Strona główna Obietnice wyborcze Wrocławski Program Tramwajowy

Wrocławski Program Tramwajowy

Wrocławski Program Tramwajowy

Jacek Sutryk

Prezydent Wrocławia

Zrealizuję Wrocławski Program Tramwajowy. Zbuduję nowe trasy tramwajowe na: Nowy Dwór, Popowice, Swojczyce, Ołtaszyn,
Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice i Bartoszowice. Znacznie poprawię dostępność komunikacyjną Psiego Pola.

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Program Wyborczy dla Wrocławia 2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Jacek Sutryk, kandydując w wyborach na urząd prezydenta miasta Wrocławia, zadeklarował chęć budowy zrównoważonego transportu miejskiego w mieście, a także rozwijania transportu publicznego. W swoim programie wyborczym zobowiązał się m.in. do realizacji Wrocławskiego Programu Tramwajowego, na który miały się składać nowe trasy tramwajowe w kierunku: Nowego Dworu, Popowic, Swojczyc, Ołtaszyna, Jagodna, Muchoboru Wielkiego, Maślic i Bartoszewic. Kandydat zapowiedział też, że będzie dążył do znacznego poprawienia dostępności komunikacyjnej Psiego Pola.

Wrocławski Program Tramwajowy

Wrocławski Program Tramwajowy to plan rozwoju transportu publicznego we Wrocławiu, który ogłoszony został we wrześniu 2016 roku przez poprzedniego prezydenta miasta, czyli Rafała Dutkiewicza. Projekt miał na celu przede wszystkim: poprawienie dostępności sieci transportu szynowego, intensywną rozbudowę sieci tramwajowej zintegrowanej z koleją, autobusami, rowerami miejskimi i systemem Park and Ride, a także zapewnienie wysokiego standardu ruchu.

Wedle ówczesnych założeń miał to być szeroki plan inwestycyjny, trwający przynajmniej do 2022 roku. W jego skład weszło sześć zadań polegających na zbudowaniu połączeń pomiędzy: Centrum i Nowym Dworem, Długą i Popowicką, linii na ul. Hubskiej, linii na Nowym Dworze, linii na Swojczycach oraz linii w Ołtaszynie.

Nowe linie tramwajowe

Jacek Sutryk w swoim programie wyborczym zobowiązał się do zbudowania licznych nowych linii tramwajowych we Wrocławiu. Plany te objęły:

