Strona główna Obietnice wyborcze Muzeum Historii Polski na stulecie niepodległości

Muzeum Historii Polski na stulecie niepodległości

Muzeum Historii Polski na stulecie niepodległości

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Planujemy doprowadzenie do budowy Muzeum Historii Polski i otwarcia ekspozycji głównej tej placówki w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Pogram Prawa i Sprawiedliwości 2014, 13.02.2014

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 roku. Od początku działalności zaczęło prowadzić zarówno prace związane z tworzeniem siedziby i wystawy stałej, jak i bieżącą działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową i związaną z promocją dziedzictwa historycznego za granicą − przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu. W 2009 roku MHP przeprowadziło międzynarodowy konkurs architektoniczny z lokalizacją Muzeum nad Trasą Łazienkowską w okolicy Zamku Ujazdowskiego. Konkurs wygrała pracownia Paczowski et Fritsch z Luksemburga.

Decyzja o finansowaniu budowy została wstrzymana w 2010 r., a MHP zostało usunięte z listy projektów priorytetowych, które miały być realizowane ze środków europejskich. Do koncepcji budowy Muzeum Prawo i Sprawiedliwość powróciło w swoim programie z 2014 rok, w którym partia sformulowała jednoznaczną obietnicę: „Planujemy doprowadzenie do budowy Muzeum Historii Polski i otwarcia ekspozycji głównej tej placówki w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.” (str. 140).

Działania wokół Muzeum przyspieszyły w sezonie wyborczym w 2015 roku:

  • W marcu 2015 roku zostały dokonane wstępne uzgodnienia dotyczące budowy Muzeum na terenie Cytadeli Warszawskiej.
  • 21 lipca 2015 roku została przyjęta uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu finansowania Muzeum Historii Polski (WPR).

W listopadzie 2015 r. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Beaty Szydło, zadeklarował, że budowa Muzeum Historii Polski będzie jednym z priorytetów polityki historycznej rządu i zapewnił, że jego wybudowanie na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest priorytetowym zadaniem jego resortu.

Zarówno program PiS z 2014 roku, jak i deklaracje ministra Glińskiego w sposób wyraźny nakreślają horyzont czasowy realizacji obietnicy budowy Muzeum.

Przyjęty jeszcze za rządów PO-PSL wieloletni program budowy Muzeum obejmował jednak horyzont czasowy lat 2016-2019. W 2016 r. na realizację inwestycji przewidziana była w ustawie budżetowej i planie po zmianach kwota 11 mln 600 tys. zł, z czego wykonano 10 mln 864 tys. . Przyczyną niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych w 2016 r. były opóźnienia w realizacji prac projektowych. Muzeum Historii Polski przeprowadziło negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA i w dniu 29 lutego 2016 r. podpisana została umowa z pracownią na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji. Pracownia wykonała projekt koncepcji architektonicznej inwestycji, który został zatwierdzony przez Muzeum w dniu 20 lipca 2016 r., a następnie wykonała projekt budowlany zamienny inwestycji, który został zatwierdzony z uwagami przez Muzeum Historii Polski w dniu 28 grudnia 2016 r. W dniu 7 listopada 2016 roku została podpisana umowa między MHP a Konsorcjum WWAA/Platige Image wraz z harmonogramem pracy nad projektem koncepcji plastyczno-przestrzennej ekspozycji stałej. Z opóźnieniami inwestycja borykała się również w 2017 r. Skutkowało to negatywną oceną Departamentu Finansowego MKiDN w zakresie planowania a następnie realizacji zadania przez Muzeum, które na 2017 r. miało zabezpieczone środki w łącznej kwocie 77,2 mln zł, a wykorzystało jedynie kwotę 21,6 mln zł. DF podczas spotkań i w korespondencji przesyłanej do Muzeum w latach 2016-2017 wielokrotnie wskazywał by Muzeum podczas prac nad kolejnymi aktualizacjami harmonogramu realizacji inwestycji bardziej realnie oceniało możliwość wykonania poszczególnych etapów inwestycji i uwzględniało ryzyka, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 165/2017 z dnia 17 października 2018 roku, określono dalsze ramy finansowe budowy Muzeum. Zgodnie z nimi, okres realizacji Programu ustalono na lata 2016-2020. Łączna kwota finansowana ze środków państwa ma wynieść 659 mln 270 tys. zł, a w poszczególnych latach ma być przeznaczane:

  • 2016 – 10 864 000 zł;
  • 2017 – 22 806 000 zł;
  • 2018 – 152 356 000 zł;
  • 2019 – 213 507 000 zł;
  • 2020 – 259 737 000 zł.

W marcu 2018 r. nowa uchwała wydłużyła o kolejny rok program budowy Muzeum, przewidując w 2021 r. środki w wysokości 147 985 000 zł. W maju rozstrzygnięty został przetarg na budowę Muzeum, który wygrała firma Budimex S.A. Z kolei 11 października 2018 r. nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski, podczas którego podpisano też akt erekcyjny. Przebieg budowy można śledzić w materiałach publikowanych przez MKiDN.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!