Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 26.] Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego

[Konkret 26.] Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego

[Konkret 26.] Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokurator nie może być politykiem. Przygotujemy Polskę do przystąpienia do Prokuratury Europejskiej, aby skuteczniej ścigać nadużycia finansowe, korupcję, pranie pieniędzy oraz transgraniczne oszustwa VAT-owskie.

100 konkretów

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Rozwód Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego

Jak czytamy na stronie rządu od 2016 roku stanowiska Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości zostały połączone w wyniku przyjęcia znowelizowanej ustawy „Prawo o prokuraturze”. Jak wyjaśniliśmy w jednej z naszych analiz, ustawa utworzyła również Prokuraturę Krajową oraz zlikwidowała Krajową Radę Prokuratury i wojskowy pion organizacyjny prokuratury.

19 stycznia minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił założenia projektu nowelizacji tej ustawy, której przyjęcie poskutkuje rozdzieleniem funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Na czym dokładnie mają polegać zmiany?

Zgodnie z założeniami przygotowywanej nowelizacji Prokuratora Generalnego powoływać będzie bezwzględną większością głosów Sejm za zgodą Senatu, po wcześniejszym zgłoszeniu kandydatur przez:

  • Prezydenta RP,
  • Marszałka Sejmu,
  • grupę 35 posłów,
  • grupę 15 senatorów,
  • grupę 200 prokuratorów w stanie czynnym,
  • grupę 2000 obywateli.

Kadencja Prokuratora Generalnego będzie trwała 6 lat, bez możliwości jej ponowienia. Po jej zakończeniu Prokurator Generalny będzie mógł przejść w stan spoczynku niezależnie od osiągniętego wieku.

Pierwszego oraz pozostałych (nie więcej niż dwóch) zastępców Prokuratora Generalnego będzie powoływał i odwoływał Prokurator Generalny spośród prokuratorów, po zasięgnięciu w przyszłości opinii Krajowej Rady Prokuratorów.

Czym jest Prokuratura Europejska?

Prokuratura Europejska (EPPO, European Public Prosecutor’s Office) jest niezależnym organem Unii Europejskiej działającym od 1 czerwca 2021 roku. Odpowiada ona za prowadzenie postępowań przygotowawczych, wnoszenie i popieranie oskarżeń oraz wytaczanie powództw przeciwko sprawcom przestępstw naruszających interesy finansowe UE.

Rząd podjął pierwsze kroki w kierunku akcesji do Prokuratury Europejskiej

Jedną z pierwszych decyzji Adama Bodnara po objęciu przez niego urzędu Ministra Sprawiedliwości było przesłanie do premiera Donalda Tuska wniosku o skierowanie do Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej notyfikacji dotyczącej przystąpienia Polski do EPPO.

Wniosek Adama Bodnara został przyjęty podczas posiedzenia rządu 27 grudnia. 17 stycznia szefowa EPPO „wyraziła satysfakcję” ze złożenia przez Polskę notyfikacji o przystąpieniu do organu. Komisja ma cztery miesiące na jej uznanie lub zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń.

[Aktualizacja 22.03.2024]

Polska dołączyła do Prokuratury Europejskiej

29 lutego 2024 roku Komisja Europejska podjęła decyzję potwierdzającą udział Polski w Prokuraturze Europejskiej. Decyzja KE weszła w życie w marcu. 24 polskich prokuratorów okręgowych ma zostać prokuratorami europejskimi.

Z kolei w kwestii rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego nie zmieniło się nic. Adam Bodnar ciągle sprawuje obydwie funkcje. Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego nie pojawił się zapowiadany projekt nowelizacji Prawa o prokuraturze.

Obietnica została więc częściowo zrealizowana.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!