Strona główna Obietnice wyborcze Objęcie opieką żłobkową 7,5 tys. dzieci

Objęcie opieką żłobkową 7,5 tys. dzieci

Objęcie opieką żłobkową 7,5 tys. dzieci

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia
Bezpartyjny

Będę działał na rzecz poprawy dostępności miejsc w żłobkach. Docelowo żłobki obejmą opieką 7,5 tys. dzieci rocznie. Moim priorytetem będzie tworzenie żłobków na nowych osiedlach, ubogich w infrastrukturę dla dzieci.

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Obietnicę zwiększenia liczby miejsc we wrocławskich żłobkach Jacek Sutryk zadeklarował w swoim programie wyborczym w rozdziale „O bezpiecznej rodzinie, szczęśliwych pokoleniach, zdrowiu i sporcie”.

Według informacji Wrocławskiego Zespołu Żłobków miasto Wrocław prowadzi 16 placówek. Liczbę tę potwierdzają dane Banku Danych Lokalnych – w 2018 roku samorząd prowadził 15 żłobków, a w 2019 roku o jedną placówkę więcej. W związku z brakiem doprecyzowania, w jakich typach żłobków ma zostać zwiększona liczba miejsc, pod uwagę bierzemy zarówno żłobki publiczne, jak i prywatne.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych w 2018 roku liczba dzieci do lat 3 żyjących we Wrocławiu wynosiła 22 089, z czego 6 194 objętych opieką w żłobkach. W 2019 roku było to odpowiednio: 22 334 i 6 706. W sumie we Wrocławiu na koniec 2018 roku funkcjonowały 153 żłobki, w których było 6 405 miejsc. Na koniec 2019 roku do dyspozycji rodziców wrocławskich dzieci było 166 żłobków z 6 856 miejscami.

Szczegółowe informacje na temat liczby miejsc we wrocławskich żłobkach uzyskaliśmy w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej. Jak poinformował nas Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, liczba miejsc w żłobkach pierwszego dnia kadencji prezydenta Jacka Sutryka, czyli 19 listopada 2018 roku, wynosiła 6 424, z czego 2 123 w placówkach publicznych i 4301 w placówkach niepublicznych. Na koniec roku 2019 liczba dostępnych miejsc wzrosła do 7 342 (2 155 w placówkach publicznych, 5 187 w placówkach niepublicznych). Natomiast 14 października 2020 roku we Wrocławiu dostępnych było 2 375 miejsc w żłobkach publicznych i 5 474 w niepublicznych, co w sumie daje 7 849 miejsc.

Od rozpoczęcia kadencji obecnego prezydenta liczba miejsc we wrocławskich żłobkach zwiększyła się o 1 425. Wzrasta też liczba dzieci objętych opieką żłobkową, jednak nie osiągnęła ona jeszcze zapowiedzianego przez Jacka Sutryka progu 7,5 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy