Strona główna Obietnice wyborcze Powołanie Rzecznika Spraw Seniora i Opiekuna

Powołanie Rzecznika Spraw Seniora i Opiekuna

Powołanie Rzecznika Spraw Seniora i Opiekuna

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Powołam rzecznika spraw seniora i opiekuna.

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy dla Wrocławia, 2018

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Obietnica powołania Rzecznika Spraw Seniora i Opiekuna pojawiła się w programie wyborczym Jacka Sutryka w rozdziale „O bezpiecznej rodzinie, szczęśliwych pokoleniach, zdrowiu i sporcie” obok szeregu innych obietnic dla seniorów.

Zapowiedź powołania Rzecznika Seniora i Opiekuna została powtórzona w „Programie senioralnym na rok 2019”. Termin realizacji obietnicy został wyznaczony na pierwszy kwartał 2019 roku.

Ilona Zakowicz Rzecznikiem Spraw Seniora

22 lutego 2019 roku na oficjalnej stronie miasta Wrocław poinformowano o powołaniu na stanowisko rzecznika Ilony Zakowicz. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) poinformowało nas, że w okresie od marca do grudnia 2019 roku rzeczniczka przeprowadziła 90 spraw, podjęła około 300 interwencji oraz odbyła 120 indywidualnych spotkań z seniorami i 90 spotkań z edukatorami, animatorami osób starszych i grupami senioralnymi.

Zadania Wrocławskiego Centrum Seniora

Z informacji Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego wynika, że w związku z dużą liczbą potrzeb i zainteresowaniem działalnością na rzecz seniorów funkcję rzecznika przejęła jednostka WCRS – Wrocławskie Centrum Seniora. Od stycznia do 14 października 2020 roku odbyły się 32 spotkania indywidualne z seniorami oraz 110 z edukatorami, animatorami osób starszych i grupami senioralnymi. Z powodu pandemii COVID-19 wydarzenia te ograniczono do konsultacji telefonicznych, których łączna liczba wyniosła 326. Ponadto WCRS przeprowadziło 22 sprawy i podjęło około 196 interwencji. Najstarsi seniorzy powyżej 90. roku życia byli dodatkowo monitorowani poprzez prowadzenie diagnozy potrzeb.

Zakres działalności Wrocławskiego Centrum Seniora obejmuje m.in.:

  • współpracę z instytucjami, organizacjami i firmami, działającymi na rzecz seniorów,
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych,
  • pełnienie funkcji konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia seniorów,
  • podejmowanie innych działań zwiększających zakres podmiotowości

Działalność na rzecz seniorów realizowana jest w ramach tzw. Przestrzeni Trzeciego Wieku. W okresie od czerwca do grudnia 2019 roku zorganizowano 266 zajęć, w których wzięły udział 3 082 osoby. Ponadto zrealizowano projekt Srebrna Akademia Mediów, a także utworzono: Wrocławskie Forum Senioralne, Dyskusyjny Klub Książki, Otwartą Biblioteczkę Seniora oraz Punkt Porad Senioralnych z bezpłatnymi poradami prawnymi, doradztwem z zakresu obsługi komputera i smartfona oraz z konsultacjami psychologicznymi dla seniorów i ich opiekunów.

Obietnicę oceniamy jako częściowo zrealizowaną, gdyż obecnie we Wrocławiu nie istnieje stricte stanowisko Rzecznika Spraw Seniora. Funkcję tę sprawowała Ilona Zakowicz, jednak obecnie jej kompetencje zostały przejęte przez Wrocławskie Centrum Seniora.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!