Strona główna Obietnice wyborcze Nowe kładki pieszo-rowerowe

Nowe kładki pieszo-rowerowe

Nowe kładki pieszo-rowerowe

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Zbuduję nowe kładki pieszo-rowerowe: Pasterska – Świętochowskiego; przy Śluzie Opatowickiej; Kuźniki – stadion – brakujące połączenie wzdłuż Ślęzy; Maślice-Rędzin; w Parku Millenijnym – połączenie dwóch części parku; nad ujściem Widawy. Zbuduję łączniki rowerowe między obszarem wałów
nadodrzańskich a Parkiem Wschodnim.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

W programie wyborczym Jacka Sutryka znalazła się obietnica wybudowania sześciu kładek pieszo-rowerowych:

  • Pasterska – Świętochowskiego,
  • przy Śluzie Opatowickiej,
  • Kuźniki – stadion – brakujące połączenie wzdłuż Ślęzy,
  • Maślice-Rędzin,
  • w parku Milenijnym – połączenie dwóch części parku,
  • nad ujściem Widawy,

a także łączników rowerowych między obszarem wałów nadodrzańskich i Parkiem Wschodnim.

Stan realizacji obietnicy

W drodze dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miasta we Wrocławiu oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z prośbą o dane na temat stanu prac nad wszystkimi siedmioma inwestycjami. Z otrzymanej przez nas odpowiedzi wynika, że jak dotąd nie zostały podjęte prace nad żadną kładką pieszo-rowerową – oprócz kładki nad ujściem Widawy. Urząd Miasta pracuje obecnie nad opracowaniem dokumentacji projektowej tej inwestycji. Termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przewidziany został na pierwszy kwartał 2021 roku, a zakończenie inwestycji – na 2023 rok.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował nas, że nie posiada na informacji na temat powstających kładek pieszo-rowerowych.

Należy podkreślić, że procedura przetargowa na budowę kładki nad Widawą zakończyła się w kwietniu 2018 roku (cz. 7), a zatem jeszcze przed rozpoczęciem kadencji Jacka Sutryka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka PBW Inżynieria. Projekt pod nazwą „Kładka rowerowo-piesza nad Widawą w miejscu starego mostku. Za Rędzinem i Leśnicą w kierunku Paniowic przez Las Rędziński i Widawę” był dwukrotnie zgłoszony w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskie- go (WBO): w roku 2016 i w 2017. Oba projekty zostały zweryfikowane negatywnie, ponieważ szacunkowe koszty inwestycji znacznie przekraczały budżet projektu WBO na tego typu inwestycje.

Zgodnie z danymi z Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskich Inwestycji na sześć pozo- stałych inwestycji, które znalazły się w programie, jak dotąd nie zostały rozpisane przetargi. W związku z tym przypisujemy tej obietnicy kategorię „Działania niepodjęte”.

Co z innymi kładkami pieszo-rowerowymi?

Co ciekawe, w czasie kadencji Jacka Sutryka zrealizowano inną dużą inwestycję dotyczącą budo- wy kładki pieszo-rowerowej. Chodzi o kładkę nad al. Jana III Sobieskiego, na którą przetarg rozstrzygnięto w kwietniu 2019 roku. Tym razem za realizację inwestycji odpowiadał Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Kładkę oddano do użytku na początku listopada 2019 roku. Wartość inwestycji to 8,5 mln zł. Przeprawa ma około 140 m długości i około 4,7 m szerokości. Na grudzień 2019 roku Urząd Miasta zapowiedział także oddanie do użytku pieszo-rowerowej obwodnicy Szczepina. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach WBO. Prace nad trasą zostały ukończone w styczniu 2021 roku.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!