Strona główna Obietnice wyborcze Przywrócenie programu Patriotyzm Jutra

Przywrócenie programu Patriotyzm Jutra

Przywrócenie programu Patriotyzm Jutra

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Przywrócimy projekt Patriotyzm jutra – który w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości był wielkim sukcesem – jako stały program operacyjny ministra kultury z budżetem na poziomie nie mniejszym niż 5 mln złotych rocznie. Celem programu będzie wspieranie obywatelskich i samorządowych inicjatyw w sferze edukacji patriotycznej, upowszechnianie tradycji narodowej,
budowanie pozytywnego stosunku do własnej historii.

Program wyborczy PiS 2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy PiS 2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Patriotyzm Jutra był programem operacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapoczątkowanym w 2006 roku przez pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Program koordynowany był wówczas przez Narodowe Centrum Kultury, a jego celem miało być wsparcie przedsięwzięć promujących w nowoczesny sposób patriotyzm. Od 2009 roku jego koordynatorem jest Muzeum Historii Polski. W programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku partia zarzuca urzędującej władzy, że ta „w istocie zlikwidowała program „Patriotyzm jutra” zmniejszając nakłady dziesięciokrotnie”. Jako jedno z zadań w kwestii odbudowy polityki kulturalnej PiS obiecało „przywrócenie projektu Patriotyzm jutra (…) jako stałego program operacyjnego ministra kultury z budżetem na poziomie nie mniejszym niż 5 mln złotych rocznie”. Celem programu miało być „wspieranie obywatelskich i samorządowych inicjatyw w sferze edukacji patriotycznej, upowszechnianie tradycji narodowej, budowanie pozytywnego stosunku do własnej historii”. W ostatniej edycji programu Patriotyzm Jutra zatwierdzonym przez rząd Platformy Obywatelskiej – minister Małgorzatę Omilanowską, na rok 2015 przewidziano budżet w wysokości 2 mln złotych. Wobec tego realizacja obietnicy Prawa i Sprawiedliwości oznaczałaby więcej niż podwojenie środków przeznaczonych na program. W ramach dwumilionowego budżetu na rok 2015, zadecydowano o przyznaniu dotacji 121 projektom z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej. Wachlarz zagadnień prezentowanych w konkursie był bardzo szeroki. Doceniono liczne projekty promujące historię lokalną i dziedzictwo regionów, nagrodzono pomysły związane z wydarzeniami, których rocznice obchodzono w 2015 roku (m.in. 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, 600. rocznica urodzin Jana Długosza). Równie szeroki jest katalog proponowanych działań. Można w nim odnaleźć projekty oparte na organizacji warsztatów, spektakli, gier miejskich i happeningów. Ważną część stanowi dokumentacja realizowana w ramach archiwistyki społecznej i historii mówionej. Nagrodzono także liczne projekty filmowe, wystawiennicze i wydawnicze, zarówno tradycyjne, jak i realizowane w ramach projektów internetowych.

Wzmocnienie programu Patriotyzm Jutra, jako jeden z priorytetów swojej polityki kulturalnej, w początku 2016 roku przedstawił nowy minister kultury i dziedzictwa narodowego, Piotr Gliński. Obiecał przy tym zwiększenie budżetu programu o 100%.

Zgodnie zapowiedzią ministra, pierwsza edycja programu Patriotyzm Jutra po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymała budżet dwukrotnie większy niż w roku 2015, wynoszący 4 mln złotych. Przełożyło się to na znaczący wzrost zainteresowania programem – z 930 do 1500 wzrosła liczba instytucji, które wnioskowały o dotację.

Zespół Sterujący programu zdecydował się na dofinansowanie realizacji 159 projektów. Dotacjami w wysokości od 5000 do 58 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. Są wśród nich zarówno projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, jak i przedsięwzięcia ogólnopolskie.

IX edycja programu w roku 2017 utrzymała finansowanie na poziomie 4 mln złotych. Tym razem Zespół Sterujący rozpatrzył blisko 850 wniosków i zadecydował o dofinansowaniu 163 projektów. Podobnie było w roku 2018, gdy czteromilionowy budżet programu wzmocnił realizację łącznie 144 projektów edukacyjnych i historycznych.

Również w obecnej edycji programu budżet wynosi 4 mln złotych. W jego ramach Zespół Sterujący zadecydował o przyznaniu dotacji na rzecz 133 projektów. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości zauważalne jest znaczące wzmocnienie programu Patriotyzm Jutra. Dowodem tego jest przede wszystkim skokowy, stuprocentowy wzrost budżetu programu, który przełożył się na niewielki z kolei wzrost liczby dotacji przyznawanych projektom. Choć od 2016 roku finansowanie programu utrzymuje się na stałym poziomie 4 mln złotych, jest to jednak wynik poniżej założeń obietnicy zawartej w programie Prawa i Sprawiedliwości. Nie dotarliśmy również do żadnych informacji odnośnie realizacji obietnicy przekształcenia programu Patriotyzm Jutra w program operacyjny ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W jego obecnej formie, operatorem programu, tak jak za czasów Platformy Obywatelskiej, niezmiennie pozostaje Muzeum Historii Polski. W związku z powyższym, uznajemy obietnicę za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!