Strona główna Obietnice wyborcze Nowelizacja ustawy o symbolach narodowych – Obietnice PiS

Nowelizacja ustawy o symbolach narodowych – Obietnice PiS

Nowelizacja ustawy o symbolach narodowych – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości, w toku wielu uzgodnień i konsultacji środowiskowych, przygotował projekt nowelizacji ustawy o symbolach narodowych. Wprowadza ona nowe załączniki graficzne i muzyczne, zwiększa ochronę symboli państwowych, jednocześnie stwarzając możliwość ich szerszego wykorzystania; porządkuje nazewnictwo i ich hierarchię, również pod kątem poprawności heraldycznej, a także przywraca ważne historyczne weksylium – Chorągiew Rzeczypospolitej.

Program Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Program Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

Rząd zapowiada zmiany w symbolach narodowych

programie Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku na s. 229 znalazła się sekcja „Język i symbole narodowe”. Przywołano w niej badanie Narodowego Centrum Kultury z 2016 roku, według którego nawet 94 proc. Polaków uważa okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi narodowemu za zachowanie patriotyczne.

Jednocześnie zwrócono uwagę na to, że obecne regulacje dotyczące symboli narodowych są niejasne i nieprzystosowane do wymogów cyfrowych. „[…] brakuje odpowiednich wzorników, a także wskazuje się na potrzebę przywracania historycznych znaków porzuconych w okresie PRL oraz konieczność większej zgodności używanych symboli z zasadami heraldyki” – czytamy. W związku z tym w programie PiS zapowiedziano nowelizację ustawy o symbolach narodowych.

Projekt ustawy czeka od dwóch lat

Projekt został opublikowany we wrześniu 2021 roku. Głównym celem zmian, jak wskazywał resort kultury, jest dostosowanie symboli narodowych do wymogów nowych technologii cyfrowych.

Nowelizację uzasadniano także głosami heraldyków i muzykologów, którzy wskazywali na potrzebę korekty. Przewiduje ona m.in. uporządkowanie zwrotek hymnu narodowego zgodnie z chronologią wydarzeń, wprowadzenie kokardy narodowej oraz rozróżnienia flagi narodowej i flagi państwowej.

Konsultacje. Pojawiły się negatywne uwagi

Projekt skierowano do konsultacji społecznych, które trwały od 5 do 27 października 2022 roku.

Część zmian w symbolach narodowych negatywnie oceniła Komisja Heraldyczna i Polskie Towarzystwo Heraldyczne, zgłaszając szereg uwag do projektu. Dopatrzono się m.in. przykładów uproszczeń i nieprawdziwych informacji, a nawet zarzucono twórcom projektu fałszowanie historii.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odniosło się do zgłaszanych opinii i podkreśliło, że wiele uwag zostało uwzględnionych. W raporcie po konsultacjach napisano: „Spośród 287 zgłoszonych w konsultacjach publicznych uwag całościowo lub w części MKiDN uwzględniło 137 (47,7%), odrzucając 145 uwag (50,5%) oraz pozostawiając 5 uwag do dalszych decyzji (1,7%)”.

Nowy projekt nowelizacji

Na tej podstawie opracowano nowy projekt nowelizacji ustawy o symbolach narodowych. Jego status wciąż jest otwarty i od czasu podsumowania konsultacji resort kultury nie podał żadnych informacji o postępie prac nad nowelizacją. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pytane przez Demagoga o losy nowelizacji, skierowało nas do wyżej załączonego nowego jej projektu. 

„W październiku 2021 r. miały miejsce konsultacje publiczne pierwszej wersji projektu, a także opiniowanie i uzgodnienia międzyresortowe. W ich wyniku został opracowany nowy projekt z wykonanymi na nowo załącznikami graficznymi. Obecnie planowane jest ponowne włączenie projektu do wykazu prac Rady Ministrów” – poinformowało ministerstwo.

Do końca obecnej kadencji Sejmu nie powstała ostateczna wersja projektu nowelizacji ustawy. Dlatego tę obietnicę uznajemy za niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!