Strona główna Obietnice wyborcze Paszportyzacja polskiej żywności – Obietnice PiS

Paszportyzacja polskiej żywności – Obietnice PiS

Paszportyzacja polskiej żywności – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Zbudujemy cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”. Umożliwi on mniejszym gospodarstwom zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw, dzięki prostym rozwiązaniom wskazującym na wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanej przez nich żywności lub surowców. System uprości także formalności związane z raportowaniem informacji o produkcji w gospodarstwie rolnym.

Polski Ład, 2021

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Polski Ład, 2021

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

Paszportyzacja żywności – czyli baza wiarygodnych informacji o produktach

W ramach ogłoszonego w 2021 roku Polskiego Ładu, w sekcji „Polska – nasza ziemia”, rząd zapowiedział stworzenie cyfrowego systemu pozwalającego na monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw „od pola do stołu”.

Według informacji zawartych na rządowej podstronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa system ma przedstawiać szerokie spektrum informacji o produkcie żywnościowym dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom oraz integracji z obecnie działającymi już bazami referencyjnymi. 

Polski sektor rolno-spożywczy ma dzięki temu zyskać narzędzie do wyszukiwania wiarygodnych informacji o produkcie.

Pierwsza faza realizacji projektu – etap I

Realizacja projektu przebiega w dwóch fazach. Pierwsza faza stanowi pilotaż na rynku wołowiny, wieprzowiny oraz ziemniaka. Ma on na celu sprawdzenie możliwości zbudowania w pełni kompatybilnego systemu IT dla różnych produktów spożywczych. 

W pierwszej fazie projektu ramy czasowe ustalono na okres od grudnia 2021 do listopada 2023 roku. Jak podano, działania w ramach pierwszego etapu pilotażu udało się zrealizować do czerwca 2022 roku. W tym czasie podjęto następujące czynności:

  • Przeprowadzono analizę obecnie funkcjonujących procesów przebiegających na poszczególnych etapach produkcji wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka.
  • Przeprowadzono analizę oczekiwań, potrzeb i korzyści wynikających z wdrożenia projektu dla uczestników pilotażu i administracji publicznej.
  • Zidentyfikowano i zamodelowano działania zachodzące na poszczególnych etapach łańcucha dostaw dla tych rynków.
  • Przeprowadzono analizę technologiczną i zidentyfikowano obecne źródła danych generowanych i przetwarzanych przez różne podmioty łańcucha dostaw.
  • Opracowano zakres danych, które powinny być gromadzone w „paszporcie” i w systemie informatycznym służącym śledzeniu zdarzeń produkcji rolnej.

Wynikiem prac podjętych w pierwszej fazie były raporty z prac badawczych dla rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny, a także raport podsumowujący prace badawcze. 

Pierwsza faza realizacji projektu – etap II

Drugi etap pierwszej fazy projektu obejmie badania technologii przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych na potrzeby „paszportu”. Zaplanowano następujące zadania:

  • przetestowanie określonych funkcjonalności i innowacyjnych rozwiązań u uczestników pilotażu,
  • sprawdzenie możliwości integracji projektowanego systemu IT z danymi referencyjnymi,
  • badanie oczekiwanych funkcjonalności i preferencji w zakresie interfejsów użytkownika (badania użyteczności), umożliwiających uczestnikom łańcucha dostaw wprowadzanie potrzebnych danych, w tym pobieranie danych z wykorzystywanych przez nich systemów,
  • utworzenie projektów „paszportów” dla wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka,
  • przygotowanie rekomendacji w zakresie docelowego systemu IT.

W wyniku prac podjętych na drugim etapie ma powstać wstępna koncepcja pilotażowego systemu IT oraz raport końcowy. W zamyśle „paszporty” będą zawierały informacje na temat historii produkcji wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka (np. nazwę i adres producenta, numer zwierzęcia, kraj pochodzenia, ślad węglowy).

Druga faza – wdrożenie docelowego systemu IT

Po zrealizowaniu pierwszej fazy i po uzyskaniu pewności co do możliwości zapewnienia logicznego oraz niepodważalnego ciągu danych przewiduje się podjęcie działań zmierzających do zbudowania i wdrożenia docelowego systemu IT. 

System ten udostępni informacje w określonym zakresie wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw żywności, w tym konsumentom, a także innym zainteresowanym. Wprowadzenie systemu oraz rozbudowanie go o kolejne produkty ma przyczynić się to do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, a także dalszego rozwoju eksportu polskiej żywności.

Jak przekazało nam biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczęcie prac nad drugą fazą projektu jest zależne od zakończenia oraz wyników pierwszej fazy

Czy realizacja dojdzie do skutku? Dowiemy się w listopadzie

Prace nad paszportyzacją żywności wciąż trwają, a pierwsza faza prac docelowo ma zakończyć się 30 listopada 2023 roku. 

Po zakończeniu pilotażu i uzyskaniu potwierdzenia, że istnieje możliwość zapewnienia systemu zawierającego logiczne i niepodważalne dane na temat różnych produktów, przewidziane są dalsze działania. Ich efektem będzie udostępnienie informacji wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw żywności, czyli też każdemu konsumentowi.

Zatem, jak przekonuje MRiRW, prace nad projektem trwają, a pierwsza z przewidzianych dwóch faz została już częściowo zrealizowana. Rozpoczęcie drugiej fazy pozostaje uzależnione od zakończenia oraz wyników fazy pierwszej.

Wobec tego, zgodnie z naszą metodologią, uznajemy obietnicę za częściowo zrealizowaną. W kolejnych miesiącach i latach możemy się spodziewać jej dalszej realizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!