Strona główna Obietnice wyborcze Ryczałtowy PIT do 1 mln euro przychodów – Obietnice PiS

Ryczałtowy PIT do 1 mln euro przychodów – Obietnice PiS

Ryczałtowy PIT do 1 mln euro przychodów – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Czterokrotnie podniesiemy limit, do którego polskie firmy mogą ryczałtowo rozliczać PIT. Granica podniesiona zostanie z 250 tys. EUR do 1 mln EUR rocznych przychodów. Podniesienie limitu sprawi, że z rozwiązania skorzysta 150 tys. polskich firm – wiele z nich zapłaci dzięki temu niższy podatek, a wszystkie skorzystają na prostocie rozwiązania. To mniej biurokracji, mniej formalnych obowiązków i większe szanse na rozwój dla polskich firm i polskiej gospodarki.

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Zrealizowana

Obietnicę uznajemy za zrealizowaną, jeśli została całkowicie wykonana w założonym okresie na to przeznaczonym, np. w trakcie kadencji partii rządzącej. 

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

Premier Morawiecki obiecuje wyższy próg dla ryczałtu

– Zwiększamy ten pułap z 250 tys. euro (limitu rocznych przychodów – przyp. Demagog), czyli powyżej miliona złotych obrotów rocznie, do już wkrótce miliona euro, a z zamiarem powiększenia tego do dwóch milionów euro – obiecywał we wrześniu 2019 roku Mateusz Morawiecki.

Identyczna deklaracja znalazła się w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości (s. 109).

Jakie korzyści miałoby przynieść takie rozwiązanie? Przede wszystkim uproszczenie rozliczania podatku np. poprzez brak konieczności składania faktury kosztowej. To dokument w którym firma uwzględnia towary i usługi, które mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku rozliczenia VAT faktura kosztowa nadal byłaby obowiązkowa. Ryczałt jest też bardziej przewidywalny pod względem planowania przepływów podatkowych.

Na czym polega ryczałt?

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z form opodatkowania, która polega na opodatkowaniu przychodu, a nie dochodu, jak w przypadku klasycznego PIT.

W czym przejawia się różnica? W rozliczeniu podatkowym ryczałtu nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu. Dlatego też ryczałt opłaca się przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą dużych kosztów prowadzenia działalności.

Stawka ryczałtu jest zróżnicowana i zależy od rodzaju wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Wysokość stawki waha się od 3 do 17 proc.

Ryczałt nie dla wszystkich

Warto zaznaczyć, że ryczałt nie jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców. Z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać np. apteki. Z ryczałtu nie mogą też skorzystać firmy, które zajmują się produkcją wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Pełna lista podmiotów wyłączonych znajduje się w ustawie.

Istnieje jeszcze jedno ważne ograniczenie: z ryczałtu nie skorzystają firmy, których przychody przekroczyły określoną kwotę. Obecnie jest to 2 mln euro.

Limit został podniesiony w 2020 roku

Limit przychodu, do którego można zapłacić ryczałt, podniesiono do 2 mln euro. Zmiana ta nastąpiła na mocy nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 28 listopada 2020 roku.

Podatnicy mogli korzystać z podwyższonego progu od początku 2021 roku. Wówczas na ich korzyść przemawiał również wzrost kursu euro.

Wzrosła składka zdrowotna

Wejście w życie w 2022 roku Polskiego Ładu zmieniło sposób ustalania wartości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla ryczałtowców wysokość stawki zdrowotnej jest zależna od dwóch czynników: przychodów przedsiębiorcy oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Przed 2021 rokiem sposób obliczenia wysokości stawki zdrowotnej był jednolity, to znaczy niezależny od przychodów przedsiębiorcy. W 2021 osoby rozliczające się na ryczałcie płaciły 381,81 zł składki zdrowotnej miesięcznie.

Zmiana okazała się korzystna tylko dla przedsiębiorców o niskich przychodach (do 60 tys. zł), którzy w 2022 roku zapłacili 335,94 zł. Przedsiębiorcy o średnich przychodach (do 300 tys. zł) musieli zapłacić 559,89 zł, a ci o wysokich (powyżej 300 tys. zł) – 1 007,81 zł.

2023 roku wysokość składki zdrowotnej była wyższa. Wciąż korzystniej wychodzili przedsiębiorcy o niskich przychodach (376,16 zł). Przedsiębiorcy o średnich i wysokich przychodach muszą płacić kolejno 626,93 zł i 1 128,48 zł.

PiS zrealizował swoją obietnicę

Od 1 stycznia 2021 roku limit dla ryczałtu wynosi 2 mln euro przychodu. W związku z tym obietnicę uznajemy za zrealizowaną.

Warto mieć jednak na uwadze, że od 2022 roku obowiązuje inny sposób naliczania składki zdrowotnej, której nie można odliczyć od podatku. Zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej przyczyniła się do wzrostu jej wysokości dla części przedsiębiorstw.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu złożyli za 2021 rok prawie 1,5 mln rozliczeń podatkowych. Takich zeznań za 2019 rok było 146 tys. mniej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!