Strona główna Obietnice wyborcze Restrukturyzacja Przewozów Regionalnych

Restrukturyzacja Przewozów Regionalnych

Restrukturyzacja Przewozów Regionalnych

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Naprawimy błędy popełnione przez rządy PO-PSL. Jednym z nich był podział spółki Przewozy Regionalne między województwa, co doprowadziło do permanentnego kryzysu. Państwo powinno odzyskać ten segment przewozów kolejowych, wprowadzając rozwiązania analogiczne do niemieckich i francuskich. Doprowadzimy do powrotu wszystkich udziałów w tej spółce do Skarbu Państwa, a następnie dokapitalizujemy ją kwotą 500 mln zł, przeznaczając ją na zakup nowego taboru. W połączeniu z dodatkowymi środkami z budżetu państwa oraz z funduszami unijnymi zgromadzone pieniądze pozwolą na zakup co najmniej 80 nowych składów, które powinny być zamówione w krajowych fabrykach.

Program wyborczy PiS 2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy PiS 2014

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Przewozy Regionalne to największy kolejowy przewoźnik w Polsce, powstały w 2001 r. i działający obecnie pod marką POLREGIO. Przez lata spółka borykała się z problemami finansowymi oraz złym stanem taboru. Obietnica przeprowadzenia jej restrukturyzacji znalazła się w programie PiS z 2014 r. Partia deklarowała, że „naprawi błędy popełnione przez rządy PO-PSL”. Jednym z nich miał być „podział spółki Przewozy Regionalne między województwa”. PiS obiecał, że doprowadzi do powrotu wszystkich udziałów w tej spółce do Skarbu Państwa, a następnie dokapitalizuje ją kwotą 500 mln zł przeznaczoną na zakup nowego taboru. Zgromadzone pieniądze miały pozwolić na zakup co najmniej 80 nowych składów.

4 listopada 2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (spółka akcyjna Skarbu Państwa wspierająca restrukturyzację polskich przedsiębiorstw) i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. podpisały umowę dokapitalizowania, która doprowadziła do przejęcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu większościowego pakietu udziałów (50% + 1) w spółce Przewozy Regionalne, zasilając ją gotówką w kwocie 770 303 500 zł. Pozostała część udziałów przypadła samorządom wszystkich województw. Decyzję o udzieleniu Przewozom Regionalnym pomocy publicznej w formie dokapitalizowania poprzedziło przygotowanie przez spółkę planu restrukturyzacji na lata 2015-2018 i przedłożenie go do opinii Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Plan restrukturyzacji zakładał odzyskanie przez Przewozy Regionalne długoterminowej rentowności. Plan restrukturyzacji został pozytywnie zaopiniowany przez właścicieli, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Agencję Rozwoju Przemysłu i ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

28 października 2016 r. Przewozy Regionalne ogłosiły podpisanie umowy na 629 mln zł z konsorcjum: Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Banku Polskiego i Banku Zachodniego WBK. Środki te miały zostać przeznaczone na zakup i modernizację ponad 50 pojazdów.

Restrukturyzacja spółki prowadzona była w latach 2015-2018. Poniżej przedstawiamy jej wyniki, o których poinformowano na oficjalnej stronie POLREGIO. W ramach restrukturyzacji przeprowadzono szereg inwestycji w tabor. Objęły one zakup 5 spalinowych zespołów trakcyjnych, 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych, a także modernizację 42 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Konduktorzy zostali wyposażeni w 1780 nowoczesnych terminali do obsługi podróżnych wraz z terminalami umożliwiającymi płatność kartą płatniczą w pociągach. Wprowadzono też możliwość zakupu biletu przez nową stronę internetową, system sprzedaży biletów on-line oraz aplikację mobilną. Efektem restrukturyzacji są także nowe punkty tankowania pojazdów spalinowych w Rzeszowie i Kędzierzynie-Koźlu. Dzięki centralnej procedurze zakupu obniżono koszty zakupu paliwa. W związku z restrukturyzacją postawiono także na nowoczesne rozwiązania. Stworzono Centrum Przetwarzania Danych scalające dotychczasowe, rozproszone zasoby IT, przez co podniesiono poziom bezpieczeństwa danych i niezawodność środowiska IT. Ponadto zmodernizowano pociągi, które wyposażono w klimatyzację, bezprzewodowy Internet, gniazdka elektryczne, udogodnienia dla matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, a nawet ładowarki indukcyjne. W ramach restrukturyzacji przeprowadzono także szereg zmian w pracy załogi. Opracowano m.in. nową instrukcję i nowy grafik pracy drużyn konduktorskich. Dostosowano skład drużyn do posiadanych zasobów taborowych. Usprawniono komunikację wewnątrz Spółki. Zmieniono strukturę organizacyjną i poprawiono warunki pracy. Podniesiono efektywność i wydajność administracji odpowiadającej za zarządzanie taborem oraz prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi. Zwiększono też dostępność procesów szkoleniowych, w tym szkoleń na symulatorach pojazdu kolejowego.

Restrukturyzacja objęła także szereg zmian pozytywnie wpływających na środowisko, takich jak zwiększenie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej czy zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne, dzięki nowoczesnemu taborowi kolejowemu. Drużyny konduktorskie przeszły szkolenia w zakresie tzw. eco-drivingu, w celu optymalizacji zużycia energii trakcyjnej oraz zwiększenie oszczędności energii dzięki rekuperacji energii i ograniczeniu jej zużycia podczas odstawienia pojazdu.

Dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji Przewozy Regionalne osiągnęły rentowność rok po wdrożeniu planów restrukturyzacyjnych z wynikiem finansowym w 2016 r. na poziomie 51 238,3 tys. zł.

Przeprowadzona restrukturyzacja Przewozów Regionalnych nie miała jednak tak szerokiego zasięgu, jak pierwotnie zakładany. Przede wszystkim, nie wszystkie udziały spółki trafiły do Skarbu Państwa. Rząd nie ma obecnie planów zmierzających do zmiany struktury właścicielskiej spółki. Ponadto, inwestycje w tabor nie objęły zakupu osiemdziesięciu nowych składów. Zgodnie z oficjalnymi danymi, zakupiono ich zaledwie 12, podczas gdy kolejne 42 elektryczne zespoły trakcyjne zostały jedynie zmodernizowane. W związku z tym, uznajemy obietnicę za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!