Strona główna Obietnice wyborcze Utworzenie odrębnego funduszu przeznaczonego na inwestycje w małą infrastrukturę osiedlową

Utworzenie odrębnego funduszu przeznaczonego na inwestycje w małą infrastrukturę osiedlową

Utworzenie odrębnego funduszu przeznaczonego na inwestycje w małą infrastrukturę osiedlową

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Utworzę odrębny fundusz przeznaczony na inwestycje w małą infrastrukturę osiedlową. Będę w tych kwestiach ściśle współpracował ze spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Kwestia rozwoju przestrzeni miejskiej oraz nowych inwestycji na wrocławskich osiedlach została poruszona przez Jacka Sutryka w 2018 roku podczas wyborów samorządowych. Kandydując na prezydenta Wrocławia, zaprezentował on swój „Program dla Wrocławia” i obiecał, że w tej dziedzinie chciałby m.in. utworzyć w ramach budżetu miasta nowy fundusz, który służyłby do realizacji inwestycji w małą infrastrukturę i rozwój osiedli mieszkaniowych. Zaznaczył też, że fundusze te wykorzystywane były w ścisłej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i lokalnymi wspólnotami.

Działania nad realizacją obietnicy zaczęły się od wydanego 28 marca 2019 roku zarządzenia Prezydenta Wrocławia, w którym powołano Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu. W ramach zespołu reprezentowane były zarówno perspektywy radnych osiedlowych (6 przedstawicieli), radnych miejskich (2 przedstawicieli), jak i samego prezydenta (3 przedstawicieli). Podstawą prac były rekomendacje zawarte w raporcie „Nowa Konstytucja Osiedli”, zaprezentowanym 29 września 2018 roku, czyli jeszcze przed przejęciem urzędu prezydenta miasta przez Jacka Sutryka.

Fundusz Osiedlowy 2020-2021

Plan „Funduszu Osiedlowego” ogłoszony został 9 września 2019 roku. Edycja programu ma być realizowana w latach 2020-2021. Środki finansowe na Fundusz zostały przewidziane w ramach Budżetu Wrocławia 2020 – zaplanowano rozdysponowanie 40 mln zł na inwestycje w małe projekty rozwoju osiedli. Według planowego harmonogramu nabór projektów miał ruszyć 24 stycznia 2020 roku, po czym miały one być oceniane przez jednostki Urzędu Miasta z udziałem za- rządów osiedli.

Informacje na temat utworzonego „Funduszu Osiedlowego” znajdują się zarówno na stronie www.wrocław.pl, jak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wrocław. Jak możemy tam przeczytać, każde osiedle zyskało możliwość ubiegania się o realizację „drobnych” inwestycji na swoim terenie w ramach dostępnych środków – wymogiem było przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych. Najważniejsze informacje na temat funkcjonowania Funduszu Osiedlowego zawarte zostały w prezentacji przygotowanej przez Kolegium Prezydenta. Dowiadujemy się z niej m.in., że o zadaniach inwestycyjnych oraz konsultacjach decydują Rady Osiedli. W dokumencie znalazł się również algorytm, według którego fundusze rozdzielono na konkretne jednostki.

Mimo że władze zaznaczają, że utrzymanie terminów uzależnione może być od sytuacji epidemicznej w Polsce, 31 sierpnia ogłoszone zostały wyniki drugiego etapu weryfikacji, w ramach którego wybrano już projekty do realizacji na 20 wrocławskich osiedlach, a projekty na pozostałych 28 osiedlach pozostają na etapie konsultacji. Ze złożonymi projektami, z podziałem na zgłaszające je osiedla, można zapoznać się na stronie Funduszu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!