionych przez Marcina Warchoła.

W klasie IV z lektur obowiązkowych proponuję się wykreślić wiersz „W pamiętniku Zofii Bobrówny” Słowackiego, a także „Katarynkę” Prusa (s. 7).

Z kolei z listy lektur obowiązkowych dla klas VII–VIII znika „Quo Vadis” Sienkiewicza”,a wśród lektur uzupełniających nie ma też „Janka Muzykanta” Sienkiewicza oraz „Placówki” i „Zemsty” Prusa (s. 13).

Co z podstawą programową w liceum?

A co w przypadku szkół ponadpodstawowych? Gdy zestawimy ze sobą obecną wersję podstawy (s. 24-41) z proponowaną przez MEN, zmiany również są widoczne. Dotyczą one także Sienkiewicza, Prusa i Słowackiego.

listy lektur obowiązkowych na poziomie podstawowym może zniknąć „Z legend dawnego Egiptu” Prusa (s. 12). Natomiast z listy lektur uzupełniających zaproponowano usunięcie fragmentów „Listów do Matki” Słowackiego (s. 18).

Jedna zmiana dotyczy też poziomu rozszerzonego. Autorzy zaproponowali wykreślenie z listy lektur obowiązkowych dramatu „Lilla Weneda” Słowackiego (s. 12).

Słowacki i Prus zostają

Wprowadzenie zmian w podstawie programowej, zgodnie z propozycją przedstawioną na stronie MEN, nie będzie oznaczać, że utwory Sienkiewicza, Prusa i Słowackiego znikną w całości z polskiej szkoły. W propozycji nowej podstawy programowej wciąż znajdują się dzieła trzech wymienionych autorów.

W klasie IV szkoły podstawowej uczniowie w ramach punktu „Krótkie utwory literackie, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie” będą mogli zapoznać się z wybranym wierszem Słowackiego (s. 8). Ponadto w klasach VII–VIII „Balladyna” pozostaje lekturą obowiązkową (s. 11).

Utwory Prusa nie zostały przewidziane na etapie szkoły podstawowej. Niemniej w liceum i w technikum do lektur obowiązkowych zalicza się „Lalkę”, zarówno w aktualnej podstawie programowej, jak i w tej proponowanej. W tych szkołach lekturą obowiązkową na poziomie podstawowych ma  pozostać też kilka dzieł Słowackiego (s. 12). Słowacki nie znika także z propozycji lektur dodatkowych (s. 18).

Sienkiewicz również zostaje

podstawówce klasach IV–VI zostaje „W pustyni i w puszczy” Sienkiewicza, choć w wybranych fragmentach, a nie – jak wcześniej – w całości (s. 7). Starsi uczniowie nadal będą mogli zapoznać się z „Latarnikiem” (s. 11). 

Ze szkoły podstawowej nie zniknie całkowicie „Quo Vadis”. Utwór znalazł się na liście lektur, które można wybrać jako uzupełniające w klasach IV–VIII (s. 13). Wśród nich są też „Krzyżacy” oraz „Sąd Ozyrysa”. Pierwsze dzieło jest na liście lektur uzupełniających także w obecnej podstawie (s. 69).

Sienkiewicz będzie też obecny w szkole ponadpodstawowej. W programie pozostaje „Potop” jako lektura obowiązkowa na poziomie podstawowym (s. 13). Wśród propozycji lektur dodatkowych znajdziemy też fragmenty „Listów z podróży do Ameryki” (s. 19).

Uzasadnienie zmian. Na co wskazują autorki?

Autorki propozycji zmian programowych dla języka polskiego wskazały następujący ich cel:

„[…] ograniczenie zarówno treści nauczania (wymagań szczegółowych), jak i listy lektur obowiązkowych, tak aby możliwe było realizowanie poszczególnych wymagań w wydłużonym czasie. Pozwoli to uczniom na lepsze opanowanie omawianych zagadnień, w tym – lektur obowiązkowych”. 

Na listę lektur obowiązkowych, jak wyjaśniły autorki propozycji zmian, przesunięto te utwory literackie, „które dla ucznia były zbyt trudne do zrozumienia ze względu na tematykę czy też archaiczny język”. 

przekonaniu autorek pozostawiły one te treści, „których opanowanie jest kluczowe w procesie edukacji literackiej i językowej”. Dodatkowo uzupełniły one listę lektur o utwory z XXI wieku. Wśród propozycji lektur uzupełniających dla szkół średnich znalazły się m.in. „Traktat o łuskaniu fasoli” Wiesława Myśliwskiego i „Bieguni” Olgi Tokarczuk (s. 20).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!