Strona główna Obietnice wyborcze Remont co najmniej 150 kamienic

Remont co najmniej 150 kamienic

Remont co najmniej 150 kamienic

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia
Bezpartyjny

Stopniowo będę zwiększał nakłady na politykę mieszkaniową. W tym na likwidację substandardów mieszkaniowych (remonty
częściowe i doraźne), na remonty połączone z termomodernizacją kamienic komunalnych i wspólnotowych, na remonty przestrzeni publicznych i podwórek na osiedlach okalających centrum (Przedmieście Odrzańskie, Przedmieście Oławskie, Ołbin, Kleczków, plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie, Księże Małe i Duże, Brochów), na rewitalizację 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek – m.in. Kowal, Swojczyc, Brochowa, Świniar i Pracz Odrzańskich, na program wzmacniania spójności społecznej i aktywnej polityki mieszkaniowej. Wyremontuję przynajmniej 150 kamienic.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Ważnym elementem programu wyborczego Jacka Sutryka była polityka mieszkaniowa. Jednym z jej punktów była kwestia remontów kamienic znajdujących się w zasobie komunalnym. Obecny prezydent Wrocławia zobowiązał się, że w trakcie swojej kadencji wyremontuje przynajmniej 150 kamienic.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2016 roku przez Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, rewitalizacja kamienic komunalnych jest wskazywana przez mieszkańców jako główny priorytet, którym powinny zajmować się władze miejskie w ramach polityki mieszkaniowej.

Ile kamienic będących w zasobie komunalnym Wrocławia zostało wyremontowanych za prezydentury Jacka Sutryka?

W celu weryfikacji stanu realizacji tej obietnicy zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W udzielonej odpowiedzi zostaliśmy poinformowani, że informacje na temat remontu miejskich kamienic możemy uzyskać w Zarządzie Zasobu Komunalnego (ZZK), a także w spółce Wrocławskie Mieszkania.

Zgodnie z danymi ZZK w okresie od 19 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku dokonano odbiorów remontów w 11 kamienicach. Warto jednak wspomnieć, że remonty te trwały jeszcze przed rozpoczęciem prezydentury Jacka Sutryka w 2018 roku. W 2019 roku ZZK prowadził remonty i dokonał ich odbiorów w 25 kamienicach. Z kolei według stanu na listopad 2020 roku Zarząd prowadził remonty i dokonał ich odbiorów w 11 kamienicach. Łącznie ZZK za czasów prezydentury Jacka Sutryka wyremontował więc 47 kamienic.

Wrocławskie Mieszkania w odpowiedzi udzielonej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazały, że za prezydentury Jacka Sutryka ze środków miejskich wyremontowano łącznie dwie kamienice – po jednej w 2019 i 2020 roku. Do listopada 2020 roku oba podmioty wyremontowały więc 49 kamienic. Obietnica pozostaje zatem w trakcie realizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się

dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy