Strona główna Obietnice wyborcze Zwiększenie floty autobusowej o ponad 300 pojazdów

Zwiększenie floty autobusowej o ponad 300 pojazdów

Zwiększenie floty autobusowej o ponad 300 pojazdów

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Flotę autobusów miejskich zwiększymy o ponad 300 pojazdów.

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

WARSZAWA DLA WSZYSTKICH Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna dla Warszawy, 18.09.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

W programie Rafała Trzaskowskiego znalazła się obietnica powiększenia komunikacji miejskiej o ponad 300 autobusów i przejścia przez miasto wyłącznie na pojazdy gazowe i elektryczne. Należy zaznaczyć, że – zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie – ZTM nie posiada własnych autobusów. Przewozy wykonywane są przez operatorów, z którymi ZTM podpisało umowę na świadczenie takich usług. Tę funkcję pełni przede wszystkim spółka Miejskie Zakłady Autobusowe, której jedynym właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. To ona posiada największą liczbę użytkowanych przez mieszkańców stolicy autobusów.

Liczba autobusów dwa lata temu i teraz

Informator statystyczny ZTM sprzed objęcia prezydentury przez Rafała Trzaskowskiego wskazuje, że operatorzy wykonujący przewozy miejskie we wrześniu 2018 roku dysponowali 1 809 autobusami, z czego 1 123 stanowiły pojazdy przewidziane do przewozu ponad 110 osób, 557 mogło pomieścić od 80 do 110 pasażerów, a pozostałe 1 123 – od 50 do 80.

Najnowszy dostępny informator statystyczny ZTM (sierpień 2020) podaje, że tabor autobusowy wykorzystywany na liniach miejskich w stolicy liczy aktualnie 1 860 jednostek. Przez dwa lata flota zwiększyła się o 35 autobusów małych i 17 dużych. Liczba autobusów średnich zmniejszyła się o jedną sztukę. Oznacza to, że od czasu, gdy Rafał Trzaskowski został prezydentem Warszawy, liczba autobusów, jaką dysponują operatorzy, zwiększyła się o 51 sztuk. Średni wiek autobusu wynosi nieco ponad siedem lat, jednak największą grupę (38,2 proc.) stanowią pojazdy nowe, w maksymalnie czwartym roku eksploatacji. Aktualna liczba użytkowanych autobusów bezemisyjnych to 92.

Dostawy i kasacje w ostatnich latach

Informator zawiera także dane dotyczące liczby autobusów dostarczonych i wyłączonych z użytku. W roku 2016 do Warszawy trafiło 205 nowych pojazdów, a 80 wycofano. W następnym roku 154 autobusy zostały dostarczone, a ubyło 149. Z kolei w 2018 roku stolica pozyskała 134 nowe pojazdy, a pozbyła się 139. W roku ubiegłym do Warszawy dostarczono 156 autobusów, a jedynie 11 wyłączono z użytku.

Aktualne dostawy i nowe umowy

Miejskie Zakłady Autobusowe poinformowały kolejno 5 sierpnia8 września 2020 roku o podpisaniu dwóch umów na dostarczenie nowych autobusów napędzanych gazem ziemnym. Pierwszy kontrakt obejmuje zakup 70 pojazdów napędzanych gazem CNG od przedsiębiorstwa Solaris. Drugi przewiduje natomiast dostawę 90 przegubowych autobusów na gaz LNG od Autosanu. 7 listopada Urząd Miasta podał, że dostarczono 70 pojazdów ze 130 wcześniej zamówionych. W grudniu MZA otrzymały pozostałe autobusy elektryczne wykonane przez Solaris.

Jak widać, stolica podejmuje działania mające na celu zwiększenie użytkowanego taboru autobusowego. Dotychczas liczba pojazdów poszerzyła się o 51, jednak dostawa autobusów elektrycznych zmierza ku końcowi, a podpisane zostały dwie umowy na dostawę kolejnych 160 sztuk autobusów napędzanych gazem. Oznacza to, że obietnica jest w trakcie realizacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!