Strona główna Obietnice wyborcze Utworzenie 10 slipów

Utworzenie 10 slipów

Utworzenie 10 slipów

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Zbuduję nową infrastrukturę rekreacyjną na rzekach i Fosie Miejskiej. Stworzę dziesięć slipów dla poprawy rekreacji i bezpieczeństwa (dla wędkarzy, WOPR i Straży Pożarnej), m.in. przy Kładce Zwierzynieckiej, przy Stanicy na Biskupinie, na Osobowicach, w okolicach Mostu Milenijnego po stronie Popowic, na Strachocinie, na Maślicach. Stworzę rekreacyjne pętle kajakowe na Niskich Łąkach i wokół Wielkiej Wyspy. Udostępnię fosę kajakom, rowerom wodnym, smoczym łodziom – zwłaszcza na odcinku przy Wzgórzu Partyzantów. Stworzę kąpieliska: przy ul. Połbina, obok Hobbita, w okolicach Wejherowskiej, przy Stanicy na Biskupinie. Stworzę nowe przystanie kajakowe, żeglarskie, motorowodne. Będę wspierał działania na rzecz rozwoju żeglarstwa we Wrocławiu.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

Wrocław jest miastem o silnie rozwiniętej sieci rzecznej. Jednym z zadań na rzecz poprawy infrastruktury wodnej, zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i rekreacji, jakie zadeklarował w swoim programie wyborczym Jacek Sutryk, była budowa 10 slipów, z których mogliby korzystać wędkarze, WOPR czy też Straż Pożarna. Miałyby one powstać m.in. przy Kładce Zwierzynieckiej, przy Stanicy na Biskupinie, na Osobowicach, w okolicach Mostu Milenijnego po stronie Popowic, na Strachocinie oraz na Maślicach.

Czym jest slip?

Slip to inaczej wyciąg stoczniowy. To rodzaj małej pochylni ułatwiającej wodowanie małych statków oraz wyciąganie ich na ląd. W celu sprawdzenia stanu realizacji tej obietnicy zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Ile slipów wybudowano za kadencji Jacka Sutryka?

odpowiedzi poinformowano nas, że „w zakresie budowy slipów obecnie nie są prowadzone żadne prace inwestycyjne nadzorowane przez Urząd Miejski Wrocławia lub jednostki miejskie. Grunty pokryte wodami oraz tereny położone na brzegu rzeki pomiędzy linią brzegową, a wałem przeciwpowodziowym w znacznej większości należą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), a w przypadku wrocławskiego odcinka rzeki Odry zarządzane są przez PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

Urząd Miejski Wrocławia przesłał aktualną listę slipów:

  • slip Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego pogotowia Ratunkowego zlokalizowany przy ul. Na Grobli 40-44,
  • slip Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Stanica” zlokalizowany przy Kożuchowskiej 13,
  • slip przystani „Rancho” zlokalizowany przy Na Grobli 49,
  • slip portu jachtowego „Marina Wrocław” zlokalizowany przy Osobowickiej 70,
  • slip Politechniki Wrocławskiej zlokalizowany przy Wybrzeżu Wyspiańskiego,
  • slip mariny „Viator” zlokalizowany przy Na Grobli 18,
  • slip stoczni rzecznej „Malbo” zlokalizowany przy Michalczyka 15,
  • slip na terenie dawnej stoczni rzecznej na Kanale Żeglugowym (Nawigacyjnym) przy Kwidzyńskiej,
  • slip przystani Harcerskiej zlokalizowany przy ul. Długiej 65a.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!