Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 26.] Rozdzielenie funkcji prokuratora krajowego i generalnego

[Konkret 26.] Rozdzielenie funkcji prokuratora krajowego i generalnego

[Konkret 26.] Rozdzielenie funkcji prokuratora krajowego i generalnego

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokurator nie może być politykiem. Przygotujemy Polskę do przystąpienia do Prokuratury Europejskiej, aby skuteczniej ścigać nadużycia finansowe, korupcję, pranie pieniędzy oraz transgraniczne oszustwa VAT-owskie.

100 konkretów

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

100 konkretów

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Rozwód Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Jak czytamy na stronie rządu od 2016 roku stanowiska Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości zostały połączone w wyniku przyjęcia znowelizowanej ustawy „Prawo o prokuraturze”. Jak wyjaśniliśmy w jednej z naszych analiz, ustawa utworzyła również Prokuraturę Krajową oraz zlikwidowała Krajową Radę Prokuratury i wojskowy pion organizacyjny prokuratury.

19 stycznia minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił założenia projektu nowelizacji tej ustawy, której przyjęcie poskutkuje rozdzieleniem funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Na czym dokładnie mają polegać zmiany?

Zgodnie z założeniami przygotowywanej nowelizacji Prokuratora Generalnego powoływać będzie bezwzględną większością głosów Sejm za zgodą Senatu, po wcześniejszym zgłoszeniu kandydatur przez:

  • Prezydenta RP,
  • Marszałka Sejmu,
  • grupę 35 posłów,
  • grupę 15 senatorów,
  • grupę 200 prokuratorów w stanie czynnym,
  • grupę 2000 obywateli.

Kadencja Prokuratora Generalnego będzie trwała 6 lat, bez możliwości jej ponowienia. Po jej zakończeniu Prokurator Generalny będzie mógł przejść w stan spoczynku niezależnie od osiągniętego wieku.

Pierwszego oraz pozostałych (nie więcej niż dwóch) zastępców Prokuratora Generalnego będzie powoływał i odwoływał Prokurator Generalny spośród prokuratorów, po zasięgnięciu w przyszłości opinii Krajowej Rady Prokuratorów.

Czym jest Prokuratura Europejska?

Prokuratura Europejska (EPPO, European Public Prosecutor’s Office) jest niezależnym organem Unii Europejskiej działającym od 1 czerwca 2021 roku. Odpowiada ona za prowadzenie postępowań przygotowawczych, wnoszenie i popieranie oskarżeń oraz wytaczanie powództw przeciwko sprawcom przestępstw naruszających interesy finansowe UE.

Jak dotąd 22 spośród 27 państw członkowskich postanowiły podjąć współpracę w celu wspólnej ochrony unijnego budżetu przed nadużyciami. Wśród nich nie ma: Danii, Irlandii, Polski, Szwecji i Węgier.

Rząd podjął pierwsze kroki w kierunku akcesji do Prokuratury Europejskiej

Jedną z pierwszych decyzji Adama Bodnara po objęciu przez niego urzędu Ministra Sprawiedliwości było przesłanie do premiera Donalda Tuska wniosku o skierowanie do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej notyfikacji dotyczącej przystąpienia Polski do EPPO.

Wniosek Adama Bodnara został przyjęty podczas posiedzenia rządu 27 grudnia. 17 stycznia szefowa EPPO „wyraziła satysfakcję” ze złożenia przez Polskę notyfikacji o przystąpieniu do organu. Komisja ma cztery miesiące na jej uznanie lub zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

Rząd czeka na odpowiedź KE

Pierwsza część obietnicy dotycząca rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego nie została dotąd zrealizowana. Jednocześnie z informacji przekazywanych przez rząd wynika, że prace nad jej realizacją trwają.

Obecnie Polska po złożeniu notyfikacji o chęci przystąpienia do Prokuratury Europejskiej wkroczyła na ścieżkę akcesji do struktur organu. Rząd wciąż czeka jednak na odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej.

Wobec tego obietnicę oceniamy jako pozostającą w trakcie realizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!