Strona główna Obietnice wyborcze Likwidacja Inspekcji Transportu Drogowego

Likwidacja Inspekcji Transportu Drogowego

Likwidacja Inspekcji Transportu Drogowego

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Przekażemy Policji kompetencje i środki Inspekcji Transportu Drogowego, tworząc policyjną Służbę Kontroli Drogowej. Nie ma żadnego uzasadnienia utrzymywanie, i to poza resortem spraw wewnętrznych, odrębnej służby kontrolnej, której uprawnienia dublują się z kompetencjami Policji i która zatrudniając w skali kraju około tysiąca osób, musi utrzymywać kosztowną strukturę organizacyjną. W rękach Policji będzie też skupiony cały system kontroli fotoradarowej, budzący obecnie wiele kontrowersji. Rozwiązania te doprowadzą do ujednolicenia systemu kontroli na drogach i przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program wyborczy PiS 2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Program wyborczy PiS 2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Pomysł likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) znalazł się w Programie PiS z 2014 r. Można w nim znaleźć zapowiedź przekazania Policji kompetencji i środków ITD i stworzenia instytucji Służby Kontroli Drogowej. Inicjatywę tę uzasadniono potrzebą „ujednolicenia systemu kontroli na drogach” oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

4 listopada 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o bezpieczeństwie na drogach. Zarekomendowała w nim włączenie Inspekcji Transportu Drogowego do policji ze względu na niedostateczne zasoby kadrowe w jednostce oraz problemy ze statusem pracowników.

Już po wyborach, 17 listopada 2015 r., wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński zapowiedział włączenie ITD do zreformowanej drogówki. Stwierdził on, że taka modyfikacja pozytywnie wpłynie na efektywność pracy inspektorów, a inspektorzy uzyskają uprawnienia policyjne.

17 stycznia 2016 r. Informacyjna Agencja Radiowa przekazała wypowiedź ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który stwierdził, że „inspektorzy transportu drogowego w całej Polsce wiedzą, że ich służba, ich misja w dalszym ciągu będzie realizowana”. 25 stycznia 2016 r. Jarosław Zieliński w wywiadzie dla Radia Białystok przypomniał o problemach Inspekcji Transportu Drogowego i zadeklarował, że projekt jej reformy „powinien być gotowy do uzgodnień międzyresortowych na przełomie stycznia i lutego”. Ponadto odniósł się do wypowiedzi Andrzeja Adamczyka, który zapewniał inspektorów, że nie dojdzie do likwidacji ITD: „Ja rozumiem nieco inne spojrzenie ministra infrastruktury, ale tam są różne funkcje samej Inspekcji. I ta bezpośrednio drogowa i nieco inne, które rzeczywiście bardziej przynależą do resortu infrastruktury”.

8 września 2016 r. poseł PO Paweł Olszewski zgłosił interpelację, w której zapytał o aktualność planów związanych z likwidacją ITD. W odpowiedzi wiceminister Zieliński poinformował o przekazaniu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosku o wpisanie właściwego projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zaznaczył przy tym, że projekt ten „oczekuje na wpisanie do wyżej wymienionego Wykazu”. 18 listopada 2016 r. w Sygnałach Dnia wiceminister przyznał, że mają miejsce „robocze” konsultacje w sprawie włączenia Inspekcji do Policji. Stwierdził również, że projekt ten powstał po to, żeby inspektorzy „stali się (…) po pewnym procesie policjantami, a pracownicy cywilni Inspekcji pracownikami Policji”.

Temat likwidacji ITD powrócił 1 lutego 2017 r. Na antenie TVP Info minister infrastruktury Andrzej Adamczyk pytany przez Krzysztofa Ziemca o przyszłość Inspekcji, zaznaczył, że nie ma planów jej likwidacji, a jednostka „będzie dalej wykonywała swoje obowiązki, bo jest potrzebna, bo jest niezbędna”. 27 kwietnia 2017 r. minister infrastruktury spotkał się z Radą Krajową Związku Zawodowego ITD. Oznajmił on wtedy, iż rząd „widzi potrzebę istnienia Inspekcji Transportu Drogowego” i podkreślił, że rozpocznie prace nad ustawą o ITD. Z kolei związkowcy przekazali ministrowi informację dotyczącą zorganizowania ogólnopolskiego „protestu ostrzegawczego” w dniu 15 maja 2017 r. z powodu wydłużającego się procesu przemiany inspektorów transportu drogowego z urzędników na funkcjonariuszy. W związku z tym, że rząd nie podejmował żadnych prac związanych z ustawą o Inspekcji Transportu Drogowego 15 maja 2017 r. rozpoczął się tygodniowy protest ostrzegawczy Związku Zawodowego Inspekcji Transportu. Kolejny strajk miał miejsce 30 października 2017 r., a 9 listopada 2017 r. odbyła się manifestacja ITD przed budynkiem Sejmu. Kolejny protest inspektorów zaczął się 8 października 2018 roku w związku brakiem jakichkolwiek działań ze strony władz w sprawie zmian w strukturach Inspekcji, w tym brak odpowiedzi ze strony premiera Mateusza Morawieckiego (związkowcy z ITD przekazali wcześniej pismo za pośrednictwem posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego do premiera z prośbą o spotkanie i realizację postulatów). Strajk zakończył się 25 stycznia 2019 roku w wyniku podpisania porozumienia zawieszającego protest przez Związki Zawodowe ITD z Generalnym Inspektorem Transportu Drogowego. W trybie dostępu do informacji publicznej zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęte działania w ramach reformy Inspekcji Transportu Drogowego. MSWiA poinformowało nas, że w resorcie „nie są prowadzone prace w przedmiotowym zakresie”. W związku z tym, obietnicę uznajemy za niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!