  • Nową trasę tramwajową w kierunku Nowego Dworu – Sutryk zaplanował przetarg na wy- konanie siedmiokilometrowej trasy autobusowo-tramwajowej mającej połączyć plac Orląt Lwowskich z Nowym Dworem. W lipcu 2019 roku ogłoszono, że Wrocławskie Inwestycje pod- pisały już wszystkie umowy na najistotniejsze zadania w ramach tego planu inwestycyjne- go. Budowa ruszyła we wrześniu tego samego roku i trwa do tej pory. Na oficjalnej stronie Miasta Wrocław można zapoznać się z postępem tej inwestycji. W przyjętym na 2021 rok Budżecie Wrocławia zaplanowano na ten cel 101 mln zł.
  • Nowa trasa tramwajowa w kierunku Popowic – prace nad tą inwestycją ruszyły w 2019 roku po tym, jak w styczniu rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę I etapu inwestycji. Zo- stała nim firma Budimex Budownictwo, z którą w marcu 2019 roku umowę podpisała spółka Wrocławskie Inwestycje oraz PKP Polskie Koleje Liniowe (PLK). Na początek zaplanowane zostało rozebranie wiaduktu nad ul. Długą i budowa na jego miejsce nowego, trzy razy dłuż- szego. Ma to pozwolić na stworzenie w tym miejscu zintegrowanego węzła przesiadkowego. W kwietniu 2020 roku została także podpisana umowa z firmą Pro-Tra Building na budowę pozostałej części torowisk w ramach trasy przez Popowice (łącznie 3,1 km). Ostatecznie dzię- ki całej inwestycji powstać ma 3,8 km nowych torowisk, 5,4 km nowych i przebudowanych dróg, a także 31 przystanków. W maju 2020 roku ruszyły prace nad I etapem inwestycji, kosz- tującej 120 mln zł. Na oficjalnym portalu Urzędu Miasta można się zapoznać z przebiegiem trwających prac. W 2021 roku na projekt ma zostać przeznaczone 93 mln zł.
  • Nowa trasa tramwajowa w kierunku Swojczyc – prace nad utworzeniem nowego połączenia są dopiero na poziomie koncepcyjnym, jednak wedle informacji podawanych przez prezy- denta Sutryka powstał już konkretny plan jego realizacji. W planach jest wydłużenie zasięgu tramwajów obsługujących pętlę Sepolno do nowej pętli, która powstałaby właśnie w Swoj- czycach. Wiązać się to będzie z budową około 2,1 km nowego torowiska, wraz z buspasem, a także przebudową pętli Sepolno oraz powstaniem co najmniej pięciu nowych przystanków. Wedle informacji przekazanych nam przez miasto ruszył już przetarg na budowę będących częścią trasy mostów Bolesława Chrobrego.
  • Nowa trasa tramwajowa w kierunku Ołtaszyna – prace konceptualne nad rozwinięciem trasy i dojazdu do Ołtaszyna już trwają, jednak z lokalnych mediów możemy dowiedzieć się, że niewiele dzieje się w ramach faktycznej budowy tej nowej linii. Jak donosi Gazeta Wrocław- ska, problemem stała się niezgoda pomiędzy miastem a PKP PLK, ponieważ druga z tych instytucji wydała negatywną opinię wobec projektu skrzyżowania kolejowo-tramwajowego. PLK sugeruje, aby linia tramwajowa została przerzucona ponad torami, a pomysł przecięcia linii na poziomie szyn został uznany za błędny. Zdaniem lokalnych władz zbudowanie nowej linii w kierunku Ołtaszyna do roku 2022 jest pomysłem nierealnym.
  • Nowa trasa tramwajowa w kierunku Jagodna – informacje na temat planów rozbudowy linii tramwajowej na Jagodno możemy znaleźć w oficjalnym apelu Jacka Sutryka opublikowanym 2 grudnia 2020 roku. Stworzone zostało całe kalendarium opisujące dotychczasowe działania w zakresie tego projektu. Problemem okazuje się jednak konieczność dojścia do zgody z PKP PLK w kwestii stworzenia skrzyżowania kolejowo-tramwajowego z linią 285, a ponieważ w Polsce nie istnieją przepisy regulujące tworzenie takich połączeń w jednym poziomie. Debata z PLK trwa już ponad trzy lata. Sprawę dodatkowo utrudnić może fakt, że PLK ma w planach dobudowanie kolejnego toru na linii 285.
  • Nowa trasa tramwajowa do Muchoboru Wielkiego – w tym kontekście warto pamiętać, że Wro- cławski Program Tramwajowy zakłada taką inwestycję dopiero w kolejnej fazie projektu, czyli po roku 2022. W tej sprawie jak na razie toczą się dopiero rozmowy między władzami osiedla a prezydentem Sutrykiem.
  • Nowa trasa tramwajowa do Maślic – w kwestii tej inwestycji sytuacja wygląda podobnie jak przy planach rozbudowy drogi do Muchoboru Wielkiego, ponieważ Maślice, wedle Wro- cławskiego Programu Tramwajowego, są priorytetem inwestycyjnym dopiero po roku 2022. Warto jednak zaznaczyć, że rozpoczęły się już prace projektowe nad zaplanowaną nową linią tramwajową oraz przebudową ul. Maślickiej, jednakże plany te nie zostały jeszcze ujęte w priorytetach założeń polityki społeczno-gospodarczej na rok 2021.
  • Nowa trasa tramwajowa do Bartoszewic – podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich projektów, plany rozbudowy linii i poprawy komunikacji z Bartoszewicami są priorytetem we Wrocławskim Programie Tramwajowym dopiero po roku 2022.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!