Strona główna Obietnice wyborcze Zniesienie opłaty za abonament parkingowy na pierwszy samochód dla płacących podatki w Warszawie

Zniesienie opłaty za abonament parkingowy na pierwszy samochód dla płacących podatki w Warszawie

Zniesienie opłaty za abonament parkingowy na pierwszy samochód dla płacących podatki w Warszawie

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Zniesiemy opłatę za abonament parkingowy na pierwszy samochód w rodzinie dla mieszkańców Warszawy – osób płacących w Warszawie podatki.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

Działania niepodjęte

Ocena ta przydzielana jest obietnicy, wobec której nie zostały do tej pory podjęte żadne działania zmierzające ku jej urzeczywistnieniu, ale nie przekroczyła ona jeszcze założonego ostatecznego terminu jej realizacji, np. końca kadencji. 

Sprawdź metodologię

W programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego znalazła się zapowiedź zniesienia opłaty za abonament parkingowy na pierwszy samochód w rodzinie dla osób płacących podatki w Warszawie.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Prawną podstawą funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w Warszawie jest ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Od 4 stycznia 2021 roku zacznie natomiast obowiązywać Uchwała Nr XXXVIII/1204/2020 Rady m.st. Warszawy z 15 października 2020 r. zmieniająca uchwałę z 2008 roku. Zmianie ulegną stawki opłat, godziny funkcjonowania strefy oraz zasady wydawania abonamentów.

Podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i realizacja polityki transportowej miasta. Warszawska strefa liczy obecnie 37 800 miejsc parkingowych i obejmuje centrum miasta – szczegółowy wykaz ulic objętych SPPN można znaleźć w Uchwale z 14 maja 2020 r., na mocy której SPPN powiększono o nowe tereny Pragi-Północ i Woli z ok. 8 tysiącami miejsc parkingowych.

Abonament parkingowy

Opłat za postój w Strefie nie muszą uiszczać posiadacze abonamentu mieszkańca, których w październiku 2020 roku było 36 861 (stan na 12 października 2020 roku). Osoby te mogą parkować za darmo w pobliżu swojego domu. Około 17 proc. abonamentów wydano na drugi lub kolejny samochód dla tego samego lokalu. Z danych warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich wynika, że z SPPN korzysta – oprócz posiadaczy abonamentu mieszkańca – ok. 200 tys. osób parkujących ok. 150 tys. pojazdów.

Przyjęta 15 października 2020 roku uchwała ograniczy listę osób mogących korzystać z abonamentu mieszkańca (i tym samym darmowego parkowania w SPPN) do osób rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Warszawie. Obecnie abonament mieszkańca może uzyskać osoba fizyczna, która jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN oraz jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony bądź samochodu osobowego powyżej 2,5 tony. Zdaniem Urzędu Miasta w praktyce prowadzi to często do sytuacji, w których dla prawdziwych mieszkańców Warszawy brakuje miejsc parkingowych. Nowe zasady mają dotyczyć również kart N+ uprawniających osoby niepełnosprawne do parkowania za darmo na terenie strefy.

Od 4 stycznia 2021 roku, czyli od momentu wejścia w życie nowych przepisów, cena abonamentu za drugi i każdy kolejny pojazd dla gospodarstwa domowego wzrośnie do 1200 zł. Obecna stawka abonamentu wynosi 30 zł. Zostanie ona utrzymana dla pierwszego pojazdu w gospodarstwie domowym. O informacje w sprawie zniesienia opłaty za abonament parkingowy na pierwszy samochód dla płacących podatki w Warszawie poprosiliśmy także Zarząd Dróg Miejskich. Z odpowiedzi ZDM wynika, że w instytucji nie były podejmowane działania formalno-prawne zmierzające do zniesienia opłaty za abonament mieszkańca za pierwszy samochód dla płacących podatki w Warszawie oraz że obecnie takie rozwiązanie w ogóle nie jest brane pod uwagę. W związku z tym obietnicę zaliczamy do kategorii „działania niepodjęte’’.

Ponadto w październiku przyjęto akt prawa miejscowego istotnie zmieniający zasady działania SPPN w Warszawie, który utrzymał jednak obowiązek uiszczania opłaty za pierwszy pojazd w gospodarstwie domowym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!